Aktywności wtorek 28.04

Temat: „Kolory flagi”

Cele:
      * Dziecko naśladuje emocje za pomocą mimiki i nazywa je
      * Dziecko potrafi się przedstawić
      * Dziecko wie, że jest Polką/Polakiem
      * Dziecko zna barwy flagi Polski i nazywa je
      * Dziecko wykonuje pracę plastyczną
      * Dziecko aktywnie uczestniczy w zabawie

Przebieg:

1. „Co to za minka?”- zabawa naśladowcza.

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica i pokazuje różne miny wyrażające emocje, rodzic próbuje je dokładnie powtórzyć . Potem następuje zamiana ról. Dziecko nazywa pokazywane emocje.

2. „Jestem Polką, jestem Polakiem”- przedstawiamy się.

Rodzic prosi dziecko, żeby powiedziało jak ma na imię i nazwisko, a na końcu dodało-Jestem Polką/Polakiem. Dziewczynki z gracją mogą się ukłonić, chłopcy mogą wykonać zgrabny ukłon do przodu.

3. „Kolory flagi”- praca plastyczna.

Środki dydaktyczne: kartka A4 z szablonem flagi(kształt flagi obrysowany przerywaną linią), czerwona kredka(farba, bibuła, papier kolorowy itp.)

Dziecko otrzymuje narysowany szablon flagi, na kartce A4, rodzic pyta- „Jakiego koloru jest flaga Polski?”. Następnie rodzic prosi dziecko o dokończenie rysowania flagi po śladzie. Dziecko łączy przerywane linie a następnie koloruje flagę czerwoną kredką w odpowiednim miejscu. Praca może być wykonana dowolną techniką: kredkami, farbami, bibułą, papierem kolorowym itp.

4. „Dwa kolory”- zabawa bieżna.

Środki dydaktyczne: dwie wstążki w kolorach białym i czerwonym(szaliki, apaszki, chustki itp.)


Dziecko otrzymuje wstążkę w kolorze białym i czerwonym, swobodnie biega machając naprzemiennie wstążkami. Gdy rodzic klaśnie raz w dłonie, dziecko zatrzymuje się i podnosi do góry rękę z białą wstążką, gdy rodzic klaśnie dwa razy w dłonie, dziecko zatrzymuje się i podnosi do góry rękę z czerwoną wstążką. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Aktywności poniedziałek 27.04

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie razem z dzieckiem wykonanych zadań.Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci. 


link do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1Jag1TA9VcWdK_mNITDWBlctj1MZ_m_8h/view?usp=sharing

 

Krąg tematyczny: Moja Ojczyzna

27.04.2020 - 30.04.2020

Temat: Biało- czerwona flaga

Cele:

$1·         Dziecko wie, jak nazywa się nasza ojczyzna

$1·         Dziecko rozpoznaje flagę i godło Polski

$1·         Dziecko zna znaczenie barw narodowych

$1·         Dziecko uważnie słucha wiersza

$1·         Dziecko powtarza fragment wiersza modulując głosem

$1·         Dziecko potrafi złapać balon oburącz

$1·         Dziecko naśladuje emocje za pomocą mimiki

1. „ Symbole Polski”- oglądanie książek i albumów o miastach oraz o symbolach Polski. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi-flaga i godło.Rodzic demonstruje dziecku flagę oraz godło Polski i mówi o symbolice barw narodowych (biel-czystość, serce czyste, czerwień-miłość) , o tradycji wywieszania flagi z okazji świąt państwowych i że 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Następnie prezentuje dziecku zdjęcia z uroczystości na których jest widoczna flaga i godło, np. państwowych, wojskowych, podczas dekoracji medalami sportowców polskich itp.

2.  Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Moja Ojczyzna”.

Rodzic czyta wiersz, powtarza go, a dziecko za nim fragment, który się powtarza w wierszu: „Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę.” Dziecko wypowiadając fragment moduluje głosem, mówi radośnie, raz głośniej, raz ciszej.

B.Szelągowska „Moja Ojczyzna”

Spoglądam na flagę,

jak dumnie powiewa.

„Kocham Cię, Ojczyzno”

serce moje śpiewa.

Ho, ho, ho, he, he, he!

Dla Ojczyzny śpiewać chcę.

 

Kocham wioski, miasta,

kocham lasy, góry!

I Morze Bałtyckie,

i jeszcze Mazury...

Ho, ho, ho, he, he, he!

Dla Ojczyzny śpiewać chcę.

 

Kocham hymn, nasz język

i Orła Białego.

„Kocham Cię, Ojczyzno!”

– płynie z serca mego.

Ho, ho, ho, he, he, he!

Dla Ojczyzny śpiewać chcę.

 

A za kilka lat,

kiedy będę duży,

chciałbym całym sercem

Tobie, Polsko, służyć!

Ho, ho, ho, he, he, he!

Dla Ojczyzny śpiewać chcę.

 

3. Zabawa ruchowa „Nasza flaga”.

Środki dydaktyczne: balon biały i czerwony(zgnieciona kartka papieru- biała i czerwona)

Dziecko wybiera balon – biały lub czerwony, rodzic bierze drugi balon. Dziecko i rodzic swobodnie odbijają balony w dwóch kolorach. Na hasło -biały-dziecko stara się jak najszybciej złapać biały balon w dwie ręce. Zabawę powtarzamy kilka razy zmieniając, kolor balonu, które dziecko ma złapać.

4. „Uczucia”- zabawa dydaktyczna, nazywanie uczuć na podstawie zdjęć oraz ilustracji.
Środki dydaktyczne: zdjęcia, ilustracje przedstawiające emocje.
Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia lub ilustracje przedstawiąjące różne emocje. Zadaniem dziecka jest określenie uczuć za pomocą słów: „wesoły”, „smutny”, „zły”, „przestraszony” itp.

 

Aktywności piątek 24.04

Temat: W domowej bibliotece

Cele :

        dziecko naślduje ruchem wymienione zwierzęta

        dziecko wie, gdzie można wypożyczyć książkę

        dziecko wie, jak zachowywać się w bibliotece

        dziecko wie, że należy szanowć książki

        dziecko układa książki na półce

        dziecko samodzielnie wykonuje zakładkę do książki

        dziecko dba o prządek w swoim otocznieu

Przebieg:

1. „ Zaczarowne pudełko - zwierzęta ” - zabawa naśladowcza. Rodzic zaprasza dziecko do naśladownia ruchem zwierząt. Każde polecenie poprzedza zwrotem: Otwieram zaczarowne pudełko, a z niego wychodzi ….( np. wilk, zając, jeleń, lew, słoń...). Dziecko przestaje naśladować zwierzę, gdy rodzic powie: Zamykam zaczarowane pudełko. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając zwierzę.

2. „ Zwiedzamy naszą domową biblitekę ” - przeglądanie biblioteki dziecka, rozmowa z dzieckiem o zachowniu się w publicznej bibliotece, zabawa w bibliotekarza.

3. „ Porządki w kąciku książki ” - wspólne porządki – układanie ksiażek na półkach wg wielkości , przeglądanie, czy wszystkie książki są w dobrym stanie, wspólne sklejanie rozerwanych kartek.

4. „ Zakładka do książki ” - praca plastyczna wg pomysłu rodzica i dziecka z dostępnych materiałów

 

Zadanie na cały tydzień

„ Moja własna książeczka ” - zakończenie zadania tygodnia. Wykonanie własnej książki z zebranych ilustracji podczas codziennego czytania książki. Mamy nadzieję, że własna książeczka zrobiona rączkami dziecka, przyniesie im wiele radości i rozbudzi w nich zainteresowanie ksiażką, a postawiona w domowej bibliotece będzie wywoływała wiele wspomnień, wynikających z jej powstania.

Aktywności czwartek 23.04

Temat:Jak powstaje książka?

Cele :

        dziecko wspina się na palce

        dziecko rozumie polecenia – wysoko, nisko

        dziecko wie jak powstaje ksiażka

        dziecko poznaje nowe słowa: autor, ilustrator, drukarz, czytelnik

        dziecko posługuje się okresleniami dotyczacymi położenia przedmiotów w przestrzeni

        dziecko rozwija zainteresowanie książką

Przebieg:

1. „ Wysoko – nisko ” - zabawa ruchowa. Dziecko spaceruje po pokoju, przy akompaniamencie muzyki. Na hasło: Wysoko! Staje na palcach, naśladując odkładanie książek na wysoką półkę, na hasło Nisko! - kładzie książki na podłodze, kucając przy tym zamast się schylać. Zabawę powtarzamy

2. „ Jak powstaje książka ?” - rozmowa kierowana, poznanie etapów powstawania książki. Rodzic wybiera jedną książkę z kącika książek dziecka i opowiada jak powstała. Wsród twórców wymienia: autora ( osobę, która wyobraziła sobie postacie i ich historię), ilustratora ( osobę, która namalowała ilustracje do książki), drukarza ( osobę, która wudrukowała książkę), księgarza ( osobę, która pracuje w księgarni, gdzie można kupić różne książki)

3. „ Magiczna książeczka ” zabawa matematyczna, utrwalenie pojeć dotyczących położenia w przestrzeni. Dziecko bierze do ręki książkę i staje naprzeciwko krzesełka. Zgodnie z poleceniem rodzica kładzie książkę we wskazanym miejscu: połóż ksiażkę na krzesło, pod krzesłem, obok krzesła, trzymaj ksiażkę nad krzesłem. Zabawę powtarzamy kika razy. Potem dziecko może dawać polecenia rodzicowi.

4. „ Chwila z ksiażką ” - słuchanie bajki czytanej przez rodzica, opisywanie wskazanych ilustracji, rozwijanie zainteresowania książką.


 Zadanie na cały tydzień

   „ Moja własna książeczka ” - przypominamy o codziennym czytaniu wybranej przez dziecko książeczki, a następnie zrobienie ilustracji.

Aktywności środa 22.04

Temat: Książka moim przyjacielem

Cele :

        dziecko obdarza uwagą rodzica

        dziecko odpowiada na pytania

        dziecko doskonali poczucie rytmu i umiejętności wokalne

        dziecko naśladuje emocje za pomocą mimiki

Piosenka na powitanie dnia – dziecko śpiewa swoją ulubioną piosenkę

Przebieg:

1.  „ Biedronka ” - zabawa muzyczna z nauką piosenki https://www.youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8 Rodzic razem z dzieckiem słucha piosenkę, a następnie zadaje pytania o czym była treść piosenki? Przy zwrotkach piosenki dziecko naśladuje rękami ruch skrzydeł biedronki. Podczas refrenu rodzic razem z dzieckiem klaszcze rytmicznie w dłonie, a następnie o uda jednocześnie obiema rękami

2.„ Lustro ” - zabawa naśladowcza, pokazywanie i naśladwanie emocji za pomocą mimiki. Dziecko siada naprzeciwko rodzica. Rodzic podaje nazwę emocji, np.: strach, złość, radość, smutek, płacz. Dziecko patrząc na rodzica, odzwierciedla podaną emocję mimiką, następnym razem zaczyna zabawę dziecko.

3. „ Książeczki na półeczki ” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic rozkłada książeczki na dywanie, zadaniem dziecka jest ułożyć książki wg wielkości, małe na jedną gromadkę, duże na drugą gromadkę. Następnie rodzic układa na dywanie dwie kolorowe kartki np. niebieską i czerwoną. Na sygnał rodzica – duże książki układamy na niebieskiej kartce, małe na czerwonej, dziecko wykonuje polecenie., potem dziecko prowadzi zabawę, rodzic może się pomylić, żeby spowodować skupienie uwagi dziecka i pobudzić je do myślenia i fajnej zabawy.

4. „ Wędrująca książka ” - zabawa słuchowo-ruchowa. Dziecko podaje ksiażkę rodzicowi zgodnie z jego poleceniem: Książka jest smutna – dziecko podaje książkę ze smutną miną, Książka jest zaskoczona, Ksiażka jest wesoła, zdziwiona, przestraszona.....


Zadanie na cały tydzień

„ Moja własna książeczka ” - przypominamy o codziennym czytaniu wybranej przez dziecko książeczki, a następnie zrobienie ilustracji.

Podkategorie