Życzenia z okazji Dnia Rodziny

Żadne słowa nie oddadzą tego

Kim dla Dziecka są Rodzice ,

A dla Rodziców   Dziecko!!

Żaden człowiek nie zrobi

Dla swego Dziecka tyle,

Ile zrobią Rodzice!!

Żaden płomień nie jest w stanie strawić

Tych pięknych uczuć……

Państwa Dzieci są Waszą Wiosną,

Świeżym podmuchem wiatru ,

Zapachem pierwszych kwiatów…

Nadzieją na lepszy świat,

Świat wypełniony miłością i dobrocią.

 

 

W imieniu własnym i całej społeczności Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Siedlcach

Życzę Wam Drodzy Rodzice

                                          Nieskończonych powodów do radości i dumy z Waszych Dzieci.

                                            A Państwa Dzieciom, aby rosły zdrowe, mądre i były nadzieją na przyszłość.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                    Dyrektor Grażyna Świderska

 

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z 08.06.2018 i 30.05.2019 roku z naszych wspólnych Pikników Rodzinnych. W tym roku spędzamy ten dzień inaczej, ale zapraszamy do wspólnych wspomnień .

 

08.06.2018

 

P6081885.jpgP6081886.jpgP6081887.jpgP6081895.jpgP6081897.jpgP6081899.jpgP6081904.jpgP6081906.jpgP6081915.jpgP6081916.jpgP6081934.jpgP6081946.jpgP6081949.jpgP6081966.jpgP6081969.jpgP6081984.jpgP6081992.jpgP6081993.jpg

 

30.05.2019

 

20190530_144636.jpg20190530_144726.jpg20190530_144801.jpg20190530_144902.jpg20190530_161003.jpgDSCF6003.jpgDSCF6011.jpgDSCF6012.jpgDSCF6018.jpgDSCF6044.jpgDSCF6047.jpgDSCF6053.jpgDSCF6063.jpgDSCF6079.jpgDSCF6080.jpgDSCF6081.jpgDSCF6088.jpgDSCF6102.jpg_DSC4280.jpg_DSC4285.jpg_DSC4306.jpg_DSC4330.jpg_DSC4351.jpg_DSC4378.jpg_DSC4379.jpg_DSC4386.jpg_DSC4390.jpg_DSC4439.jpg_DSC4465.jpg_DSC4492.jpg

01.06.2020

 

20200601_135030.jpg20200601_135043.jpg20200601_135105.jpg20200601_135255.jpg20200601_135305.jpg20200601_135318.jpg20200601_135321.jpg20200601_135336.jpg20200601_135723.jpg20200601_135726.jpg20200601_135730.jpg20200601_135735.jpg20200601_135739.jpg20200601_135744.jpg20200601_135751.jpg20200601_135808.jpg20200601_135814.jpg20200601_135820.jpg20200601_135829.jpg

Konkurs plastyczny „Park Wodny Siedlce oczami dzieci”

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. wraz

z Miejskim Przedszkolem nr 17

zaprasza dzieci w wieku 4 -11 lat

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

 

Wystarczy dowolną techniką (farby, kredki, węgiel, wyklejanka itp.) przedstawić Park Wodny Siedlce.

Zdjęcie gotowej pracy należy wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie
do 25.05.2020 r. (poniedziałek). Swoją pracą możecie się także pochwalić na Facebooku Parku Wodnego Siedlce.

Do wygrania fantastyczne zestawy Małego Artysty ufundowane przez firmę Marker dystrybutora artykułów biurowych i szkolnych.

Wybrane prace zostaną także zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w gablotach w Parku Wodnym Siedlce po otwarciu obiektu. Dlatego poprosimy Was później o dostarczenie oryginałów prac.

O wyborze laureatów zadecyduje komisja konkursowa.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29.05.2020 za pośrednictwem strony internetowej Parku Wodnego i https://www.facebook.com/arm.parkwodny/.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ONLINE „Park Wodny Siedlce oczami dzieci”

1. Organizator

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce

Kontakt w sprawie konkursu: Agnieszka Niewęgłowska tel. 25 644 23 99 wew. 203,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Idea konkursu

W związku ze stanem epidemii wprowadzonym na terytorium Polski, licznymi ograniczeniami związanymi z tą szczególną sytuacją Agencja Rozwoju Miasta Siedlce ogłasza konkurs plastyczny online, którego ideą jest:

- umożliwienie dzieciom rozwoju aktywności twórczej w domu,

- propagowanie hasła #zostanwdomu,

- prezentacja dziecięcej twórczości.

3. Tematyka konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (farby, kredki, węgiel, wyklejanka itp.) przedstawiającej Park Wodny Siedlce. Prace muszą być wykonane samodzielnie.

4. Warunki uczestnictwa

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4 - 11 lat, bez podziału na grupy wiekowe.
Każdy z uczestników może zgłosić max. dwie prace.

5. Zasady zgłoszenia i dostarczania prac

Prace należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wykonanie zdjęcia pracy plastycznej i wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 25.05.2020 roku. Zgłoszenie powinno zawierać dane autora: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna.

6. Wyniki i nagrody

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W ocenie prac uwzględnione zostaną wartości artystyczne, jakość wykonania, poziom estetyczny, oryginalność i pomysłowość.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Marker.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.05.2020 r.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i/lub telefonicznie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach www.parkwodny.siedlce.pl https://www.facebook.com/arm.parkwodny/.

Wybrane przez komisję prace (wraz z informacją o autorze: imię, nazwisko, wiek) zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w gablotach na terenie Parku Wodnego Siedlce oraz na stronie internetowej i Facebooku Parku Wodnego Siedlce.

7. Uwagi końcowe

Prawa autorskie do dostarczonych na konkurs prac w zakresie bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób przechodzą na organizatora.

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Sporne kwestie rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Procedura pobytu dziecka w przedszkolu

Szanowni Rodzice!!

       Zamieszczamy na stronie naszego Przedszkola Procedurę pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 17, na czas trwania pandemii COVID -19.

Zachęcam do zapoznania się z poniższą procedurą. Według nowych zasad będzie sprawowana opieka nad Państwa dziećmi.

Zapraszam do powrotu dzieci do naszego przedszkola od dnia 11 maja 2020. Przedszkole czynne będzie od godziny 630 do godziny 16 30 .

Bardzo proszę o określenie w jakich godzinach dziecko/ dzieci będą przyprowadzane i w jakich godzinach odbierane z przedszkola. Taką informację bardzo proszę o przekazywanie do Pań nauczycielek poszczególnych grup.

Zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji i wyzwania jakie niesie nam obecna rzeczywistość.

Jednak uważam, że przestrzeganie zasad zarówno z naszej strony , czyli całego personelu Miejskiego Przedszkola Nr 17 jak i dostosowanie się do procedur z Państwa strony, pozwoli Nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

 

Z wyrazami szacunku

Grażyna Świderska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17

w Siedlcach

 

 

 Procedura pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 17 w Siedlcach, w czasie trwania pandemii COVID-19

             Przedszkole czynne w godzinach 630 – 1630 , to czas na pobyt dzieci,

 ( plus czas na sprzątanie i dokładną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń w placówce)

 

 • Liczebność każdej grupy wiekowej ograniczona max. do 12 dzieci, W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego możliwość zwiększenia grup wiekowych nie więcej niż o 2 dzieci.
 • Przestrzeń dla dzieci w sali , przeznaczona do zabawy, zajęć i wypoczynku nie mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 • Przedmioty, sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować należy usunąć z sali, w której przebywają dzieci. Inne przybory, zabawki przeznaczone do zajęć z dziećmi , w tym sprzęt sportowy: piłki, skakanki, obręcze należy je dokładnie czyścić i dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i zabierać do domu zabawek i zbytecznych przedmiotów.
 • W przedszkolu zostanie zorganizowana tak opieka nad dziećmi, aby poszczególne grupy nie stykały się ze sobą. Zostaną zróżnicowane godziny przyjmowania grup do placówki. W przypadku mało licznych grup planujemy połączyć w grupy dzieci zbliżone wiekiem i zainteresowaniami: 3-4 latki, 5-6 latki. Taka organizacja pracy pozwoli na zabezpieczenie przed ewentualnym brakiem kadry pedagogicznej.
 • Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 metry. Obowiązuje też zasada, że na 15 metrów kwadratowych w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.
 • Rodzic z dzieckiem może wejść/ odebrać dziecko , wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki ( hall, szatnia), z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przy większej liczbie rodziców przyprowadzających dzieci w tym samym czasie – dwoje z nich może przebywać wewnątrz budynku, natomiast pozostali oczekują na swoja kolej na zewnątrz, z zachowaniem dystansu.
 • Zajęcia opiekuńcze z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w higienicznych warunkach, kilkakrotna dezynfekcja sal, przedmiotów, zabawek w salach.
 • Częste wietrzenie sal, w miarę sprzyjających warunków klimatycznych bezpośrednio uchylone okna,
 • Do grupy nie wchodzi personel kuchenny, nie kontaktuje się z dziećmi ani z personelem opiekującym się dziećmi.
 • Do przedszkola uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, nie przejawiające żadnych objawów chorobowych , sugerujących chorobę zakaźną. Także osoby przyprowadzające i odbierające swoje pociechy są zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, to wtedy nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Umieszczenie w hallu przedszkola, w miejscu widocznym numerów telefonów:

 -do organu prowadzącego       tel. 25 794 37 90

 -kuratora oświaty                      tel. 25 632 61 00

 -stacji sanitarno-epidemiologicznej       tel. 25 644 20 40

 -służb medycznych - Pogotowie Ratunkowe     tel. 999

 •  Personel Miejskiego Przedszkola Nr 17 kontroluje stan czystości i dezynfekcji wszystkich pomieszczeń w placówce.
 • Systematycznie myje ręce, przypomina o tym podopiecznym.
 • Zakłada wymaganą odzież ochronną; fartuchy, maseczki/przyłbice, rękawiczki.
 • Przestrzega podstawowych zasad wdrożonych na czas pandemii.

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17

 •  Ustala procedurę funkcjonowania przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Oświaty oraz przepisów prawa.
 • Zapewnia pracownikom Miejskiego Przedszkola Nr 17 bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • W miarę możliwości ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami, które muszą załatwiać bieżące sprawy.
 • Zadba o zaopatrzenie placówki w środki dezynfekujące, rozmieszczenie ich w odpowiednich miejscach do bezpośredniego wykorzystania.
 • Zaopatrza pracowników w środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice, rękawiczki.
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw, z tym że sprzęt wykonany z metalowych elementów będzie wyłączony z użytku. Natomiast pozostałe zabawki na placu zabaw będą systematycznie dezynfekowane, przed ich użyciem.
 • Zapewni sprzęt i środki oraz będzie monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, , uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach .
 • Przygotuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuje pracowników, jak należy je stosować.
 • Przeprowadzi spotkania z pracownikami i zwróci uwagę, aby kładli szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną, oraz zasady BHP.
 • Wyznaczy i przygotuje pomieszczenie ( wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Wyznaczy ścieżki szybkiej komunikacji, np. przy przyprowadzaniu i odbiorze dzieci.
 • Spożywanie posiłków z zachowaniem większej odległości między dziećmi przy stolikach.
 • Monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, wyłączników, klawiatury i powierzchni płaskich- stołów, krzeseł, itp.
 • Zadba o wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, także przy dozownikach.
 • Przygotuje oświadczenia dla rodziców oraz dokument zgody na pomiar temperatury u dziecka.

 Nauczyciele:

 •  Wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizujemy wyjść poza teren placówki, np. na spacery.
 • Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 • Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory typu skakanki, piłki, obręcze należy dezynfekować zarówno przed każdym użyciem jak i po zakończeniu zabawy.
 • Co godzinę należy wietrzyć salę zabaw oraz prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach.
 • Należy zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcję.
 • Motywowanie dzieci do częstego, regularnego mycia rąk , szczególnie przed jedzeniem, każdorazowo po korzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • Przebywamy tylko w salach ze swoją grupą. Unikamy przemieszczania się, organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 Gastronomia i inni pracownicy przedszkola;

 •  Zapewnienie dzieciom korzystania posiłków, napojów, wody pitnej pod nadzorem opiekuna grupy i pomocy.
 • Przy organizacji żywienia (kuchnia) zapewnia się obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów. Mycie naczyń kuchennych, sztućców, w temp. 600C w zmywarce z dodatkiem detergentów lub wyparzanie.

 Drogi Rodzicu:

 •  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia Twego dziecka.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli skończyło 4 lata, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe !!- bez żadnych objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także Szanowny Rodzicu powinieneś te zasady stosować, bo dziecko uczy się poprzez obserwację nas dorosłych.

 Przy zachowaniu powyższych zaleceń, wzajemnej współpracy nie straszny nam jest COVID 19.

 

 Grażyna Świderska

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17

 

Powrót do przedszkola od 11 maja

Szanowni Państwo!!

      W oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. informuję Państwa, że wszystkie publiczne przedszkola w Siedlcach, w tym Miejskie Przedszkole Nr 17 , będą czynne od dnia 11 maja 2020 roku tj. od poniedziałku. Dlatego serdecznie zapraszam do przedszkola już od tego dnia.

     Wkrótce na naszej stronie ukaże się procedura funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii. Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami, które obowiązują nas wszystkich.

     Proszę także o podanie informacji o chęci zgłoszenia pobytu dziecka w przedszkolu, przynajmniej o jeden dzień wcześniej do Pań Nauczycielek poszczególnych grup.

Za wynikłe zmiany bardzo przepraszam !!

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Grażyna Świderska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17

w Siedlcach

POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

Siedlce, dn. 2.05.2020r.


Szanowni Rodzice!!

Już od tak dawna przedszkolne sale nie rozbrzmiewały wesołym gwarem, wspólną zabawą z Paniami Nauczycielkami i dobrą energią. Wszyscy czekamy z utęsknieniem na powrót naszych podopiecznych do przedszkola.

Pojawia się nadzieją, że może uda nam „małymi, rozsądnymi” decyzjami powrócić do normalnego działania. Oczekujemy na to wszyscy; ja jako dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną, cały personel Miejskiego Przedszkola Nr 17.

Jednak wszyscy musimy pamiętać, że jest to dla nas dorosłych , a szczególnie dla naszych dzieci , sytuacja nowa, która stawia przed nami ogromne wyzwanie. Mamy świadomość, że pandemia nie zakończyła się jeszcze.

Dlatego bardzo proszę o podejście do nowej rzeczywistości z ogromną ostrożnością, mając na względzie zdrowie dzieci.

Ja, jako dyrektor przedszkola zrobię wszystko, aby zostały zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, wg zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

W pierwszej kolejności z opieki w przedszkolu powinny skorzystać dzieci rodziców, którzy nie mają innej możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Przede wszystkim pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z wiadomych względów liczebność grup będzie ograniczona. Także będą zachowane wszelkie obostrzenia podyktowane przez Sanepid.

Drodzy Rodzice!!

Bardzo proszę o skontaktowanie się w tej sprawie z Paniami Nauczycielkami poszczególnych grup wiekowych. Porozmawiajcie telefonicznie, bądź napiszcie do Waszych Pań.

Myślę, że odpowiedzialne podejście do tej sytuacji pozwoli wkrótce powrócić do zdrowej, bezpiecznej rzeczywistości, na którą wszyscy czekamy. A my, pracownicy Miejskiego Przedszkola Nr 17 w szczególności oczekujemy na Nasze Dzieci.


Od naszych decyzji, Państwa zaangażowania i ostrożnego podejścia do sytuacji, a mojego przestrzegania przepisów i zaleceń zależy zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Z opracowaną procedurą wraz z wytycznymi zostaną Państwo zapoznani wkrótce poprzez stronę internetową naszego przedszkola. Także proszę śledzić informacje bieżące na stronie Miasta Siedlce.


Serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu spokojnego weekendu oraz szybkiego spotkania w bezpiecznej rzeczywistości.


Z wyrazami szacunku

Grażyna Świderska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17

Rozwój ruchowy - jak się bawić z dzieckiem?

Drodzy rodzice zachęcamy do przeczytania artykułu dotyczącego wspierania rozwoju fizycznego dzieci w domu w trakcie izolacji. Wiemy jaki to trudny czas dla dzieci, które tak bardzo potrzebują ruchu. Dlatego postarajmy się chociaż częściowo stworzyć im odpowiednie warunki do zaspokojenia tej potrzeby. W poniższym artykule znajdą Państwo informacje i wskazówki dotyczące wspierania rozwoju ruchowego Waszych pociech. Zachęcamy do lektury.


„Rozwój ruchowy - jak stymulować, jak się bawić z dzieckiem?”

I. Trochę teorii, doniesienia z badań:

Ruch jest naszym pierwszym językiem. O tym jak jest on ważny w rozwoju dziecka a także człowieka dorosłego, nie trzeba nikogo przekonywać.

Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój w szczególności organizmu dziecka.

Potrzeby ruchowe dzieci są bardzo duże i wynoszą od 3 do 5 godzin dziennie.

Zaspokojenie dzieciom "głodu ruchu" jest dużym wyzwaniem i wręcz obowiązkiem dla dorosłych.

(...)

Korzyści płynące dla dzieci z aktywności ruchowej:

 • rozwój mózgu – ćwiczenia ruchowe podnoszą przede wszystkim poziom białka BDNF, tzw. neurotroficznego czynnika wzrostu neuronów, który stymuluje wzrost i połączenia nowych neuronów,

 • dotlenienie mózgu – zwiększa się ogólny przepływ krwi dostarczanej w odpowiedniej ilości do tkanek powodujący w nich wzrost metabolizmu,

 • podniesienie ciśnienia, dziecko myśli – powoduje pozytywne zmiany czynnościowe w obrębie układu krążenia,

 • lepsza koncentracja uwagi i percepcja, dzieci są bardziej kreatywne, uzyskują lepsze wyniki w nauce,

 • doskonały nastrój – wytwarzane są endorfiny – neuroprzekaźniki (zwane "hormonem szczęścia"), dzieci, którym nie ograniczamy ruchu są szczęśliwe,

 • zwiększenie masy kości i stopnia ich mineralizacji – dziecko jest bardziej sprawne i wytrzymałe a tym samym bardziej atrakcyjne dla rówieśników,

 • ruch wywołuje zmiany biochemiczne i fizjologiczne w organizmie – np. w wydzielaniu hormonów (zmniejszenie wydzielania i stężenia we krwi insuliny obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę),

 • dziecko nie jest otyłe – ruch zapobiega przybieraniu na wadze, przyspiesza przemianę materii, powoduje zmniejszenie tkanki tłuszczowej,

 • ruch poprawia samopoczucie, jakość snu, łagodzi stresy,

 • dziecko mniej choruje – znacznie poprawia się odporność jego organizmu poprzez mobilizację układu immunologicznego.

II. A jak na dzieci działa ograniczanie im ruchu?

(...)

Obniżenie aktywności fizycznej to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa a w szczególności dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci.

Każde dziecko ma swoje indywidualne potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Indywidualizacja rozwoju polega bowiem na tym, że jedno dziecko potrzebuje np. 8 godzin aktywności ruchowej w ciągu dnia a drugie 2 godzin.

To dorośli powinni rozpoznać ile dziecko potrzebuje ruchu oraz jak należy zaspokoić mu głód ruchu.

Dzieci, którym ogranicza się aktywność ruchową w domu, przedszkolu, szkole:

 • są mniej sprawne ruchowo – nieatrakcyjne dla rówieśników,

 • unikają ćwiczeń gimnastycznych, są często zwalniane z lekcji w-f

 • słabo wchodzą w rywalizację oraz współpracę z rówieśnikami,

 • częściej chorują,

 • wolniej rozwija się ich mózg – wolniej dojrzewa,

 • mogą mieć trudności z rozwojem mowy i języka, z relacjami społecznymi,

 • gorzej się uczą, zapamiętują,

 • mogą mieć tiki nerwowe,

 • mogą być agresywne,

 • są często określane jako "nadpobudliwe",

 • mogą mieć zaniżoną samoocenę.

A jednak pomimo licznych ograniczeń ruchowych, dzieci robią wszystko aby zaspokoić intuicyjnie głód ruchu m.in.:

 • biegają mimo zakazów – czasem otrzymują za to uwagi,

 • wiercą się w domu na krześle, w przedszkolu przy stoliku, w szkole w ławce,

 • zrzucają przedmioty na podłogę aby je podnieść,

 • obecnie szaleją w domu – skaczą po sofach, meblach...

A dlaczego?

 • na skutek utrzymującej się fizjologicznej przewagi procesów pobudzenia nad procesami hamowania w korze mózgowej oraz obwodowym układzie nerwowym – są bardzo aktywne ruchowo dlatego "wydają" się dorosłym jako dzieci często wręcz nadruchliwe,

 • mają jeszcze słaby kościec i słabe mięśnie dlatego muszą często zmieniać pozycję,

 • mają problem z utrzymaniem równowagi – dlatego chcą chodzić po krawężnikach, murkach a tym samym "ustalają" lateralizację czynności,

 • stymulują instynktownie rozwój mózgu a to wpływa na ich rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny, mowę i język.

Zaspokajają głód ruchu!

BARDZO WAŻNE

"Jedna trzecia naszego mózgu odpowiada za motorykę, a więc za nasze działania, dzięki którym w sposób aktywny kształtujemy własny świat. Ręce mają duże znaczenie nie tylko w poznawaniu konkretnych przedmiotów, lecz także podczas nabywania wiedzy ogólnej czy uczenia się tak abstrakcyjnych pojęć jakimi są liczby.

Jeżeli chcemy aby z naszych dzieci wyrastali matematycy i specjaliści od informatyki, bawmy się z nimi paluszkami, a nie podsuwajmy im laptopów już w przedszkolach.

Dla kogo język pisany jest czymś ważnym, ten powinien wybrać raczej ołówek niż klawiaturę."

Manfred Spitzer Cyfrowa Demencja W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i własne dzieci

III. Jak wspierać dzieci, jak pracować? Zadania dla rodziców.

1. Zaczynamy od diagnozy czyli rozpoznania potrzeb dzieci.

Rodzicu obserwuj swoje dziecko, ile i jakiego ruchu potrzebuje. Dzieci wskażą Wam jakich zajęć ruchowych potrzebują.

Pójdź za dzieckiem i baw się ruchowo razem z nim – Tobie to też dobrze zrobi. Pamiętaj zabawa jest najskuteczniejsza w pracy z dzieckiem.

2. Najlepsze w stymulacji ruchowej dzieci są gry i zabawy podwórkowe.

Obecnie jest z tym trudno. Spróbujcie je zaadoptować do warunków domowych:


Motoryka duża:

 • Pozwólcie dzieciom na bieganie po domu, ustalcie gdzie i jak długo może to robić.

 • Nauczcie dziecko skakać na skakance – wzmacnia to nadgarstki m.in. do pisania, uczy rytmu w mowie, nauce wierszy i piosenek, buduje kondycję.

 • Bawcie się z dzieckiem w tzw. zabawy równoważące czyli wykonywanie obydwiema częściami ciała tych samych ruchów – pomagają dziecku m.in.w ustaleniu, którą rączką będzie się posługiwało w pisaniu, którą nogą będzie kopało i odbijało się podczas skoków:

  • gry i zabawy typu klasy i grzyb,

  • rzucanie woreczkiem, piłeczką do kosza raz prawą, raz lewą ręką,

  • kopanie do bramki raz lewą, raz prawą nogą itp.

  • chodzenie po narysowanej, wyklejonej linii – do przodu, do tyłu, prawym bokiem, lewym bokiem,

  • zabawa "orły" na podłodze itp.

  • taniec.

Motoryka mała – czyli palce, ruchy gałek ocznych, artykulatory – buzia i język:

Ćwiczenia palców i rąk:

 • sznurowanie butów – nauczcie dzieci wiązać sznurówki,

 • wycinanie nożyczkami: nauczcie dzieci prawidłowo wycinać nożyczkami, ważny jest uchwyt nożyczek – prawidłowy to kciuk w jednym otworze i palec środkowy w drugim (palec wskazujący trzyma nożyczki poza otworem nad palcem środkowym) zaczynamy wycinanie od linii prostej następnie kwadrat, na końcu koło,

 • zapinanie guzików,

 • nawlekanie koralików, lepienie z plasteliny, wydzieranki,

 • posługiwanie się sztućcami.

Ćwiczenia artykulatorów czyli gimnastyka buzi i języka:

 • liczenie językiem ząbków,

 • wypychanie języka na boki i do przodu,

 • oblizywanie warg,

 • zabawa w "zmywarkę" – oblizujemy talerz np. z miodu, nutelli itp.

 • dmuchanie przez rurkę, na piłeczkę pingpongową, na świeczkę, piórko itp.

Ćwiczenia oczu: prosimy dziecko aby popatrzyło w prawo, lewo, w górę i dół (trzymamy głowę dziecka aby jej nie przekręcało) – można w tym ćwiczeniu użyć zabawki, Wykonujemy to ćwiczenie bardzo wolno i ok. 5 min.


IV. Na zakończenie:


Rodzicu pamiętaj!

 • Aby dzieci dobrze się rozwijały i uczyły muszą się dużo ruszać.

 • Dziecko najefektywniej rozwija się wśród innych dzieci – gry i zabawy grupowe, podwórkowe.

 • Bezruch bądź mało ruchu krzywdzi dzieci, są smutne i nieszczęśliwe.

 • Musisz zapewnić dziecku zaspokojenie "głodu ruchu".

 • Dbaj o rozwój ruchowy swojego dziecka oczywiście na poziomie jego możliwości, ale zawsze go uruchamiaj.

 • Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu.

 • Ogranicz dziecku czas przebywania przed różnego typu monitorami.

 • Jeżeli chcemy mieć szczęśliwe dzieci pozwólmy im się jak najwięcej ruszać.


źróło artykułu:  
https://www.metis.pl/content/view/3459/105/

POLECAMY  STRONĘ KIDS&SPORT, NA KTÓRYM ZNAJDA PAŃSTWO POMYSŁOWE I KREATYWNE AKTYWNOŚCI FIZYCZNE DO WYKONYWANIA W DOMU.


funpage na portalu Facebook: https://www.facebook.com/KidsAndSport/

blog: https://www.kidsandsport.pl/