Ogłoszenie OPŁATY

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy dokonywać
do dnia 10-tego każdego miesiąca na dwa konta ING Bank Śląski:

 - opłata za wyżywienie - 8 zł dzienna stawka

nr konta: 18 1050 1953 1000 0023 5337 3786

- opłata za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze ponad podstawę programową - 1 zł godzina. 

nr konta: 71 1050 1953 1000 0023 4846 1043

Informacje o wysokości opłat udzielane są w pokoju Intendenta.
 

Inne opłaty:

- Składka na Radę Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 17 - 40 zł za miesiąc - wpłata na kono - Bank Spółdzielczy w Siedlcach

nr konta: 92 9194 0007 0000 2714 2000 0010

- składka na wyprawkę i środki czystości - 100 zł / I półrocze - wpłaca Gr I u Intendentki.