Wiersz „Dobre wychowanie”

Dziecko dobrze wychowane,

Słowa zna zaczarowane,

I na co dzień je stosuje,

PROSZĘ, PRZEPRASZAM , DZIĘKUJĘ!!!