List do Rodziców (37)

Tydzień 37. Dzień Dziecka

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci zapoznały się z prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie. Wspólnie śpiewały piosenkę O prawach dziecka. Zastanawiały się co różni, a co łączy dzieci na całym świecie, dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne. Dzieci rozmawiały również o dostępnych sposobach pomocy dzieciom z biednych rejonów świata. Samodzielnie wyszukiwały informacje na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach. Rozmawiały o marzeniach, zastanawiając się nad tym co to są marzenia, czy są potrzebne, i czy wszystkie się spełniają. Opowiedziały o swoich ulubionych zajęciach i zabawach. Zapoznały się z zabawami dzieci z różnych stron świata. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o prawach dziecka możecie Państwo wspólnie z dzieckiem przeczytać książkę lub inną publikację o prawach dziecka. Codzienne aktywności i zdarzenia będą również dobrym pretekstem do rozmowy i do utrwalania wiedzy o prawach dziecka. Warto podkreślać, że prawa zawsze idą w parze z obowiązkami, wspólnie ustalić codzienne obowiązki dziecka. Podczas rozmowy na temat dzieci (i dorosłych) innej narodowości warto zwracać uwagę na to, co nas łączy.
W następnym tygodniu będą potrzebne: zdjęcia lub ilustracje różnych zwierząt, zdjęcia zwierząt zamieszkujących las, albumy ze zdjęciami psów różnych ras, szkło powiększające.

List do Rodziców (36)

Tydzień 36. Święto mamy i taty

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o rodzinie. Wzmacnialiśmy poczucie przynależności do rodziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia rodzinnego. Dzieci utrwalały znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawniały słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów. Ćwiczyły przeliczanie obiektów, dodawanie w zakresie 10, kontynuowały rytmy. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem. Wykonywały prace plastyczne i maskotki dla rodzeństwa lub rodziców.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o rodzinie, możecie Państwo przeglądać fotografie i powtarzać nazwy związane z pokrewieństwem: siostra, brat, wujek, ciocia itp. Warto też podczas codziennych aktywności utrwalać orientację dziecka w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów (moja prawa / lewa strona – czyjaś prawa / lewa strona), wspólnie przeliczać, dodawać i odejmować obiekty w najbliższym otoczeniu, zachęcać dzieci do odczytywania prostych tekstów.
W następnym tygodniu będą potrzebne: kawałki folii aluminiowej, sznurka, orzech włoski, lusterko.

List do Rodziców (35)

Tydzień 35. W krainie muzyki

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o muzyce. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach dźwiękowych, tworzyły instrumenty, poznawały różne rodzaje ekspresji muzycznej. Próbowały nazywać uczucia, które im towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki. Uczestniczyły w zabawach badawczych, wykonały eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych. Rozwijały swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi. Dopasowywały różne rodzaje utworów do odpowiednich uroczystości. Śpiewały „Sto lat" i poznały jego odpowiednik w języku angielskim. Dzieci nauczyły się rozpoznawać literę h, H, pisać ją po śladzie i samodzielnie. Dzieci próbowały wyrażać treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne. Utrwaliły informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków, dowiedziały się, jak dbać o słuch. Malowały ilustrację do utworu Walc kwiatów P. Czajkowskiego. Tworzyły gitarę według instrukcji obrazkowej.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto razem z dziećmi podejmować wiele aktywności muzycznych: śpiewanie, konstruowanie instrumentów, układanie i odtwarzanie muzycznych rytmów, słuchanie różnych rodzajów muzyki itp. Pomoże to dzieciom rozwinąć słuch muzyczny, a to z kolei wesprze je w nauce czytania i pisania. Warto również rozmawiać z dzieckiem o tym, w jaki sposób dbać o słuch, oraz jakie są konsekwencje przebywania w hałasie.
W następnym tygodniu będą potrzebne: kolorowe sztuczne piórka, gazety.

List do Rodziców (34)

Tydzień 34. Wrażenia i uczucia

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o emocjach i uczuciach. Dzieci próbowały identyfikować i nazywać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek. Dzieci ćwiczyły odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Tworzyły własną grę planszową i rozgrywały ją w parach. Słuchając opowiadań i wierszy dzieci rozmawiały o własnych uczuciach i reagowaniu na nie. Utrwaliły informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne. Na podstawie opowiadania dzieci utrwaliły treść i znaczenie przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". Dzieci próbowały wyrażać swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych. Uczestniczyły w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i dramowych.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Podczas codziennych aktywności warto rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach i emocjach. Warto podkreślać, że wszystkie uczucia są potrzebne, ważne i dorośli odczuwają je podobnie. Należy wskazywać dziecku takie możliwości złagodzenia napięcia podczas odczuwania trudnych emocji, które są akceptowalne społecznie. Można wspierać się literaturą dla dzieci, filmami, bajkami itp. Podczas słuchania, opowiadania czy oglądania bajek warto pytać dziecko: Co bohater czuje w tej chwili? Dlaczego? Pozwoli to wesprzeć rozwój emocjonalny dzieci. Warto również pamiętać o tym, że nasze dzieci uczą się przede wszystkim przez naśladowanie wzorców. Warto poprzez odpowiednie reagowanie w trudnych sytuacjach być takim wzorem dla swojego dziecka.

List do Rodziców (33)

Tydzień 33. Polska to mój dom

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy oraz jako kraju, który należy do Unii Europejskiej. Poznaliśmy znaczenie słów: ojczyzna, kraj, stolica, Unia Europejska, wspólnota. Utrwaliliśmy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych oraz niektórych symboli Unii Europejskiej. Śpiewaliśmy hymn Polski, rozmawialiśmy o tym, w jakich okolicznościach go śpiewamy. Dzieci poznały literę j, uczyły się ją rozpoznawać, pisać po śladzie i samodzielnie. Dzieci rozwiązywały zagadki i tworzyły rymy do słów związanych z miastami leżącymi nad Wisłą. Śpiewaliśmy piosenkę „Nasza warszawska Syrenka", utrwalając w ten sposób nazwy stołecznych zabytków. Korzystając z doświadczeń dzieci, albumów i fotografii, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce. Dzieci odczytywały proste wyrazy z poznanych liter. Wykonały pracę plastyczną „Godło Polski" oraz makietę pokazującą zabytki Warszawy. Dzieci poznały wzór regionalnych strojów: kaszubskiego i łowickiego, ubierały sylwety lalek w papierowe stroje.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje, warto rozmawiać z dzieckiem o tym, w jakim kraju mieszkamy, jakie kraje są sąsiadami Polski, co to znaczy, że należymy do Unii Europejskiej. Warto kontynuować rozpoczęte w przedszkolu rozmowy o tym, w jakich miejscach kraju mieszkają krewni dziecka, wskazywać te miejsca na mapie Polski. Podczas spacerów i wycieczek warto podkreślać różnorodność fauny i flory naszego kraju, nazywać mijane rośliny. Pozwoli to uwrażliwiać dzieci na piękno otaczającego świata.