Konkurs plastyczny „Park Wodny Siedlce oczami dzieci”

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. wraz

z Miejskim Przedszkolem nr 17

zaprasza dzieci w wieku 4 -11 lat

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

 

Wystarczy dowolną techniką (farby, kredki, węgiel, wyklejanka itp.) przedstawić Park Wodny Siedlce.

Zdjęcie gotowej pracy należy wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie
do 25.05.2020 r. (poniedziałek). Swoją pracą możecie się także pochwalić na Facebooku Parku Wodnego Siedlce.

Do wygrania fantastyczne zestawy Małego Artysty ufundowane przez firmę Marker dystrybutora artykułów biurowych i szkolnych.

Wybrane prace zostaną także zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w gablotach w Parku Wodnym Siedlce po otwarciu obiektu. Dlatego poprosimy Was później o dostarczenie oryginałów prac.

O wyborze laureatów zadecyduje komisja konkursowa.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29.05.2020 za pośrednictwem strony internetowej Parku Wodnego i https://www.facebook.com/arm.parkwodny/.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ONLINE „Park Wodny Siedlce oczami dzieci”

1. Organizator

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce

Kontakt w sprawie konkursu: Agnieszka Niewęgłowska tel. 25 644 23 99 wew. 203,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Idea konkursu

W związku ze stanem epidemii wprowadzonym na terytorium Polski, licznymi ograniczeniami związanymi z tą szczególną sytuacją Agencja Rozwoju Miasta Siedlce ogłasza konkurs plastyczny online, którego ideą jest:

- umożliwienie dzieciom rozwoju aktywności twórczej w domu,

- propagowanie hasła #zostanwdomu,

- prezentacja dziecięcej twórczości.

3. Tematyka konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (farby, kredki, węgiel, wyklejanka itp.) przedstawiającej Park Wodny Siedlce. Prace muszą być wykonane samodzielnie.

4. Warunki uczestnictwa

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4 - 11 lat, bez podziału na grupy wiekowe.
Każdy z uczestników może zgłosić max. dwie prace.

5. Zasady zgłoszenia i dostarczania prac

Prace należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wykonanie zdjęcia pracy plastycznej i wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 25.05.2020 roku. Zgłoszenie powinno zawierać dane autora: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna.

6. Wyniki i nagrody

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W ocenie prac uwzględnione zostaną wartości artystyczne, jakość wykonania, poziom estetyczny, oryginalność i pomysłowość.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Marker.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.05.2020 r.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i/lub telefonicznie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach www.parkwodny.siedlce.pl https://www.facebook.com/arm.parkwodny/.

Wybrane przez komisję prace (wraz z informacją o autorze: imię, nazwisko, wiek) zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w gablotach na terenie Parku Wodnego Siedlce oraz na stronie internetowej i Facebooku Parku Wodnego Siedlce.

7. Uwagi końcowe

Prawa autorskie do dostarczonych na konkurs prac w zakresie bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób przechodzą na organizatora.

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Sporne kwestie rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.