List do Rodziców (17)

Tydzień 17. Witamy Nowy Rok

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci zapoznały się ze zjawiskiem różnic czasowych na dwóch półkulach Ziemi. Poszerzały wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu. Rozwijały umiejętności rozumienia pojęcia czas. Doskonaliły umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową. Rozwijały percepcję wzrokową poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów. Tworzyły zegary z różnych figur geometrycznych. Dzieci utrwalały informacje o cykliczności pór roku. Doskonaliły wiedzę na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu występujących w czasie ich trwania. Rozwiązywały zagadki o miesiącach. Utrwaliły nazwy dni tygodnia i ich przemienności. Doskonaliły umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. Utrwaliły liczbę 7 w kontekście dni tygodnia. Rozwijały pamięć poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych. Uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwalających umiejętność rozpoznawania i nazywania liter. Nazywały pory roku widoczne na obrazkach, dzieliły nazwy na sylaby, a następnie na głoski. Układały zdania zawierające nazwę każdej pory roku. Rozwijały spostrzeganie wzrokowe poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami. Rozwijały kompetencje matematyczne poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności. Doskonaliły umiejętności rozumienia przysłów.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W codziennych sytuacjach warto kontynuować z dzieckiem utrwalanie nazw pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Możecie wybrać się Państwo na wycieczkę do parku, lasu aby przyjrzeć się zmieniającej się przyrodzie. W domu możecie Państwo przeglądać wspólnie albumy, książki i filmy związane z tematyką cykliczności pór roku, świąt w kalendarzu występujących w czasie ich trwania. Dzieci mogą próbować czytać proste teksty, nazwy pór roku.

List do Rodziców (16)

Tydzień 16. Świąteczne tradycje

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci zapoznały się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski i w wybranych krajach na świecie. Określały podobieństwa i różnice dotyczące obchodów świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w wybranych krajach. Oglądały mapę Polski z zaznaczonymi na niej tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, charakterystycznymi dla tych miejsc i podawały nazwy tych potraw. Uczyły się również rozpoznawać po zapachu i smaku świątecznych przysmaków (pomarańcze, wanilia, migdały, orzechy, cynamon, goździki, piernik, rodzynki). Wspólnie z N. dzieci zrobiły świąteczne pierniki i je udekorowały. Samodzielnie wykonały świąteczny stroik z przygotowanych materiałów, według własnego pomysłu. Rozmawiały na temat ozdób choinkowych, zastanawiały się, czym można ozdobić choinkę, z czego można zrobić ozdoby choinkowe i jakie ozdoby można zrobić z ciasta. Dzieci wybierały ozdoby choinkowe, które chcą powiesić na choince. Porównywały wielkości i kształty ozdób, ustalając kolejność i właściwy sposób rozmieszczenia zabawek na choince. Rozmawiały z N. na temat tego, jak powinien wyglądać stół na wigilijną kolację. Uczyły się nakrywać do stołu. Wypowiadały się na temat zwyczajów panujących w ich domach rodzinnych dotyczących wigilii Bożego Narodzenia. Zapoznały się z tradycjami i zwyczajami związanymi ze śpiewaniem kolęd. Usprawniały słuch fonematyczny i narządy artykulacyjne, wykonując ćwiczenia artykulacyjne i onomatopeiczne do opowiadania. Uczestniczyły w wielu zabawach językowych, w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem. Przedstawiły Rodzicom Jasełka Bożonarodzeniowe.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje o tradycjach i zwyczajach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia możecie Państwo włączyć dziecko do wszystkich przygotowań związanych ze świętami. W czasie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia możecie Państwo utrwalać z dziećmi wszystkie informacje, które zdobyły.
W następnym tygodniu będą potrzebne: różne modele zegarów.

List do Rodziców (15)

Tydzień 15. Święta za pasem

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci, na podstawie własnych doświadczeń, wsparcia N. oraz informacji z książek i albumów poznały tradycyjne ozdoby świąteczne, charakterystyczne dla niektórych regionów Polski (Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby). Dzieci utrwaliły nie tylko wiadomości o porządkowaniu, ale też o zachowaniu zasad bezpieczeństwa (opowiadanie G. Kasdepke Jak tu ślisko). Dzieci podczas zabaw utrwaliły sposób kulturalnego podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami dobrego wychowania. Dzieci poznały literę L, l na przykładzie wyrazu lalka i wykonały wiele ćwiczeń, utrwalających sposób jej pisania. Podczas wprowadzania liczby i cyfry 7, dzieci rozwijały umiejętności matematyczne m.in. w zakresie odejmowania i dodawania w codziennych sytuacjach. Tworzyły zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Podczas rozmowy inspirowanej opowiadaniem M. Bennewicza,, Święta darem są dla ludzi'' dzieci rozwijały empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz uczyły się krótkiej rymowanki. Wspólnie bawiły się przy piosence We wish you a Merry Christmas w języku angielskim. Dzieci tworzyły wspólny łańcuch do przystrojenia sali przedszkolnej oraz pracę plastyczną „Zimowy krajobraz".

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Najwięcej korzyści – zarówno poznawczych, jak również społecznych, emocjonalnych i fizycznych – przyniesie dziecku włączenie go we wspólne przedświąteczne prace. Sześciolatek może nie tylko pomóc w przygotowywaniu potraw (odmierzanie produktów, przeliczanie, precyzyjne ruchy podczas mieszania), jak również podczas porządków. Warto przy tej okazji podkreślać zasady zachowania bezpieczeństwa np. podczas obchodzenia się ze środkami czystości lub gorącymi potrawami. Dzieci w przedszkolu poznawały smak i zapach niektórych przypraw m.in. cynamonu, kardamonu, wanilii – warto to utrwalać w domu podczas przyrządzania potraw. Przydzielenie dziecku zadania, za które będzie odpowiedzialne pozwoli kształtować w nim poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości. Przed wizytami świątecznymi warto również przypomnieć zasady kulturalnego otrzymywania i wręczania prezentów. Dobrym pomysłem jest też stworzenie i wysłanie kartek świątecznych do krewnych. Dla dzieci to bardzo miły, choć już zanikający zwyczaj.

List do Rodziców (14)

Tydzień 14. Grudniowe życzenia

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o tym, w jaki sposób obdarowywać innych prezentami i jak zachować się podczas ich przyjmowania. Utrwaliliśmy zwroty grzecznościowe stosowane w tych sytuacjach. Dzieci dzieliły się z grupą swoimi pragnieniami i marzeniami, próbowały wymyślić prezent dla Świętego Mikołaja. Na mapie Europy wskazywały miejsce zamieszkania Mikołaja. Wprowadziliśmy cyfrę i liczbę 6, dzieci uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Dzieci, poprzez czynne uczestnictwo w opowieści ruchowej, utrwalały umiejętność dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach. Dzieci poznały literę K, k i uczyły się kreślić jej kształt oraz wyszukiwać słowa, które rozpoczynają się głoską k. Dzieci za pomocą różnych symboli i poznanych liter pisały kartkę pocztową, utrwalały znajomość adresu zamieszkania oraz poznawały drogę listu.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić sposób zachowania się podczas przyjmowania i wręczania prezentów, warto z dzieckiem ćwiczyć takie umiejętności w codziennych sytuacjach. Przypominać o powiedzeniu słów dziękuję i proszę. Aby utrwalić wiedzę o tym, że instrukcja obsługi służy przede wszystkich zachowaniu bezpieczeństwa, warto rozmawiać z dziećmi o sposobach posługiwania się domowymi urządzeniami. Jeśli dysponują Państwo instrukcją obsługi prostych sprzętów domowych, warto ją z dzieckiem przejrzeć, np. podczas wspólnego prania. Korzystne jest też słowne podkreślanie skutków lekceważenia instrukcji np. ubranie skurczyło się, bo nie przeczytaliśmy kodów na metce i upraliśmy w zbyt ciepłej wodzie. Pozwala to dzieciom na rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Aby wspomóc dziecko w rozwoju społeczno-emocjonalnym warto, na miarę swoich chęci i możliwości, włączyć się wspólnie w przedświąteczną, charytatywną inicjatywę na rzecz innych – ludzi lub zwierząt.

 

List do Rodziców (13)

Tydzień 13. Zimno, coraz zimniej

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy oraz o skutkach tych zmian w świecie zwierząt. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń, opowiadań, wierszy i zagadek oraz samodzielnie wyszukanych informacji, poszerzyły informacje na temat przygotowań zwierząt do zimy. Dzieci podczas spaceru w okolicy przedszkola miały okazję zaobserwować gromadzenie zapasów na zimę przez zwierzęta oraz tworzenie przez nie ciepłych schronień. Dzieci poznały też zasady odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt zimą. Utrwaliły nazwy ptaków odlatujących na zimę z Polski i tych, które do nas przylatują na zimę. Na podstawie wiersza ,,Zagadka" dzieci poznały literę y oraz sposób jej zapisu. Tworzyły liczbę mnogą słów, dodając y do niektórych z nich. Dzieci poznały sposób zapisu cyfry 5 oraz podczas zabaw i gier ruchowych utrwaliły przeliczanie w zakresie 5, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W codziennych sytuacjach warto przeliczać z dzieckiem różne obiekty, bez ograniczania zakresu liczenia, również posługując się liczebnikami porządkowymi. Bardzo korzystne będzie też podkreślanie, że jedna dłoń czy jedna stopa ma pięć palców, a dwie – dziesięć. W rozmowach z dzieckiem warto z jednej strony podkreślać wagę pomocy zwierzętom zimą, a z drugiej – odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże. Dokarmianie ptaków podczas ciepłych zim może sprawić, że nie będą potrafiły samodzielnie zdobywać pożywienia. Na podstawie obserwacji pogody warto rozmawiać z dzieckiem o tym, że zmiany w przyrodzie nie zawsze przebiegają typowo. Coraz częstsze ciepłe, bezśnieżne zimy wymuszają zmianę również naszych działań wobec zwierząt. Dobrymi zabawami, a jednocześnie bardzo rozwijającymi, będą wszelkie rytmiczne zabawy, np. wchodzenie po schodach i sylabizowanie wiersza, głośne liczenie podskoków itp.