Zabawy edukacyjne ( 30.03 -03.04.2020r )

Krąg tematyczny: Chronimy przyrodę ( 30.03 -03.04.2020r )

Cele ogólne
Obszar fizyczny
• wykazywanie się sprawnością manualną pozwalającą na tworzenie konstrukcji z różnych materiałów
• wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
Obszar emocjonalny
• budowanie motywacji do poszukiwania, poznawania i wykorzystywania nowych informacji
• budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie
Obszar społeczny
• wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)
• wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
• wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
• uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, tak by eksperyment się udał
Obszar poznawczy
• rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
• kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
• doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających poznane litery
• wdrażanie do czytania globalnego
• ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter

ĆWICZENIA PORANNE

Zestaw „Leśna wycieczka"

Wycieczka rowerowa – ćwiczenia mięśni brzucha.
Dziecko w siadzie równoważnym naśladuje pedałowanie.
Mostek – usprawnianie koordynacji i napięcia mięśniowego.
Dziecko turla się po trasie wyznaczonej przez dwa równolegle ułożone na dywanie sznurki, uważając, aby nie
wypaść z trasy.
Leśne klasy – ćwiczenia równoważne z elementem skoków.
Rodzic rozkłada na dywanie 10 kół ze sznurka lub taśmy papierowej samoprzylepnej w sekwencji: jeden – dwa – jeden – dwa – jeden– dwa – jeden. Konstrukcja przypomina klasy. Dziecko skacze, robiąc rozkrok tam, gdzie są dwa koła i stając na jednej nodze, tam gdzie jest jedno koło. Dodatkowo podczas skakania głośno liczy: jeden, dwa, jeden, dwa itd.
Na zakończenie w pozycji stojącej lub leżącej dziecko wykonuje kilka głębokich wdechów i wydechów, odpowiednio podnosząc i opuszczając ręce.

 

ZABAWY RUCHOWE

Gazetowa tarcza – zabawa ruchowa z elementem rzutu.
Dziecko i rodzic ustawiają się naprzeciw siebie. Każde dostaje gazetę. Rodzic rozprostowuje gazetę przed sobą
jak tarczę, dziecko robi z gazety kulę. Zadaniem dziecka jest trzykrotne trafienie kulą w rozpostartą przez
towarzysza gazetę. Potem następuje zamiana ról.

Krokodyl – zabawa ruchowa z elementem bieżnym.
Dziecko ustawia się z jednej strony pokoju, rodzic jest krokodylem, który stoi z zawiązanymi chustą oczami po środku pokoju. Dziecko pyta: Krokodylu, krokodylu, czy mogę przejść przez rzekę? Gdy „krokodyl" odpowie Tak
przebiega na drugą stronę tak aby krokodyl go nie dotknął.. Gdy odpowie Nie – stoi w miejscu .Potem następuje zmiana ról.
Pada deszcz, płynie woda – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa z wykorzystaniem gazety.
Dziecko swobodnie biega po pokoju przy dowolnej muzyce lub wyklaskiwanym rytmie, trzymając gazetę w ręku. Na hasło:Deszcz! siada po turecku i kładzie gazetę na głowie, uważając, aby nie spadła, na hasło: Woda! – staje na gazecie na jednej nodze, próbując jak najdłużej utrzymać równowagę.

 

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Zestaw ,,Wykorzystajmy odpady"
Pomoce: kartki z bloku w trzech kolorach, gazety, butelki
po wodzie mineralnej obciążone w ¼ piaskiem,
nakrętki od napojów, puszki po napojach, rolki
od papieru toaletowego.
I. Dziecko staje wyprostowane, stopy złączone, palce stóp podkurczone, ręce ułożone w „skrzydełka". Rodzic nawiązuje do tematu, zachęca dziecko do dbałości o środowisko ,przypomina, jakie produkty mogą posłużyć do recyklingu, pokazuje niektóre z nich. Proponuje ,aby przed wrzuceniem do odpowiedniego pojemnika do segregowania śmieci wykorzystać je raz jeszcze, tym razem w zabawie.
ƒII. Segregujemy śmieci" – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic układa w różnych miejscach na dywanie kartki z bloku w trzech kolorach ( mogą być podpisane papier, metal, plastik ) Niebieski to odpady papierowe, czerwony – metal, żółty plastik. Dziecko biega po pokoju przy rytmicznym klaskaniu rodzica. Na hasło: np. Segregujemy plastikowe śmieci dziecko ustawia się przy odpowiednim kolorze. Powtarzamy szybkie komendy aby dziecko jak najszybciej odszukało odpowiedniego miejsca .Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

III. Ćwiczenia z puszkami po napojach
Czworakowanie z popychaniem przed sobą puszki – ćwiczenie dużych grup mięśniowych .Dzieci pokonują wyznaczoną przez rodzica trasę na czworakach, popychając przed sobą puszkę raz jedną, raz drugą ręką.
ƒƒIV. Przekładanie puszki stopami – ćwiczenie mięśni brzucha i stóp. Dzieci, siedząc w siadzie ugiętym, chwytają stopami stojącą przed nimi puszkę, obracają ją i stawiają ponownie. Ćwiczenie trwa około dwóch minut.
ƒƒV. Stawianie puszki za głową – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci w siadzie ugiętym chwytają stopami puszkę, wykonują leżenie przewrotne i ustawiają puszkę za głową. Następnie chwytają puszkę i z powrotem wracają do siadu ugiętego.

VI. Ćwiczenia z papierem.Ślizg z dmuchaniem rolki po papierze toaletowym– ćwiczenie oddechowe. Dzieci w leżeniu przodem wykonują ślizg po wyznaczonej przez rodzica trasie, dmuchając na leżącą przed sobą rolkę po papierze toaletowym.
ƒƒVII. Rzucanie papierowymi kulami do celu – ćwiczenie obręczy barkowej. Dziecko robi z gazety kulę i rzuca do wskazanego przez rodzica celu. Ćwiczenie wykonuje na zmianę raz prawą, raz lewą ręką.
VIII. Darcie gazety w leżeniu przodem – ćwiczenie mięśni grzbietu i karku. Dziecko w leżeniu przodem rozwija papierowe kule i unosząc klatkę piersiową i ręce, rozdziera gazetę na drobne kawałki.
ƒƒIX. Zbieranie stopami skrawków papieru – ćwiczenie stóp. Dzieci chwytają stopami skrawki papieru i zanoszą na wyznaczone przez rodzica miejsce.
ƒƒX. Ćwiczenia z butelkami po napojach. Rodzic z obciążonych piaskiem butelek po napojach ustawia slalom. Przeczołgiwanie się slalomem między butelkami- ćwiczenie dużych grup mięśniowych Dziecko czołga się między ustawionymi butelkami, starając się nie przewrócić żadnej z nich.
ƒƒXI. Marsz między butelkami – ćwiczenie stóp. Dziecko trzymając palcami stóp nakrętkę od butelki, maszeruje slalomem między butelkami, starając się nie zgubić nakrętki. Ćwiczenie wykonujemy dwa razy, trzymając nakrętkę raz prawą, raz lewą stopą

XII. Marsz we wspięciu na palcach – ćwiczenie uspokajające i oddechowe. Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach między przeszkodami, głęboko oddychając.
Po zakończeniu zajęć dziecko segreguje wszystkie użyte przedmioty i wrzuca je do odpowiednich ,,pojemników'' (układają na kartonach w odpowiednim kolorze) .

 

PONIEDZIAŁEK

1.Zabawy badawcze,, Gdzie jest powietrze ?
- otworzenie w pokoju okna, zwrócenie uwagi na ruch firanki i powiew przedostający się do pokoju;
- nadmuchiwanie balonów, obserwowanie ich powiększania się;
- wydmuchiwanie powietrza z balonów w kierunku własnej twarzy;
- obserwowanie przez okno drzew poruszających się na wietrze;
- dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce;
- wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą;
Podsumowanie obserwacji, uświadomienie znaczenia powietrza dla ludzi i zwierząt i jego wszechobecność wokół nas.

2. Ćwiczenia poranne: Zestaw ,, Leśna wycieczka"

3.Historyjka obrazkowa ,, Sadzimy drzewa'" ( karta pracy cz.3 str.58)
- ustalanie kolejności zdarzeń i doklejanie brakujących obrazków
- opowiadanie własnymi słowami treści historyjki i ocena postawy jej bohaterów
- dopasowanie zdań czytanych przez rodzica do odpowiedniej ilustracji

4. Zabawa ruchowa ,,Gazetowa tarcza"

5. Ćwiczenia gimnastyczne ,, Wykorzystajmy odpady"

6.Oglądanie filmu edukacyjnego na temat czystego powietrza https://www.youtube.co/watch?v=DjtFCbXh8as&list=PLAHtlLYJOJfl0CsSmiWwEVpBKeykZ8CCz&index=6

7.Zabawa dydaktyczna ,,Co porwał wiatr?"- doskonalenie pamięci wzrokowej.Rodzic kładzie na dywanie różne przedmioty ,a dziecko podaje ich nazwy. Obok przedmiotów rodzic umieszcza dwie obręcze, tłumacząc,
że do jednej dziecko będzie odkładać lekkie przedmioty, które słaby wiatr unosi bez problemu, a do drugiej –ciężkie, które potrafi porwać tylko silny wiatr. Rodzic zawiązuje dziecku oczy i zabiera jeden z przedmiotów
pytając: Co porwał wiatr?- dziecko zdejmuje opaskę i próbuje odgadnąć, czego brakuje. Następnie odkłada przedmiot do odpowiedniej obręczy .

 

WTOREK

1. ƒCo to jest deszcz? – poszukiwanie w książkach i albumach informacji o deszczu oraz ilustracji przedstawiających deszczową pogodę.

2. Zabawa rytmiczna do piosenki ,, Hej, pada, pada deszczyk" https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw&feature=youtu.be

3. Ćwiczenia poranne Zestaw ,, Leśna wycieczka"

4.,, Mój instrument"- wykonanie instrumentu z surowców wtórnych np. rolki po papierze, kapsle, zakrętki od słoików, tekturki, gumki recepturki, opakowania po jajku niespodziance, łyżeczki plastikowe, opakowania po pudełkach od chusteczek, pudełko-tuba po cukrze pudrze, sprężynka, ryż, kasza, kolorowe tasiemki samoprzylepne itp.

5.Zabawa ruchowa ,,Krokodyl"

6.Improwizacja słowno - melodyczna na temat , Dbam o przyrodę"- próby wymyślania haseł o przyrodzie i ich śpiewanie do samodzielnie ułożonej melodii
- wystukiwanie rytmu na instrumentach perkusyjnych( wcześniej wykonanych) do utworu ,,Melodia dla Zuzi" https://www.youtube.com/watch?v=gbWNQvhQe8E

8. ƒSkojarzenia – zabawa dydaktyczna, kształtująca
kompetencje językowe.
Rodzic podaje przymiotnik, dzieci mówią: jak... i dodają nazwę rzeczy, która im się z danym przymiotnikiem kojarzy, np. mokry jak deszcz, kwaśny jak cytryna, wysoki jak wieża, gruby jak słoń, ostry jak nóż, długi jak wąż, lekki jak piórko.

 

ŚRODA
1.Dowolne zabawy plasteliną, modeliną lub gry planszowe.
2. „Jak się dzisiaj czujesz?" – rozmowa na temat emocji.
3.Zestaw ćwiczeń porannych ,, Leśna wycieczka"
4.Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem tekstu Katarzyny Wychowaniec pt. ,,Opowieści z zielonego parku" http://www.ffp.org.pl/wzory-dokumentow/category/42-bajka-kamishibai-opowiesci-z-zielonego-parku
- rozmowa na temat treści wysłuchanej bajki oraz złotych zasad ,,Kodeksu małego ekologa"( zamieszczonego na końcu prezentacji)
5.Zabawa słowno - ruchowa,, Mały ekolog"- rytmiczne wypowiadanie haseł z ,,Kodeksu małego ekologa" z jednoczesnym maszerowaniem , klaskaniem lub rapowaniem.
Dla chętnych- nauka kilku zasad z kodeksu ekologa .
6.Ćwiczenia gimnastyczne ,,Wykorzystajmy odpady"
7.Zabawa dydaktyczna ,,Segregujemy śmieci" z wykorzystaniem odpadów i surowców wtórnych dostępnych w domu. Wyjaśnienie słowa ,,recykling". Wykonanie zadania w kartach pracy (cz.3 str.63 )

 

CZWARTEK

1.Ćwiczenia oddechowe ,,Czysta rzeka"
Dziecko rysuje i wycina z papieru rybkę. Rodzic układa,, rzekę" z dwóch tasiemek, sznurków, skakanek itp.. Zadaniem dziecka jest dmuchanie przez słomkę na rybkę w taki sposób, aby rybka przepłynęła rzekę.

2. Ćwiczenia poranne Zestaw ,, Leśna wycieczka"

3.Zabawa ,, Posłuchaj, policz, wykonaj" ćwiczenie słuchu fonematycznego.Rodzic wyznacza linię startu, za którą ustawia się dziecko. Ustawia się naprzeciwko i wypowiada zdania dotyczące przyrody, np Drzewo jest zielone. Lubię spacery po lesie. Dzieci przeliczają słowa w zdaniu i wykonują tyle kroków do przodu, ile słów było w zdaniu . Jak się pomyli wraca na linię startu.

4.Konstruowanie z rodzicami gry matematycznej utrwalającej wiadomości o przyrodzie.
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 i więcej.
( najciekawsze gry wzbogacą kącik matematyczny naszej grupy).

5. Zabawa ruchowa ,,Gazetowa tarcza".

6.Osłuchanie z piosenką ,, Świat w naszych rękach- eko piosenka"
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
Ci co lubią segregację
    Otóż oni mają rację
    Gdy w osobne pojemniki
    Lecą papier, szkło, plastiki

Ref. Cały świat jest w naszych rękach
       Właśnie o tym ta piosenka
       Możesz dbać o cały świat
       Chociaż masz niewiele lat / x2

2.  A recykling trudne słowo
     Chodzi o to by na nowo
     Z naszych śmieci zrobić coś
     Papier, plastik albo szkło

Ref. Cały świat jest w naszych rękach...

3.  Więc dorośli oraz dzieci
     Posłuchajcie
     Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
     Żeby jutro dobrze żyć

Ref. Cały świat jest w naszych rękach....

7.Zabawa graficzna,, Przejdź drogę wg podanego rytmu" ( Karta pracy cz.3 str. 71 zadanie 1i 2).

 

PIĄTEK

1.Improwizacje słowne na tematy: Co by było gdyby nie było drzew? Co czujesz, gdy widzisz złamane drzewo ?

2. Utrwalenie piosenki ,, Świat w naszych rękach"

3.Zestaw ćwiczeń porannych ,, Leśna wycieczka"

4.,,Turniej odkrywców przyrody"- podsumowanie wiadomości z całego tygodnia

Pytania i polecenia do turnieju:
- Wymyśl skojarzenie do słowa „drzewo".
– Podaj nazwę przedmiotu, który potrafi unieść wiatr.
– Powiedz, jak można dbać o czystość na Ziemi.
– Powiedz, co każdy człowiek może zrobić dla dobra środowiska przyrodniczego.
– Czego roślina potrzebuje, aby zdrowo rosnąć?
– Co to znaczy „segregacja odpadów"?
– Czy wszystkie śmieci trzeba wyrzucać?
– Jak można przerobić kubeczek po jogurcie?
- Co zanieczyszcza powietrze?
– Co ma wspólnego cytryna i deszczówka?
– Czy można podlewać kwiaty sokiem z cytryny?
– Czy można papier i szkło wrzucać do jednego pojemnika na śmieci?
– Dlaczego drzewa są ważne?
– Czy powinno się pakować zakupy w jednorazowe torebki?
– Skąd wiemy, że otacza nas powietrze?
– Co jest w balonie, gdy go nadmuchamy?
– Czy powietrze można zabrudzić?
– Jak się nazywa człowiek, który dba o czyste środowisko?
– Jak oznaczone są opakowania, które można przetworzyć?
– Jak można powtórnie wykorzystać pudełko po butach?
– O czym trzeba pamiętać podczas mycia zębów?
– Co nie mogłoby latać bez powietrza?
– Dlaczego warto naprawiać zepsute rzeczy?
– Wymyśl hasło ze słowami „czyste środowisko".
– Do jakiego pojemnika wyrzucamy słoik po dżemie?

Zagadki- dziecko rysuje rozwiązanie zagadek na kartce.

Służy do picia,
służy do mycia,
bez niej na ziemi
nie byłoby życia ( WODA )
Sosnowy, dębowy,
stary lub młody
rosną w nim grzyby,
rosną jagody. ( LAS)
Co za oknem za harmider,
co za hałas taki?
Do domków na drzewach
powróciły ... .( PTAKI)
Co to za lusterko
na zielonej łące?
Przyglądają się w nim
i chmurki i słońce (STAW)
Co dzień wschodzi i zachodzi,
takie ma zadanie,
ale zdarza się czasami,
że się kryje za chmurami ( SŁOŃCE)
Jaskółka pod dachem buduje je z gliny,
a kaczka z niewielkich gałązek i trzciny,
zaś bocian na słupie, a nawet kominie
z ogromnych gałęzi buduje olbrzymie ( GNIAZDO)
Idąc lasem ujrzał Romek,
na polanie dziwny domek,
nie niszcz domku tego kijem,
bo w nim skrzętny ludek żyje (MROWISKO)
5.Zabawa ruchowa ,, Pada deszcz, płynie woda"

6.,, Eko - torba''- ozdabianie szablonu torby dostępnymi materiałami ( kawałki ścinków, sznurek, papier kolorowy, bibuła, guziki, koraliki......)
7.Bajka edukacyjna ,,Ekologiczny dom"
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

 

ZADANIE DODATKOWE DLA CHĘTNYCH DZIECI!!!
,,Moja Eko- książeczka" - wykonanie własnych książeczek o treści ekologicznej

 

Proponujemy  także wykorzystać własne pomysły oraz korzystanie z bazy pomysłów na podanych niżej stronach i dokumentowanie wszystkiego na zdjęciach oraz w teczkach prac plastycznych. Życzymy miłej zabawy i nauki

                                                                                                                            Pani Ania i pani Lucynka

 

https://przedszkolankowo.pl/ 

https://www.bajkidoczytania.pl/

https://www.domowyprzedszkolak.pl/

https://pl.pinterest.com/