List do Rodziców (22)

Tydzień 22. Bale, bale w karnawale

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o tradycji balów karnawałowych. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń, ilustracji, zabaw oraz samodzielnie wyszukanych informacji poszerzyły wiedzę na temat karnawału w Wenecji. Poznały literę n na przykładzie wyrazu noga, uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. W zabawie rozpoznawały tę literę i uczyły się symbolicznie ją ilustrować podczas opowiadania. Wyszukiwały wyraz bal w innych zapisanych wyrazach. Poznały sposób zapisu liczby 10 oraz podczas zabaw i gier ruchowych utrwaliły przeliczanie w zakresie do 10, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Mierzyły różne tkaniny znanymi sposobami: dłonią, palcami, stopą itp. Przy okazji zajęć o zawodzie krawcowej i szewca nauczyły się korzystać z miarki krawieckiej. Poznały zarys systemu dziesiętnego. Na podstawie piosenki Krakowiaczek – przedszkolaczek poznały kilka kroków tego popularnego, ludowego tańca. Prowadziły zabawę badawczą, próbując odkryć, w jaki sposób powstają barwy pochodne. Wykonały trzy prace plastyczne: szal malowany farbami, maskę typu weneckiego oraz kolaż Najpiękniejsza fryzura.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W codziennych sytuacjach warto przeliczać z dzieckiem różne obiekty, bez ograniczania zakresu liczenia, również posługując się liczebnikami porządkowymi. W ten sposób dziecko utrwala schemat tworzenia liczb typu: 21, 22, 23, 31, 32 itd. Jest to pewien stały rytm, który po kilku ćwiczeniach będzie dla dzieci prosty i zrozumiały. Dobrą a jednocześnie bardzo rozwijającą zabawą będą wszelkie rytmiczne aktywności, np. śpiewanie piosenki podczas schodzenia ze schodów.
W następnym tygodniu będą potrzebne: książki i albumy o dinozaurach, wykopaliskach i ludziach pierwotnych.

List do Rodziców (21)

Tydzień 21. Baśnie, bajki, legendy

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o baśniach, bajkach i legendach. Odnosząc się do doświadczeń dzieci, utrwalaliśmy pojęcie morał i szukaliśmy głównych przesłań w znanych baśniach. Dzięki temu dzieci miały okazję nauczyć się odróżniać fikcję od rzeczywistości, doświadczyć empatii oraz zrozumieć konsekwencje swoich zachowań. Na przykładzie znanych baśni dzieci utrwalały zasady bezpieczeństwa. Uczestniczyły w zabawach ruchowych i muzycznych, uczyły się śpiewać piosenkę Witajcie w naszej bajce. Brały udział w zabawach teatralnych i dramowych, oglądały przedstawienie Bazyliszek w teatrzyku sylwet. Na przykładzie opowiadania utrwaliły zasady kulturalnego zachowania się w teatrze. Poznały literę b na przykładzie wyrazu balon, uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Układały i odczytywały sylaby z poznanych liter: o, a, i, e, u oraz b. Samodzielnie wykonywały doświadczenie związane z rozkładem ciśnienia wewnątrz napompowanego balonu. W minionym tygodniu dzieci również tworzyły przestrzenny telewizor według wzoru i rysowały ilustracje do bajki, którą można w nim obejrzeć. Ponadto tworzyły z fragmentów tkanin prace plastyczne inspirowane ulubionymi bajkami.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Przez rozmowy na temat baśniowego świata fikcji mogą Państwo wesprzeć rozwój emocjonalny i społeczny swoich dzieci. Należy czytać dzieciom ich ulubione baśnie i rozmawiać o ich treści, odnosząc je do codziennych doświadczeń. Warto na podstawie baśni i opowiadań utrwalać zasady bezpieczeństwa w kontakcie z nieznajomymi osobami oraz dzikimi zwierzętami, a także podkreślać konieczność przestrzegania reguł społecznych i moralnych. Aby wesprzeć dzieci w nauce czytania i pisania, proszę wskazywać i nazywać poznane w przedszkolu litery w codziennym otoczeniu dziecka: na reklamach, bilbordach, w gazetach itp. Warto śpiewać z dzieckiem popularną piosenkę z Akademii pana Kleksa poznaną w przedszkolu – Witajcie w naszej bajce .
W następnym tygodniu będą potrzebne: strona z kolorowej gazety, na której widoczna jest ludzka twarz, wełna w odcieniu ludzkich włosów, pasek kolorowej tkaniny.

List do Rodziców (20)

Tydzień 20. Zimowe mistrzostwa sportowe

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o zimowych zabawach i sportach. Dzieci wzięły udział w wielu zabawach ruchowych opisujących i przedstawiających różne zimowe konkurencje sportowe. Zapoznały się z polskimi mistrzami sportów zimowych. Wspólnie z N. zastanawiały się, jakimi słowami można opisać charakterystyczne cechy mistrza sportowego. Przyjrzały się dyplomom, medalom i pucharom. Zastanawiały się, jak można wyrazić emocje towarzyszące podczas zdobywania medalu. Na podstawie poznanych nazw sportów zimowych oraz rekwizytów z nimi związanych dzieci dokonywały analizy i syntezy, dzieliły słowa na sylaby, na głoski a następnie zastanawiały się, jaką głoskę słychać na początku i na końcu słowa. Dzieci poznały literę S, s na podstawie słowa sanki, odszukiwały wyrazy z głoską s, zaznaczały litery s, pisały litery S, s po śladzie i samodzielnie, porównywały wyrazy, wyszukiwały i zaznaczały litery, którymi się różnią, łączyły sylaby w wyrazy. Dzieci również uczyły się rozwijania umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W codziennych sytuacjach warto podkreślać zasady współpracy, współzawodnictwa i zasadę fair play. Możecie Państwo zorganizować rodzinne zawody sportowe, utrwalając jednocześnie nazwy zimowych dyscyplin sportowych i rekwizytów z nimi związanych.
W następnym tygodniu będą potrzebne: słomka, guzik, kawałki tkanin, dwa balony.

List do Rodziców (19)

Tydzień 19. Święto babci i dziadka

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o babciach i dziadkach. Dzieci zapoznały się z wierszami i piosenkami poświęconymi babciom i dziadkom. Wspólnie z N. dzieci zastanawiały się, jak wyglądali babcia i dziadek, kiedy byli mali, w jakie zabawy się bawili. Dzieci opowiadały, co najbardziej lubią robić ze swoimi dziadkami, a także dzieliły się z grupą ulubionymi wspomnieniami o swoich dziadkach. Wysłuchały opowiadania Iwony Salach „Najlepszy prezent", a następnie wykonały samodzielnie prezenty dla babci i dziadka.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
Aby przybliżyć dzieciom czasy młodości ich dziadków, warto wspólnie pooglądać stare fotografie i albumy. Przy okazji spotkania rodzinnego można zapytać dziadków, jak wyglądało ich przedszkole, w jakie zabawy się bawili i w jakie gry grali, czy jakieś jeszcze pamiętają i mogą ich nauczyć. Czy ich dzieciństwo było takie samo, jak teraz dzieciństwo ich wnuków.

List do Rodziców (18)

Tydzień 18. Co można robić zimą?
Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o tym, skąd się bierze śnieg. Dzieci próbowały wyjaśnić pochodzenie śniegu, dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Oglądaliśmy śnieg przez lupę. Każde dziecko mogło dotknąć, pougniatać, powąchać śnieg, a następnie podzielić się z grupą swoimi spostrzeżeniami, co do jego właściwości. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakimi słowami można opisać śnieg. Dzieci zastanawiały się również nad pytaniem czy śnieg jest czysty? Dzieliły się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zapoznały się ze zmiennymi właściwościami śniegu przeprowadzając eksperymenty i zabawy badawcze. Podczas spacerów po okolicy przedszkola dzieci wyszukiwały śladów zwierząt i je obserwowały. Wspólnie z nauczycielem zastanawiały się, czy ludzie też zostawiają ślady, jakie to są ślady i czy ludzki ślad może służyć do identyfikacji osób.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W celu utrwalenia informacji o właściwościach śniegu, możecie Państwo w dowolny sposób pobawić się z dzieckiem na śniegu lub wykonać dowolny eksperyment ze śniegiem. Możecie również sprawdzić, jakie ślady zostawiacie na śniegu, porównać wielkości butów, a następnie poszukać innych śladów na nim pozostawionych.