Konkurs fotograficzny

Utworzono: wtorek, 09 lipiec 2019

Konkurs fotograficzny dla Dzieci i Rodziców

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców z naszego przedszkola do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem

"Mazowsze - to piękna kraina"

Życzymy przyjemnej zabawy w uwiecznianiu piękna naszego regionu.Czekamy na ciekawe zdjęcia!!!

Regulamin konkursu fotograficznego

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 17w Siedlcach

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach.

Cel konkursu:

Budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej,
Poszerzanie zainteresowania regionem
Zacieśnianie więzi rodzinnych
Zaprezentowanie zdjęć wykonanych przez dzieci i ich rodziców

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maximum 2 kolorowe fotografie wykonane w formacie 21x15 przyniesione w foliowej koszulce w terminie do 31.05.2020r

Zgłoszone do konkursu fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza(przyklejone z tyłu zdjęcia)

Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, pięknych zakątków, podziwiania krajobrazów, które warto uwiecznić na fotografii.

Prace składamy do pani Moniki gr I i pani Asi gr III

Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie opisanych imiennie zdjęć na wystawie pokonkursowej, jak również jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu.
Wszystkie dostarczone fotografie będą eksponowane na stronie internetowej naszego przedszkola, oraz na wystawie pokonkursowej w hollu przedszkola.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy "Kącik dla Rodziców"

Kryterium oceny:

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora
Komisja przyzna I, II i III miejsce za które przewidziano nagrody
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane

Koordynatorki konkursu:

Monika Teodorczuk-Izdebska, Joanna Lewczuk