Spotkanie z folklorem

         4 grudnia nasze "Biedroneczki" wyszły do sali Podlasia na występ ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A Siwkiewicz z programem „Barbórka” kolejnym koncertem z cyklu spotkania z folklorem, tym razem Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego

         Dzieci poznały zwyczaj pasowania na górnika, obejrzały zdjęcia dawnego życia na Śląsku, wysłuchały wiersza "Okulary" czytanego gwarą śląską, wysłuchały przyśpiewek np.: „Karlik”, „Gdybym to ja miała”; "Hymn górniczy”, "Bajtel" oraz obejrzały tańce waloszki, rechtor, kokotek, kijok, trojak, zbój, czardasz, szpacyr polka, jawornicki.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg