List do Rodziców (27)

Tydzień 27. Witaj, wiosno!

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu kontynuowaliśmy w przedszkolu rozmowę o wiosennych zmianach w przyrodzie, o rozkwitających pączkach, powracających ptakach. Dzieci wysłuchały opowiadania Tajemniczy lot, z którego dowiedziały się w jakiej kolejności przylatują ptaki na wiosnę, jak wygląda czapla, skowronek i trznadel, co to znaczy, że wiosna „wybucha", które kwiaty są oznaką wiosny. Dzieci kontynuowały „wiosenną matematykę", słuchając zagadek matematycznych, a następnie przeliczając w zakresie do 10 przy użyciu klamerek i papierowych tacek. Rozmawiały również o tym, jak wiosną należy dbać o zdrowie. Dowiedziały się o starym ludowym zwyczaju i symbolu odcho¬dzącej zimy – topieniu marzanny. Poznały piosenkę Marzanna zła panna, wykonały samodzielnie według własnego pomysłu kukiełkę marzanny. Uczciły barwnym pochodem nadejście Wiosny 21 marca. Poznały literę g na przykładzie wyrazu globus i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w liniaturze. Tworzyły zbiory różnych przedmiotów, przeliczały przedmioty w zbiorach, ćwiczyły dodawanie w zakresie 10. Uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, również z towarzyszeniem piosenek.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W codziennych sytuacjach warto kontynuować z dzieckiem utrwalanie nazw ptaków i roślin. Możecie Państwo wybrać się z dzieckiem do ogrodu zoologicznego lub botanicznego. Aby ćwiczyć dodawanie w zakresie do 10, warto przeliczać przedmioty codziennego użytku. Podczas posiłków można również utrwalać znajomość produktów spożywczych bogatych w witaminy.

List do Rodziców (26)

Tydzień 26. Porządki w ogrodzie

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o zmianach zachodzących wiosną w ogrodzie i w naszym najbliższym otoczeniu. Dzieci na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń opowiadały o zwiastunach wiosny. Wysłuchały opowiadania O żółtym tulipanie, dzięki któremu dowiedziały się, jak przebiega proces rozwoju i wzrostu rośliny. Samodzielnie zasadziły fasolę, cebulę i rzeżuchę, założyły małą przedszkolną uprawę. Zapoznały się z pracą i narzędziami ogrodnika. Wykonywały zadania matematyczne. Poznały literę c na podstawie wyrazu cebulka i uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach. Wspólnie wykonały makiety gniazd. Podczas spaceru do pobliskiego parku poszukiwały oznak wiosny, obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie, przyglądały się drzewom, krzewom, pierwszym kwiatom, słuchały śpiewu ptaków, oglądały przydomowe ogródki. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje o wiosennych zmianach w przyrodzie, warto udać się z dzieckiem na spacer do parku lub lasu, odwiedzić ogródki działkowe lub wybrać się na wycieczkę na wieś. Możecie Państwo podobnie jak w zeszłym tygodniu obejrzeć z dzieckiem albumy o ptakach powracających na wiosnę, aby utrwalić ich nazwy, obejrzeć film o budzącej się przyrodzie. Dziecko powinno próbować odczytywać samodzielnie nazwy ptaków, drzew i kwiatów. Podczas spaceru możecie utrwalać przeliczanie i dodawanie różnych obiektów.

List do Rodziców (25)

Tydzień 25. W marcu jak w garncu

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie. Dzieci w małych grupkach dzieliły się wiedzą z kolegami i koleżankami, by następnie zaprezentować informacje na forum grupy. Podkreślaliśmy nieprzewidywalność wiosennej pogody, również na podstawie przysłów i powiedzeń o wiośnie. Podczas spaceru obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę i wiosenną pogodę. Dzieci w trakcie zabawy dramowej i za pomocą chust oraz szali prezentowały prognozę pogody. Wiele zabaw było organizowanych w parach i małych grupkach, co nie tylko pozwoliło dzieciom dzielić się wiedzą, ale również wsparło ich rozwój społeczny – umiejętność prowadzenia negocjacji, zawierania kompromisów, współpracy. Podczas eksperymentów dzieci miały okazję utrwalić informacje dotyczące objętości cieczy. Wykorzystały tę wiedzę, tworząc poziomicę i sprawdzając dokładność wzniesienia konstrukcji z klocków. Samodzielnie stawiały hipotezy dotyczące procesu powstawania deszczu i weryfikowały je, wykonując eksperyment. Poznały literę w na przykładzie wyrazu wazon i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w liniaturze. Tworzyły zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, również z towarzyszeniem piosenek w języku polskim i angielskim. Uczyły się śpiewać piosenkę Marcowa pogoda. Wykonały pracę plastyczną przedstawiającą ogród pełen krokusów oraz przestrzenną biedronkę, zgodnie z instrukcją obrazkową.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Najwięcej zalet zarówno poznawczych, jak również społecznych, emocjonalnych i fizycznych przyniesie dziecku wycieczka do lasu, na łąkę, do ogrodu, na pole. Mogą Państwo wcześniej przygotować się do tej wyprawy. Warto obejrzeć z dzieckiem albumy, książki i filmy przyrodnicze dotyczące fauny i flory w okresie wiosennym. Warto przypomnieć dziecku podstawowe informacje o gatunkach roślin chronionych w Polsce. Po powrocie mogą Państwo zrobić z dzieckiem zielnik lub przygotować album ze zdjęciami, który dziecko może zaprezentować w przedszkolu. Większość dzieci zna już wiele liter – można spróbować podpisać zebrane okazy.
W następnym tygodniu będą potrzebne: kolorowe nakrętki od butelek, sznurek, nasiona rzodkiewki, rzeżuchy, fasoli, szczypioru, pietruszki lub cebuli.

List do Rodziców (24)

Tydzień 24. Wynalazki

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o wynalazkach, również tych, które dla współczesnych dzieci są zwyczajnymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Podczas rozmów, oglądania ilustracji w książkach, słuchania opowiadania wspominaliśmy, w jaki sposób te wynalazki powstały (np. radio, telefon, telewizor). Wyobrażaliśmy sobie również, jak wyglądał świat bez nich. Dzieci przeprowadziły eksperyment pokazujący, w jaki sposób przenoszą się fale dźwiękowe. Samo¬dzielnie wysuwały i sprawdzały hipotezy badawcze. Uczyły się współpracy podczas rozwiązywania zadań w parach i gry w „Memory". Słuchały opowiadania Wynalazki, z treści którego dowiedziały się, że wiele otaczających nas przedmiotów to użyteczne wynalazki, np. tkanina polarowa, karteczki samoprzylepne, rzepy. Podczas rozmów i zabaw dotyczących komputera dzieci utrwaliły zasady bezpieczeństwa w kontaktach przez internet. Uczyły się rymowanki o wynalazkach. Poznały w tym tygodniu literę p na podstawie wyrazu pralka i uczestniczyły w wielu zabawach językowych utrwalających jej zapis i miejsce w słowach.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto podczas codziennych rozmów z dzieckiem zwracać uwagę na przedmioty, które są innowacyjne, ułatwiają nam życie, jednak nie od razu nazwalibyśmy je wynalazkami. Warto podkreślać, że każdy z nas może wymyślić przedmiot istotny dla innych i wówczas będzie wynalazcą. Można oglądać z dziećmi książki i albumy dotyczące wynalazków, wypraw w kosmos, znanych postaci. Wyszukiwanie ilustracji przedstawiających przedmioty, których nazwy zawierają poznane już lite¬ry, oraz odczytywanie prostych wyrazów świetnie wspomogą dziecko w procesie nauki czytania. Powtarzanie z dzieckiem wiersza Wynalazki poznanego w przedszkolu, np. różnymi głosami, może być dla Państwa i dzieci dobrą zabawą.
W następnym tygodniu będą potrzebne: gazety, torebki foliowe, jedna rolka po papierze toaletowym, kawałek folii aluminiowej, chusta, szal lub apaszka, przezroczysty kubek jednorazowy, mała butelka z nakrętką.

List do Rodziców (23)

Tydzień 23. W dawnych czasach

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o tym, jak wyglądał świat w dawnych czasach. Próbowaliśmy umieścić na osi czasu (wcześniej – później) pojawienie się dinozaurów i człowieka. Dzieci na podstawie wiedzy nabytej wcześniej lub pozyskanej z książek i albumów prezentowały informacje o niektórych dinozaurach. W małych grupkach tworzyły plakaty dotyczące dinozaurów – ich wyglądu, sposobu życia, wielkości czy preferowanej diety. W parach grały w grę planszową „Dinozaury". Słuchały opowiadania Muszka w bursztynie, utrwalały wiedzę o procesie powstawania bursztynu. Podczas zabaw badawczych utrwaliły wiedzę o przyczynach wybuchów wulkanów. Przypomniały sobie zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksperymentowania. Próbowały ustalić, do czego potrzebne jest nam pismo oraz stworzyć własny alfabet złożony z symboli i farbę do jego narysowania. Brały udział w zabawach w kodowanie symboli i ich odczytywanie. Poznały specyfikę zawodu archeologa i paleontologa oraz różnice i podobieństwa między nimi.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje o dinozaurach oraz przeszłości ludzi warto kontynuować rozpoczęte w przedszkolu lektury. Oglądanie albumów i książek o tej tematyce jest dla dzieci bardzo interesujące. W miarę możliwości warto zaprosić dziecko do muzeum, by mogło w praktyce utrwalić wprowadzone w przedszkolu zasady zachowania się w tym miejscu. Zachęcajmy dziecko do opowiadania o interesujących go rzeczach własnymi słowami. Poszerzanie zasobu słów pomoże dziecku w nauce czytania i pisania.
W następnym tygodniu będą potrzebne: książki i albumy o wynalazkach.