Wizyta w muzeum

   W dniu 30. XI. 2017 dzieci z Grupy IV wybrały się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego. Dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej – Poznajemy Muzeum.

      Przedszkolaki w trakcie lekcji dowiedziały się, co to jest muzeum i kto w nim pracuje. Poznały też znaczenie takich terminów, jak: zabytek, galeria, wystawa, dzieło sztuki.
Najpierw dzieci zwiedzały ekspozycje muzealne, następnie  zapoznały się z pracą w muzeum (co znajduje się w muzeum i jak zachowywać się w czasie pobytu w muzeum). Przedszkolaki wzbogaciły swoje słownictwo o wyrażenia związane z pracą muzealnika i funkcjonowaniem muzeum. Pod koniec zajęć dzieci rysowały wystawę własnego autorstwa (co umieściłyby na swojej wystawie). Zajęcia prowadził pan Krzysztof Cabaj.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg