Krąg tematyczny

      Temat kompleksowy: I oto przyszła Pani Wiosna 

(poniedziałek - piątek 23-27.03.2020)

 

Poniedziałek 23.03.2020 Po czym poznajemy, że przyszła wiosna ?

Cele

Dziecko:

 • usprawnia narządy mowy
 • doskonali umiejętności grafomotoryczne
 • uważnie słucha
 • wskazuje zwiastuny nadchodzącej wiosny
 • zna i nazywa pory roku
 • eksperymentuje i wnioskuje
 • uwrażliwia się na budowę utworu
 • doskonali umiejętności wokalne i aktorskie
 • rozwija wyobraźnię muzyczno-ruchową

1. Nasłuchiwanie śpiewu ptaków- zabawa elementami skrętu tułowia.

 Dziecko przykłada dłoń do prawego, a potem lewego ucha, następnie spogląda z równoczesnym skrętem tułowia oraz głowy raz w lewo, raz w prawo, bez odrywania nóg od podłogi.

2. Poszukiwanie wiosny – gimnastyka narządów mowy. Rodzic opowiada dziecku o języczku, który wybrał się na poszukiwanie wiosny. Poleca aby we wskazanym momencie dziecko wykonało określone czynności.

Zbliżała się wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dziecko naśladują głosy ptaków). Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniu (dziecko kląska, uderzając sze­rokim językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany (dziecko wymawia: kle, kle). Zatrzymał się na leśnej polanie (dziecko wymawia: prr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (dziecko oblizuje wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (dziecko wykonuje krótki wdech nosem, chwilę zatrzymują powietrze i długo wydycha ustami). Było ciepło i przyjemnie (dziecko uśmiecha się, roz­chylając wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty – zawilce i sasanki. Pachniało wiosną (dziecko oddycha głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami). Języczek pochylił się i powąchał kwiaty (dziecko wdycha powietrze nosem) i kichnął (dziecko kicha, wymawiając: a-psik). W tym momen­cie zauważył przeciskającego się przez zarośla jeża (dziecko ziewa, przeciskając język między złączonymi zębami). Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu (dziecko kląskają, uderzając szerokim językiem o podniebienie).

Ćwiczenia poranne:

 1. Marsz za Panią Wiosną, rodzic włącza marszową muzykę. Dziecko jest Panią Wiosną – wkłada na głowę ozdobioną kolorowymi kwiatkami koronę, pozostali domownicy podążają za nim. Po chwili następuje zmiana osoby prowadzącej.

Zajęcia:

 1. Odejście zimy– słuchanie bajki Kamila Polaka. Rodzic wkłada na głowę wiosenny kapelusz i czyta bajkę.

Odejście zimy

Czemu bałwanek jest dziś taki smutny? Ma nosek skrzywiony i jest wychudzony? Powiedz wróbelku, co się stało, że wszędzie śniegu tak mało zostało? Czy nie wiesz Basiu, że wiosna nadchodzi, śniegi topnieją, przyroda się rodzi? A śnieg wiosny wcale nie lubi, jest mu gorąco, więc swe płatki gubi. Za to kwiatuszki, ptaszki i dzieci cieszą się, gdy słonko ślicznie świeci. Lubią zieleń trawy i wiatru muska­nie, wiosenne zabawy, stokrotek zbieranie. Kiedy przyjdzie lato i dni gorące, radośnie skaczą i bawią się na łące. Aż przyjdzie pora na starość lata, gdy zimno z ciepłem zacznie się przeplatać. I znowu śnieg pojawi się na łące, a znikną kwiatki pachnące. Tak jest od wieków, przez wszystkie lata, zima się z wiosną, latem, jesienią przeplata.

Rodzic zadaje pytania:

Po czym poznajemy, że nadchodzi wiosna?

Kto się cieszy z nadchodzącej pory roku?

Jakie mamy pory roku?.

Rodzic może przygotować ilustracje przestawiające cztery pory roku i poprosić dziecko o wspólne ułożenie i opi­sanie obrazków. Następnie dziecko opisują krajobraz za oknem, wskazują zwiastuny nadchodzącej wio­sny. Na zakończenie dziecko wykonuje zadanie – kartę pracy – wskazuje cechy charakterystyczne wiosny, analizują przemienność pór roku. Strona 34-35.

Środki dydaktyczne: wiosenny kapelusz, ilustracje przedstawiające pory roku.

 

2.Wiosenny wietrzyk – zabawa oddechowa.  Rodzic rozdaje zielone paski z papieru – trawki. Dziecko naśladuje wiosenny wiatr, dmuchając na papierowe paski. Wykonuje wdech nosem i długi wydech ustami.Środki dydaktyczne: zielone paski z papieru

3.Kwiaty rosną, kwiaty więdną– ćwiczenie dużych grup mięśniowych.  Dziecko stoi, na hasło: Kwiaty więdną – wykonuje przysiad podparty, na hasło: Kwiaty rosną – powoli prostuje się do pozycji stojącej.

4. Wiosna – kwiatowa wróżka – zajęcia muzycz­ne

Dziecko - wiosna stoi na środku koca/chusty animacyjnej, pozostali domownicy chwytają za brzeg i spokojnym krokiem chodzą dookoła, zwijając „wiosnę” w koc/chustę animacyjną, tworząc kielich kwiatu. Po pewnym czasie zmieniają kierunek ruchu i odwijają chustę. Na zakończenie utworu dziecko zatrzymuje się i naśladuje zasypianie: przeciąga się, ziewa i układa się na kocu/chuście animacyjnej lub obok niej.

Środki dydaktyczne: CD 2 utwór 21 „Poranek”, chusta animacyjna/koc.

 

Zajęcia:

 1. Z białego niebieski – zabawa badawcza

Dziecko wspólnie z rodzicem przygotowuje kącik przyrodniczo-eksperymentalny. Do wysokiej szklanki nalewają wody, w której rozpuszczają niebieski barwnik spożywczy lub wlewają atrament. Rodzic przegotowuje biały tulipan lub goździk i odcina kawałek jego łodygi. Dziecko wkłada kwiat do niebieskiej wody. Następnego dnia sprawdzamy czy kwiatek nie zmienił koloru.

Środki dydaktyczne: wysoka szklanka, barwnik spożywczy lub atrament, biały tulipan lub goździk.

2.Tulipan- zabawa grafomotoryczna

Dziecko rysuje według tekstu czytanego przez rodzica:

1. Po cichu, ale wesoło

Narysuj czerwone koło.

2. Kreska w prawo, kreska w lewo,

Czubek taki jak ma drzewo.

3. Pod tą główką – kółko małe

Na zielono obwiedź całe.

Zapamiętaj też, że wiosną

Tulipany prosto rosną.

4. I że kwiatek to nie zwierz –

Z lewej liść i z prawej też!

5. Popraw listek, popraw płatek.

Już na kartce kwitnie kwiatek!

Środki dydaktyczne: kartki, kredki zielone i czerwone

 

Wtorek 24.03.2020 Wiosna jest piękna

Cele

Dziecko:

 • bierze udział w zabawach ruchowych
 • doskonali umiejętność liczenia
 • klasyfikuje przedmioty
 • śpiewa piosenki

Zajęcia:

1.Kwiaty rosną, kwiaty więdną – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy mięśniowe.

Dziecko stoi, na hasło: Kwiaty więdną – wykonuje przysiad podparty, na hasło: Kwiaty rosną – powoli prostuje się do pozycji stojącej.

2.Ile płatków maja kwiatki ? – zabawa słuchowa z liczeniem.

Dziecko siedzi na dywanie, otrzymuje jedno papierowe koło o średnicy 5 cm (środek kwiatka), oraz sześć kółek o średnicy około 3cm (płatki kwiatka). Rodzic uderza w bębenek. Zadaniem dziecka jest ułożenie dookoła środka kwiatka tylu płatków, ile dźwięków usłyszy. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając liczbę uderzeń w bębenek. Za każdym razem rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania.

Środki dydaktyczne: papierowe kółka o średnicy 3 cm i 5 cm, bębenek.

3. Pani Wiosna – śpiewanie piosenki, połączone ze swobodnym tańcem do muzyki.

Środki dydaktyczne: CD 1 Piosenka nr 23 „Pani Wiosna”

Ćwiczenia poranne:

 1. Słonko świeci, deszczyk pada – zabawa z elementami skoku obunóż. Dziecko swobodnie spaceruje po pokoju. Na hasło: Słonko świeci – cieszy się i wykonuje podskoki obunóż w górę. Na hasło: Deszczyk pada – przeska­kuje obunóż przez kałuże, w przód i w tył.

Zajęcia:

            1. Ptaszki do gniazd – zabawa orientacyjno-po­rządkowa z liczeniem.

Rodzic rozkłada na podłodze kolorowe paski z bibuły ułożone w koło, czyli gniazda i kolorowe obrazki ptaków wkłada do gniazd po dwa lub trzy. Dziecko biega po dywanie, naśladując ptaki. Na hasło: Do gniazda gdzie są dwa ptaki wlatuje ptak – dziecko szuka gniazda gdzie są dwa ptaki. Rodzic sprawdza czy dziecko wleciało do odpowiedniego gniazda, gdzie jest odpowiednia liczba ptaków. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Środki dydaktyczne: kolorowe paski z bibuły ułożone w koło, obrazki ptaków

                        2. Cztery żabki – wierszyk z pokazywaniem.

W stawie żyją cztery żabki.

Każda ma po cztery łapki.

Nie za duże, nie za małe,

do skakania doskonałe.

Małgorzata Barańska

Dziecko siedzi skrzyżnie i wy­konuje czynności ilustrujące poszczególne wersy:

1. wysuwa kolejno cztery palce jednej dłoni, zaczynając od palca wskazującego;

2. i 3. porusza czterema palcami obu dłoni, bez kciuków;

4. opiera po cztery palce obu dłoni na podłodze i naśladuje nimi żabie skoki.

                        3. Żabie skoki – zabawa skoczna z przeliczaniem.

Dziecko chodzi swobodnie po pokoju. Na hasło: Stop! – zatrzymuje się i obserwuje rodzica, który naśladuje żabę, podskakując np. cztery razy w miejscu. Zadaniem dziecka jest pokazać na palcach, ile podskoków wykonał rodzic. Następnie dziecko podskakuje tyle razy, ile palców pokazało. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając liczbę podsko­ków. Rodzic może zastąpić dziecko.

                        4. Wiosenne kwiaty – zabawa matematyczna.

Dziecko otrzymuje sześć liczmanów. Rodzic zawiesza na tablicy np. dwa kwiaty. Dziecko kładzie przed sobą tyle liczmanów, ile kwia­tów jest na tablicy. Głośno je przelicza. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając liczbę kwiatów przyczepianych na tablicy.

Środki dydaktyczne: liczmany, papierowe kwiaty

 

Zajęcia:

1. Bocian – zabawa z elementami równowagi.

Dziecko chodzi po pokoju, trzymając ręce wyciągnięte w boki i wysoko unosząc kolana. Na hasło: Kle, kle – dziecko staje na jednej nodze i naśladuje klekot bociana. Zabawę powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę na to, aby dziecko zmieniało nogi podczas zabawy.

 

2. Odgłosy ptaków – zabawa słuchowa.

 

Rodzic odtwarza i nazywa odgłosy wydawane przez różne ptaki, np.: bociana, kukułkę, wróbelka, skowronka, srokę, sikorkę itp. Następnie odtwarza nagranie jeszcze raz i dziecko próbuje samodzielnie nazwać usłyszane ptaki.

 

Środki dydaktyczne: nagranie z odgłosami ptaków z internetu

 

 

Środa 25.03.2020 Dzień dobry, Pani Wiosno !

Cele

Dziecko:

 • śpiewa piosenki
 • doskonali spostrzegawczość
 • wskazuje zwiastuny wiosny
 • doskonali umiejętność klasyfikowania
 • zna i nazywa wybrane ptaki
 • rozumie pojęcie „wędrówka ptaków”
 • doskonali umiejętność liczenia
 • tworzy pracę plastyczną
 • bierze udział w zabawach ruchowych

Zajęcia:

 1. Pani Wiosna– śpiewanie piosenki. Dziecko śpiewa piosenkę, utrwala słowa oraz melodię.

Środki dydaktyczne: CD 1utwór nr 23 „Pani Wiosna”

 1. Bocian – zabawa z elementami równowagi.

  Dziecko chodzi po pokoju, trzymając ręce wyciągnięte w boki i wysoko unosząc kolana. Na hasło: Kle, kle – dziecko staje na jednej nodze i naśladuje klekot bociana. Zabawę powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę na to, aby dziecko zmieniało nogi podczas zabawy.

 2. Zwiastuny wiosny – zabawa doskonaląca spostrzegawczość.

Rodzic umieszcza w pokoju różne obrazki. Zada­niem dziecka jest odszukanie i ułożenie na środku tylko tych, które kojarzą się z wiosną. Następnie dziecko siada na dywanie. Wspólnie z rodzicem sprawdzają poprawność wykonania zadania.

Środki dydaktyczne: różne obrazki, np.: słońce, wiosenne kwiaty, bocian, topniejący śnieg, bałwan, narty, kolorowe liście, deszczowa pogoda, kalosze, plaża, parasol słoneczny itp.

Ćwiczenia poranne:

Wiosenny wiatr – zabawa ruchowa z krążeniem rąk. Dziecko z rodzicem dobiera się w pary i staje naprzeciwko siebie. Wykonują wyprostowanymi rękami obszerne krążenia. Krążenia rąk mogą być:

– wolne lub szybkie,

– symetryczne lub asymetryczne,

– w przód lub w tył.

W czasie krążenia dziecko i rodzic naśladują wiejący wiatr, szumiąc: szszsz…

Zmieniają natężenie: cicho, głośno, coraz ciszej, coraz głośniej.

Zajęcia:

 1. Przyleciały ptaki – rozmowa inspirowana ilustracjami ptaków, które wiosną wracają z południa.

Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia ptaków, które odlatują z Polski na zimę i przylatują wiosną (bociana, szpaka, kukułkę oraz jaskółkę). Dziecko próbuje samodzielnie nazwać ptaki. Jeżeli ma trudności, rodzic podaje ich nazwy. Następnie dziecko opisuje wygląd ptaków, a rodzic opowiada ciekawostki na ich temat. Na mapie świata zazna­cza przykładową trasę, jaką pokonują ptaki, kiedy odlatują od nas na zimę, a powracają wiosną. Dziecko zastanawia się i próbuje odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego tylko niektóre ptaki odlatują na zimę?.

Ciekawostki o ptakach

Bociany zimę spędzają najczęściej w Afryce. Ich powrót trwa około 6 tygodni. Z reguły boćki wracają do tego samego gniazda. Pobyt w Polsce zaczynają od remontowania i poprawiania gniazda.

Przylot jaskółek zwiastuje wiosenne ocieplenie. Ptaki te są znane z tego, że dzięki ich zachowaniu możemy przewidzieć pogodę. Gdy latają nisko to znaczy, że będzie padało, a gdy wysoko, pogoda będzie słoneczna.

Szpak to ptak, który bywa różnie oceniany. Jedni go cenią za ciekawy wygląd oraz inteligencję. Przez in­nych jest nielubiany za swoją żarłoczność. Szpaki są bowiem częstymi gośćmi na owocowych drzewach.

Kukułki są bardzo płochliwe. Znane są z wyda­wania charakterystycznego dźwięku. Samice nie wysiadują swoich jaj, tylko podrzucają je innym ptakom do gniazd.

Środki dydaktyczne: ilustracje ptaków odlatują­cych na zimę, mapa świata

 1. Odgłosy ptaków – zabawa słuchowa.

Rodzic odtwarza i nazywa odgłosy wydawane przez różne ptaki, np.: bociana, kukułkę, wróbelka, skowronka, srokę, sikorkę itp. Następnie odtwarza nagranie jeszcze raz i dziecko próbuje samodzielnie nazwać usłyszane ptaki.

Środki dydaktyczne: nagranie z odgłosami ptaków z internetu

 1. Co to za owad? – rozwiązywanie zagadek.

Rodzic rozkłada na podłodze ilustracje przed­stawiające różne owady. W koszyku ma zagadki. Dziecko losuje zagadkę. Po uzyskaniu poprawnej odpowiedzi dziecko wskazują owada na ilustracji.

Kiedy z łąki zniknie rosa,

do słodyczy leci… (osa)

Dziś podadzą nam na stoły

miodek pracowite… (pszczoły)

Bzyka ciągle koło ucha

ta natrętna mała… (mucha)

Ich nad łąką lata tyle

różnobarwne to… (motyle)

Miło czytać dzieciom wiersze,

gdy za oknem słychać… (świerszcze)

Jest w kropeczki, szuka słonka

śpi na listkach – to… (biedronka)

Na lot nocą sposób ma

szara, niepozorna… (ćma)

Bardzo lubi leśny gąszcz

i brzmi w trzcinie – zwie się… (chrząszcz)

Na zakończenie dziecko wykonuje zadanie w kartach pracy – nazywa owady przedstawione na rysun­ku, odszukują owady na wcześniej oglądanych zdjęciach, przypomina zagadki (z pomocą rodzica), doskonali umiejętność przeliczania, stosują pojęcie „tyle samo”.

Środki dydaktyczne: karta s. 36–37

Zajęcia:

 1. Kropki biedronki – wiersz J. Sztaudyngera, zabawa matematyczna.

Rodzic czyta wiersz.

Kropki biedronki

Biedronka siedem kropek miała:

Pierwszą od rosy dostała,

drugą od słonka złotego,

trzecią od wiatru halnego,

czwartą od kropelki deszczu,

piątą od ziemi karmicielki,

szóstą od dziada, co przechodził drogą,

siódmą już nie wiem od kogo.

Wszystkie siedem nosiła w komplecie,

Ażeby szczęście dawały dzieciom.

Jan Sztaudynger

Rodzic rozkłada na podłodze wycięte z papieru biedronki z liczbą kropek od 1 do 7. Zada­niem dziecka jest ułożenie biedronek w odpowiedniej kolejności oraz przyporządkowanie cyfr od 1 do 7 odpowiednim biedronkom. Na zakończenie rodzic wraz z dzieckiem recytuje wiersz, jednocześnie pokazując odpowiednią liczbę kropek.

Środki dydaktyczne: papierowe biedronki z kropkami (od 1 do 7), cyfry od 1 do 7

                       

 1. Motylek cytrynek – praca plastyczna, technika mieszana.

Rodzic rozdaje dzieciom arkusze szorstkiego papieru rysunkowego z naszkicowanymi skrzy­dłami motyla. Dziecko koloruje skrzydła żółtymi kredkami woskowymi. Tułów rysuje czarną, a kropki – pomarańczową kredką woskową. Całość zamalowuje rozwodnioną niebieską farbą akware­lową. Gdy obrazek wyschnie, czarnym mazakiem dorysowuje czułki.

Środki dydaktyczne: arkusze szorstkiego papieru rysunkowego z naszkicowanymi skrzydłami motyla, żółte, czarne i pomarańczowe kredki woskowe, farby akwarelowe, pędzelki, kubki, czarne mazaki

 1. Ptaki – zabawa orientacyjno-porządkowa.

  Rodzic rozkłada na dywanie duże klocki, które będą wyznaczały miejsca na gniazda. Dziecko biega swobodnie po pokoju, naśladując latające ptaki (wymachując rękami). Na hasło: Gniazdo – dziecko kuca obok najbliżej leżącego klocka. Zabawę powtarzamy kilka razy.

  Środki dydaktyczne: duże klocki

 

Czwartek 26.03.2020 Szukamy wiosny

 

Cele

Dziecko:

 • odpowiada na pytania nauczyciela
 • klasyfikuje przedmioty
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • śpiewa piosenki
 • bierze udział w zabawach ruchowych

Zajęcia:

1. Ptaszki dziobią ziarenka – zabawa z elemen­tami czworakowania.

Dziecko chodzi na czworakach po podłodze, co jakiś czas ugina ręce w łokciach i zbliża czoło do podłogi, naśladując dziobanie ziarenek.

 

2. Kim jest odkrywca? – rozmowa inspirowana wierszem.

Rodzic cicho recytuje wiersz:

 

Może zobaczymy

Idźmy leśną ścieżką

cicho, cichuteńko,

może zobaczymy

sarniątko z sarenką.

Może zobaczymy

wiewióreczkę małą,

jak wesoło skacze

z gałęzi na gałąź.

I niech nikt po lesie

nie gwiżdże, nie woła –

może usłyszymy

pukanie dzięcioła.

A może zaśpiewa

między gałązkami

jakiś mały ptaszek,

którego nie znamy.

I będzie nas witał

wesołą piosenką,

tylko idźmy lasem

cicho cichuteńko.

Helena Bechlerowa

 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że wkrótce będą obserwować oznaki wiosny.

Zadaje pytania: Kim jest tropiciel? Jak powinien się zachowywać?.

Dziecko z rodzicem wspólnie dochodzą do wniosku, że jest to cierpliwy obserwa­tor przyrody, który wtapia się w otoczenie, nie kręci się, nie wierci, nie szeleści, nie wzdycha i nie kicha. Wierszyk można wykorzystywać wielokrotnie w zabawie ruchowej wyciszającej, w której dziecko idzie na palcach, jednocześnie recytując tekst jak najciszej.

 

3. Ekwipunek odkrywcy – zabawa dydaktyczna.

Rodzic przygotowuje plecak turystyczny, do którego dziecko wkłada przedmioty, które jego zdaniem mogą się przydać tropicielowi podczas poszukiwania wiosny. Wśród przedmiotów powinny się znaleźć: ubranie w stonowanych kolorach: długie spodnie, bluza, kurtka, skarpety, pełne buty, czapka z daszkiem, lornetka, aparat fotograficzny, notes, karimata lub koc, woda. Wkładając przed­mioty do plecaka, dziecko uzasadnia swój wybór.

 

Środki dydaktyczne: plecak turystyczny, przedmioty potrzebne tropicielowi wiosny: plecak, ubranie, lornetka, aparat fotograficzny, notes itp. lub zdjęcia tych przedmiotów

 Zajęcia:

 1. Domowe obserwacje wiosennych odkrywców – prowadzenie obserwacji przyrodniczych z domu.

Rodzic chowa w przedpokoju krótki list od Pani Wiosny z podpowiedzią dla dziecka. Treść listu:

 

Drogi Tropicielu,

podczas obserwacji szukaj zmian na ziemi i na drze­wach, dziś prowadzimy obserwacje z okna naszego domu. Bądź uważny i pamiętaj o właściwym zachowaniu. Głośne rozmowy, krzyki, hałasowanie Ci nie pomogą. Do zoba­czenia!

Podczas obserwacji rodzic zachęca do aktywnego obserwowania przyrody. W wyznaczonym miejscu w dziecko z pomocą rodzica siada na krzesełku przy oknie lub kładzie karimatę lub koc i razem przystępują do obserwacji:

–siedząc, obserwują ziemię, trawę, drzewa

– szukają pierwszych kwiatów, pąków, liści na drzewach;

– korzystając z lornetki, obserwują niebo i drzewa w poszukiwaniu ptaków, gniazd (rodzic przypo­mina, aby nie patrzeć prosto w słońce).

Po zakończeniu domowej obserwacji dziecko odnajduje kolejny list od Pani Wiosny. Treść listu:

 

Drogi Tropicielu,

czy wiesz, czyja to zasługa, że zamiast śniegu jest błoto, że już zieleni się trawa, że pokazały się na drzewach pierwsze pąki?

Dziecko odpowiada, po czym rodzic czyta dalej:

Masz rację, to właśnie ja przynoszę ze sobą ciepło. Dzięki niemu śniegi topnieją, trawa i pąki rosną i cieszą wasze oczy zielenią.

Dziecko dzieli się spostrzeżeniami z rodzicem.

 

Środki dydaktyczne: karimata lub koc, krzesełko, lornetka.

 

2. Pani Wiosna – śpiewanie piosenki.

Śpiewanie piosenki połączone ze swobodnym tańcem do muzyki.

 

Środki dydaktyczne: CD 1 Piosenki nr 23 „Pani Wiosna”

 

 

Piątek 27.03.2020 Wiosenne kwiaty

Cele

Dziecko:

 • odpowiada na pytania nauczyciela
 • zna i nazywa wiosenne kwiaty
 • wie, czego rośliny potrzebują do życia
 • wykonuje projekt plastyczno-techniczny
 • śpiewa piosenki
 • bierze udział w zabawach ruchowych

Zajęcia:

1.Ptaszki dziobią ziarenka – zabawa z elemen­tami czworakowania.

Dziecko chodzi na czworakach po podłodze, co jakiś czas ugina ręce w łokciach i zbliża czoło do podłogi, naśladując dziobanie ziarenek.

 

2.Wiosenny quiz – odpowiadanie na pytania.

Dziecko siada na krzesełku, otrzymuje czerwoną oraz zieloną buźkę wyciętą z papieru. Rodzic podaje zdania praw­dziwe i fałszywe, a dziecko odpowiada, podnosząc odpowiednią buźkę: zieloną – kiedy zdanie jest prawdziwe, czerwoną – gdy jest nieprawdziwe.

Przykładowe zdania:

Wiosną codziennie pada śnieg.

Bocian ma fioletowy dziób.

Zwiastunem wiosny jest róża.

Wiosną liście zmieniają kolor na żółty i spadają z drzew.

 

Środki dydaktyczne: papierowe buźki w kolorze czerwonym i zielonym

 

3.Taniec kwiatów – zabawa ruchowa przy muzyce (pląsy).

Dziecko tańczy do muzyki. Na przerwę dobiera się w parę z rodzicem.

 

Środki dydaktyczne: CD 2 Utwór nr 23 „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego

 

Zajęcia:

1.Wiosenne kwiaty – rozmowa na podstawie ilustracji.

Rodzic pokazuje ilustracje i zdjęcia wiosennych kwiatów: przebiśniegów, krokusów, pierwiosnków, tulipanów, żonkili, fiołków, kaczeńców. Rodzic omawia wygląd kwiatów, wyjaśnia pojęcie „rośliny chronione” i wskazuje kwiaty, które są w Polsce pod ochroną: przebiśnieg, krokus, pierwiosnek. Następnie podaje nazwę kwiatka, a dziecko wska­zuje go na ilustracji i dzieli jego nazwę na sylaby.

 

Środki dydaktyczne: ilustracje i zdjęcia wiosen­nych kwiatów

 

2.Krąg kwiatów – zabawa orientacyjno-porząd­kowa utrwalająca nazwy wiosennych kwiatów.

Rodzic wybiera ilustracje lub zdjęcia trzech wiosennych kwiatów. Przykleja je za pomocą taśmy dwustronnej na dywanie. Dziecko chodzi po dywanie, gdy rodzic głośno klaśnie w dło­nie, dziecko zatrzymują się. Rodzic podaje głośno nazwę kwiatu. Dziecko ustawia się wokół obrazka który przedstawia dany kwiat. Jeżeli zadanie zostało dobrze wykonane, zabawę powtarzamy.

 

Środki dydaktyczne: ilustracje lub zdjęcia wiosennych kwiatów

                    

Zajęcia:

1. Kwiaty rosną, kwiaty więdną – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy mięśni.

Dziecko stoi, na hasło: Kwiaty więdną – wykonuje przysiad podparty, na hasło:  Kwiaty rosną –powoli prostuje się do pozycji stojącej.

 

2.Wiosenny kwiat – projekt plastyczno-technicz­ny.

Dziecko okleja rolkę po papierze toaletowym zieloną krepiną. Następnie wypycha poszczególne części krokusa, liście i trawę. Wsuwa jedną część kwiatu w drugą. Wykonują cztery nacięcia na górze rolki i wsuwają w nie krokus. Przyklejają do rolki liście i trawę.

Środki dydaktyczne: Wypychanka nr 12 „Wiosenny kwiat”, rolki po papierze toaletowym, zielona krepina, klej, nożyczki

3. Pani Wiosna – śpiewanie piosenki.

Śpiewanie piosenki połączone ze swobodnym tańcem do muzyki.

Środki dydaktyczne: CD 1 Piosenki nr 23 „Pani Wiosna”

 

Zabawy na każdą porę

Ćwiczenia poranne:

Zestaw „Prognoza pogody”

Rodzic zachęca dziecko do ćwiczeń z wykorzystaniem krążków.

Pada deszcz. Dziecko powoli przemieszcza się po pokoju, trzymając krążki na głowie i pilnując, aby nie spadały.

Błyskawica. Dziecko ustawia się w szeregu za rodzicem, zachowując odstęp. W szybkim tempie rodzic o dziecko podają sobie krążki w skłonie między nogami, a następnie nad głowami.

Rzeźba z lodu. Dziecko staje na jednej nodze, a drugą ugina. W tej pozycji układa krążek na kolanie tak, aby jak najdłużej zachować równowagę.

Wiosenne przebudzenie. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu, trzymając krążki w wyprostowanych rękach. Na hasło: Kwiatek rośnie – dziecko powoli prostuje tułów i wyciąga ręce z krążkiem jak najwyżej w górę. Na hasło: Kwiatek więdnie – dziecko powoli wraca do pozycji wyjściowej.

Środki dydaktyczne: krążki

 

Piosenka Maszeruje Wiosna

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw     

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.


Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

 

Jaka to pogoda? – zagadki przyrodnicze.

Rodzic zadaje proste zagadki, np.:

Widzicie je we dnie,

nie ma go w nocy.

Zimą grzeje słabo,

latem z całej mocy. (słońce)

Kto podlewa

w lesie drzewa? (deszcz)

Nie deszcz

i nie grad

spada z nieba,

bieli świat. (śnieg)

Unosi szybowce,

popycha żaglowce,

obraca wiatraki –

siłacz z niego taki. (wiatr)

 

Powódź – zabawa ruchowa orientacyjno-porząd­kowa.

Rodzic przekazuje dziecku duży arkusz pa­pieru, np. gazetę, który będzie łodzią i ma zmieścić wszystkich uczestników. Dziecko spaceruje swobod­nie po pokoju w rytm wygrywany przez rodzica na instrumencie. Na hasło: Powódź – dziecko składa arkusz na pół, staje na nim i stara się utrzymać. Za każdym powtórzeniem arkusz jest zmniejszany, a dziecko musi się na nim zmieścić.

Środki dydaktyczne: arkusz dużego papieru, dowolny instrument

 

Odgłosy pogody – zabawa twórcza z gazetami.

Rodzic proponuje dziecku przygotowanie interpretacji ruchowej odgłosów zjawisk atmosfe­rycznych z wykorzystaniem gazet lub folii. Dziecko wsłuchuje się w dźwięki i reaguje na każdą zmianę, np. wiatr – płynne ruchy gazety, deszcz – szeleszcze­nie gazetą, burza – rwanie gazety.

Środki dydaktyczne: gazety lub folie, dźwięki zjawisk atmosfe­rycznych

 

Ćwiczenie słowno - językowe:

 • Przypomnienie przysłów związanych z marcem – wyjaśnienie ich znaczenia:

W marcu, jak w garncu.

Marcowa pogoda – raz słonko, raz woda.

 • Przeliczanie wyrazów w przysłowiu Marcowa pogoda – raz słonko, raz woda.

Dziecko otrzymuje sylwety kropel deszczu i układa je przed sobą w czasie wypowiadania przez osobę dorosłą przysłowia. Należy ułożyć tyle kropel, ile jest wyrazów w przysłowiu. Po ułożeniu kropel deszczu, dziecko wypowiada przysłowie z jednoczesnym wskazywaniem kropel.

 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Zabawy oddechowe i fonacyjne

Czary-mary

Rodzic pyta dziecko o to, jakie ma marzenia. Co by zrobiło, gdyby dysponowało czarodziejską różdżką. Następnie bierze „różdżkę” (pałeczka) i wymawia zaklęcie. Najważniejsze, żeby wymówić je na jednym wydechu. Rodzic pokazuje, jak nabrać dużo powietrza nosem i powoli wypuszczać je, wymawiając zaklęcie, np. Czary-mary, niech tu się zjawi mały kot. Po zaprezentowaniu przykładu przez rodzica pałeczkę przejmuje dziecko, które ma ochotę „czarować”. Rodzic zwraca uwagę na prawidłowe oddychanie i płynne mówienie na długim wydechu.

 

Zabawy słuchowe, w tym ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny

Miś i pszczoły

Rodzic opowiada dziecku historyjkę o misiu, który próbuje wykraść miód pszczółkom. Umawiają się, że za każdym razem, gdy rodzic użyje słowa pszczoła dziecko wstaje i będzie przez chwilę naśladowało ruchy skrzydełek i głos pszczoły bzz...

Treść opowiadania: Pewnego dnia miś wybrał się na spacer do lasu. Zastanawiał się, czy pszczoły zrobiły w tym roku pyszny miodek. Pszczoły były bardzo czujne, bo znały apetyt misia i wiedziały, że w każdej chwili może się tu zjawić. Mały miś cieszył się, słuchając śpiewu ptaków i brzęczenia pszczoły. Patrzył na drzewa, zastanawiając się, gdzie ta pszczoła mieszka. Wreszcie dotarł do właściwego drzewa. Wspiął się na palce, wyciągnął wysoko łapkę i sięgnął do domku spotkanej wcześniej pszczoły. Ta jednak zdążyła wrócić do siebie i przygotowała dla niego niemiłą niespodziankę: gdy tylko w domku pojawiła się kosmata łapka, pszczoła natychmiast usiadła na niej i ugryzła misia. Ten, rycząc głośno z żalu i bólu, pobiegł po pomoc do swojej mamy.

Poznajemy zawód kucharza

Dnia 03.03.2020 dzieci z grupy Biedroneczki wybrały się do pizzerii by poznać jak pracuje kucharz i jak robi pizzę. Przedszkolaki miały do wykonania własną pizzę, można było wybrać ulubione składniki. Dzieci poznały etapy powstawania pizzy a następnie każdy ze smakiem mógł zjeść wlasnoręcznie wykonaną pizzę. Na zakończenie wizyty w pizzeri każdemu uczestnikowi został wręczony pamiątkowy dyplom.

 

20200303_094004.jpg20200303_094013.jpg20200303_094036.jpg20200303_094042.jpg20200303_094112.jpg20200303_094120.jpg20200303_094126.jpg20200303_094127.jpg20200303_094132.jpg20200303_094328.jpg20200303_094341.jpg20200303_094553.jpg20200303_094600.jpg20200303_094607.jpg20200303_094630.jpg20200303_094736.jpg20200303_094818.jpg20200303_094835.jpg20200303_094845.jpg20200303_094854.jpg20200303_094901.jpg20200303_095214.jpg20200303_095223(0).jpg20200303_095223.jpg20200303_100457.jpg20200303_100505.jpg20200303_100511.jpg20200303_100515.jpg20200303_101242.jpg20200303_101247.jpg20200303_101302.jpg20200303_101307.jpg20200303_101311.jpg20200303_103150.jpg20200303_103219.jpg20200303_103230.jpg20200303_103235.jpg20200303_103250.jpg20200303_103258.jpg20200303_103304.jpg20200303_103314.jpg20200303_103324.jpg20200303_103339.jpg20200303_103351.jpg20200303_103352.jpg20200303_103357.jpg20200303_103413.jpg20200303_103423.jpg20200303_103429.jpg20200303_103437.jpg20200303_103442.jpg20200303_103842.jpg

Akcja Góra Grosza XX edycja

Dnia 25.02.2020 przedszkolaki uczyły się segregować i liczyć monety zebrane na akcji organizowanej w naszym przedszkolu Góra Grosza XX edycja.

 

20200225_150404.jpg20200225_150913.jpg20200225_150919.jpg20200225_150921.jpg20200225_150939.jpg20200225_151254.jpg20200225_151833.jpg

Zbieramy nakrętki

Zbieramy nakrętki dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

 

20200207_090624.jpg20200207_090632.jpg

Więcej artykułów…

 1. 5 urodziny Hani
 2. Babcia i Dziadek

Podkategorie