Zajęcia edukacyjne (11.05-15.05.2020r)

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie przez dziecko wykonanych zadań.  Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.

Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.

https://drive.google.com/drive/folders/1ByhOAzkEHW7yb0nQSRDbq-rz3Lt43YTS?usp=sharing

 

 

Krąg tematyczny: Zawody naszych rodziców (11.05.-15.05.2020r.)

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

• doskonalenie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się

• utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny

• budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób

Obszar społeczny

• kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym

• rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi

• rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczonego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami

• zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów

• wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role

Obszar poznawczy

• wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą

• kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce

• rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych

• rozwijanie zainteresowania czytaniem

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych ze znanych liter

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

• rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów

 

ĆWICZENIA PORANNE

Zestaw „Kim będę?”

Rodzic na melodię „Krakowiaczek jeden…” śpiewa tekst „Kim będę?” Ewy Matejczyk. Dziecko włącza się do śpiewu powtarzalnego refrenu.

Dziecko w czasie zwrotki pokazuje ruchy i gesty ilustrujące ruchy charakterystyczne dla danego zawodu.

Przy pierwszym wprowadzeniu zabawy zwrotki śpiewa rodzic .Przy kolejnych powtórzeniach zabawy dziecko próbuje śpiewać zwrotki razem z rodzicem.

Gesty i ruchy można zmieniać zgodnie z inwencją dzieci. Można też pokazywać gesty charakterystyczne dla zawodów na zmianę: I zwrotka - dziecko, II zwrotka rodzic itd..

„Malarz” – zabawa z elementami ćwiczeń rozmachowych.

Ja jestem malarzem, obrazy maluję,

Gdy będą gotowe tobie podaruję.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(ruchy rozmachowe całą ręką w powietrzu – malowania pędzlem)

„Fryzjer” – zabawa z elementami ćwiczeń manualnych.

Ja jestem fryzjerem, włosy myję, czeszę.

Jak fryzura piękna to się bardzo cieszę.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(naśladowanie czesania grzebieniem, obcinania nożyczkami)

„Lotnik” zabawa z elementami biegu.

Ja jestem lotnikiem, latam nad chmurami.

Blisko i daleko pomiędzy miastami.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(poruszanie się w różnych kierunkach z rozłożonymi rękami)

„Kucharz” zabawa z elementami wymachu rąk.

Ja jestem kucharzem i smacznie gotuję.

Ulubiony obiad chętnie przygotuję.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(naśladowanie mieszania chochlą w garnku raz lewą, raz prawą ręką)

„Kierowca” zabawa bieżna z elementami skrętu tułowia.

Ja jestem kierowcą i ludzi przewożę.

Do pracy, do domu szybko ich dowożę.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(poruszanie się w różnych kierunkach, naśladowanie rękami kręcenia kierownicą)

„Murarz” zabawa z elementami wymachów rąk.

Ja jestem murarzem i domy buduję.

Wysokie i niskie pięknie wykonuję.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(przeplatanie rąk jedna nad drugą naśladująca układnie cegieł)

 

ZABAWY RUCHOWE

 

1.,,Kelner" - zabawa równoważna.

Rodzic siada przy stole i czeka na kelnera. Dziecko ( kelner) podchodzi do stolika, przyjmuje zamówienie - liczy potrawy, które ma podać. Kelner udaje się na drugi koniec pomieszczenia, układa na otwartej dłoni jednorazowy talerzyk( krążek, książkę...), kładzie na nim małą piłeczkę i stawiając stopę przed stopą, stara się dość szybkim krokiem donieść potrawę do gościa. Jeśli gość siedzący przy stoliku zamówił 3 potrawy, to kelner wraca po kolejne danie i czynność powtarza.

Środki dydaktyczne: książka lub krążek, mała piłeczka

2. ,,Polecenia" - zabawa orientacyjno – porządkowa.

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica (wystukiwanym klockami....).Podczas przerwy w grze wykonuje polecenia rodzica, np.: dotknij czegoś drewnianego, stań na jednej nodze, zrób 6 pajacyków, przejdź do kuchni tyłem,...

3.,,Szyjemy" - zabawa z elementem podskoku.

Rodzic rozkłada na dywanie skakanki ( sznurki, paski bibuły...), dziecko naśladuje najpierw szycie ściegiem fastrygowym - skacząc obunóż wzdłuż skakanki z jednej i drugiej strony. Następnie ściegiem zygzakowym - skacząc obunóż z jednej strony skakanki na drugą.

Środki dydaktyczne: skakanka lub sznurek

 

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Zestaw ,, Lubię się gimnastykować’’

I. Część wstępna:

1. Dziecko dowolnie maszeruje i biega (w zależności od tempa dowolnej muzyki) z wysoko podniesionymi kolanami.

2. W siadzie skulnym: dziecko kręci się dookoła własnej osi w jedną i w drugą stronę.

3. Podobne ćwiczenia wykonuje leżąc na brzuchu – obraca się za pomocą rąk dookoła własnej osi w obie strony: w przód i w tył.

4. Dziecko siedząc na podłodze, pokazuje swoje części ciała: głowę, tułów, biodra, barki, brzuch, plecy, szyję, a następnie części twarzy po jednej i po drugiej stronie; oko, ucho, policzek, pośrodku twarzy – nos, usta, broda.

5. W siadzie skulnym: dziecko kołysze się najpierw wolno, później coraz śmielej.

6. Dziecko klęczy podpierając się rękoma – robi „koci grzbiet. Powtórzyć 3x.

II. Część główna:

1. Ćwiczenia wyprostne: dziecko siada skrzyżnie – jest teraz trawą. Zwiesza luźno w przód głowę krople rosy ściekają z listków, prostuje się, rozkłada w bok ramiona – wiatr strząsa rosę z trawy, trawa prostuje się i rośnie.

2. Ćwiczenia równowagi i skoku: dziecko ustawia się w pozycji stojącej, przechodzi noga za nogą po wyznaczonej linii, wracając przeskakuje obunóż przez rozłożoną szarfę . Ćwiczenie powtórzyć 2x.

3. Ćwiczenia mięsni grzbietu; dziecko zmęczone – kładzie się przodem na podłodze – odpoczywa– opiera głowę na przedramieniu. Co pewien czas unosi głowę do góry – robiąc daszek nad oczyma z własnych dłoni i patrzy w niebo. Powtórzyć kilka razy.

4. Ćwiczenia mięsni stóp; siad prosty, nogi przed siebie w rozkroku. Na podłodze leży woreczek (chustka), na sygnał dziecko podnosi go do góry palcami stóp. Powtórzyć kilka razy.

III. Część końcowa:

1. Marsz po pokoju w rytm znanej dziecku piosenki.

Środki dydaktyczne: dowolna muzyka,woreczek lub chustka, szarfa

 

PONIEDZIAŁEK

1.Zabawa twórcza ,,Bajkowa fryzura"

Dzieci wypowiadają się na temat własnych doświadczeń związanych z wizytą u fryzjera; mówią kim jest fryzjer i na czym polega jego praca. Rodzic gromadzi różne przedmioty i akcesoria ( np.: grzebień, szampon, kredki, nożyczki, chochlę, igłę, nici, szczotkę do czesania, garnek......), zadaniem dzieci jest wybranie tych przedmiotów, których fryzjer używa w swojej pracy. Na koniec dziecko próbuje wyczarować mamie lub lalce ,,bajkową fryzurę" wykorzystując dostępne w domu akcesoria.

Środki dydaktyczne: np.: grzebień, szampon, kredki, nożyczki, chochlę, igłę, nici, szczotkę do czesania, garnek...

2. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?"

3.Ćwiczenia ortofoniczne ,,W salonie fryzjerskim" - ćwiczenia narządów mowy na zgłoskach: ciach, szsz, szu,wrr,

Fryzjer:

- obcina włosy nożyczkami - ciach, ciach, ciach.......

- strzyże włosy maszynką - wrr, wrr, wrr.......

- spłukuje włosy prysznicem - szszsz, szszsz, szszsz.....

- suszy włosy suszarką - szuuu, szuuu, szuuu......

4. Rozmowa na temat różnych zawodów w oparciu o wiersz Juliana Tuwima ,, Wszyscy dla wszystkich".

Julian Tuwim - Wszyscy dla wszystkich

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Rodzi czyta dziecku wiersz „Wszyscy dla wszystkich” Juliana Tuwima. Po jego wysłuchaniu prowadzi rozmowę na temat jego treści. Dziecko odpowiada na pytania, o kim, o czym był wiersz, formułuje wnioski wynikające z puenty wiersza o równej ważności wszystkich zawodów. Prowadzi dyskusję wyjaśniającą pojęcie „zawód” rozumiane jako praca, jaką wykonują dorośli i za którą otrzymują wynagrodzenie.

Następnie rodzice rozmawiają z dzieckiem o swojej pracy - na czym polega ich praca? czym się zajmują? jak nazywa się zawód, który wykonują? (karty pracy cz.4 s.26-27 i s.96).

5.Zabawa ruchowa ,,Kelner".

6. Zabawa słowna ,,Podaj wyraz" - tworzenie żeńskich odpowiedników do nazw zawodów męskich, np.: kucharz - kucharka, lekarz - lekarka, ogrodnik - ogrodniczka.....,przeliczanie sylab w wyrazach.

Dla chętnych:

  • ,, Kim będę kiedy dorosnę?" - zabawa plastyczna. Dziecko na kartce z bloku rysuje, kim chciałoby zostać w przyszłości. Potem wypowiada się, dlaczego taki zawód wybrało.

 

WTOREK

1.,, Mierzę w szerz, mierzę wzdłuż i ubranie szyję już"- zabawy z centymetrem krawieckim.

Rodzic pokazuje dziecku centymetr krawiecki. Dziecko wypowiada się, do czego służy, jak wygląda, jak odczytać na nim długość. Rodzic

mierzy dziecko tak jak krawcowa i mówi np. masz w pasie 40 cm, masz w biodrach 50 cm, długość twoich spodni wynosi 60 cm. Potem dziecko bawi się, i

mierzy za pomocą centymetra długość wybranego elementu w pokoju i zapisuje pomiar. Następnie przedstawia wyniki np. Stolik ma długość 90 cm, książka ma długość 20 cm, (rodzic pomaga w odczytaniu większych liczb).

Środki dydaktyczne: centymetr krawiecki, dowolne przedmioty do pomiaru

2. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

3. Zabawa ,,Przyszyj guzik"- nauka przyszywania guzika do kawałka materiału pod opieką rodzica.

Oglądanie różnych guzików, porównywanie ich kształtów, wielkości, liczby dziurek, wybranie najciekawszego guzika zdaniem dziecka. Próba przyszycia guzika do materiału - ucięcie nitki, nawleczenie nitki na igłę, przyszycie guzika pod nadzorem mamy lub taty. Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się igłą.

Środki dydaktyczne: guzik, kawałek materiału, igła, nici

4.,,Jak projektant projektuje, tak modelka pokazuje" – projektowanie strojów.

Rodzic rozkłada na stole strony z gazet z ilustracjami ubrań, katalogi mody, wydruki ze sklepów wysyłkowych itp. oraz nożyczki i kartkę z bloku rysunkowego. Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat zawodu projektanta mody, wyjaśnia ,na czym polega jego praca. Zaprasza dziecko do zabawy w projektanta. Zadaniem dziecka będzie wybrać i wyciąć z przygotowanych na stolikach ilustracji elementy strojów i zaprojektować własną kreację damską lub męską, a następnie przykleić swój projekt na kartce z bloku. Brakujące elementy, np. dłonie postaci czy głowę, można dorysować lub również wyciąć z gotowych ilustracji.

Środki dydaktyczne: gazety z ilustracjami ubrań, nożyczki, kartka z bloku, kredki, ołówek

5.,, Szyjemy" - zabawa ruchowa z elementem podskoku.

6. Zabawa słowna ,,Jaki to zawód?"

Rodzic rzuca do dziecka piłkę, wypowiadając pierwszą sylabę dowolnego zawodu. Dziecko łapie piłkę i odrzuca ją kończąc słowo, np.: lot - nik, le - karz, pił - karz...... Następnie dziecko układa zdania, w których określa, na czym polega praca w danych zawodach ( np.: Lekarz leczy ludzi.) i przelicza wyrazy w zdaniu ( może pomagać sobie patyczkami, klockami....- układa tyle klocków, ile jest wyrazów w zdaniu).

Środki dydaktyczne: piłka, patyczki, klocki

Dla chętnych:

  • ,,Szyjemy, fastrygujemy"– zapoznanie z wielką i małą literą „ć, Ć ”(karty pracy cz.4 str.28-29)
  • ,,Szycie literek" - układanie wzorów znanych dzieciom liter ze sznurka, tasiemki, pasków bibuły....

 

ŚRODA

1.,,Jakie to dźwięki? – zagadki słuchowe
Rozwiązanie zagadki:
„Uwielbia jeść i dań próbować,

a ponad wszystko dla innych gotować.

Królestwo jego kuchnią jest nazwane,

berłem jest łyżka, co smaki rozdaje!

Rodzic demonstruje dzieciom jakie dźwięki mogą wydobywać się z kuchni (uderzanie widelcem o nóż, szklanką o szklankę, drewnianymi sztućcami o siebie, pokrywkami od garnka, tłuczkiem o deskę) po czym dziecko odwraca się tyłem, a rodzic wydaje określone odgłosy. Zadaniem dziecka jest odgdnąć jakie przedmioty ,,grają" w danej chwili.

Środki dydaktyczne: przybory kuchenne ( sztućce, garnek, pokrywka, szklanka itp.)

2. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

3..,,Jestem kucharzem" - wspólne z rodzicami przygotowanie śniadania dla wszystkich domowników.

4.,,Kuchenna orkiestra ?" - zabawy muzyczno – rytmiczne.

Nauka rymowanki:

Wesoły kucharz w kuchni pracuje,

smacznie i zdrowo dla nas gotuje.

Dzieci recytują rymowankę wystukując jednocześnie rytm uderzając drewnianymi łyżkami o siebie ( cicho, głośno, wolno, szybko).

Następnie rodzic wystukuje na łyżkach proste, krótkie rytmy, które dziecko powtarza na zasadzie echa.

,,Kolorowa zupa jarzynowa" - dzieci wybierają akcesoria kuchenne, a rodzic pokazuje, jak można na nich grać: łyżki drewniane i łyżki metalowe – uderzanie o siebie, pokrywki – uderzanie jak talerzami perkusyjnymi, sitko i widelec – pocieranie trzonkiem widelca o dno sitka, garnek i łyżka – uderzanie trzonkiem łyżki o dno garnka, jak w bębenek, lub inne według wyboru. Rodzic recytuje wiersz „Kolorowa zupa jarzynowa” Ewy Matejczyk, a dziecko ilustruje go odgłosami perkusyjnymi zgodnie z rytmem wyrazowym.

W kuchni dzisiaj zamieszanie,

smacznej zupy gotowanie(grają pokrywki)

Brokuł, cebula, burak, papryka,

w dużym garnku szybko znika.( grają garnki)

I między ziarenka fasoli,

ogórek zielony też się gramoli.( grają sitka)

Jak się warzywa tam spotkają,

swoje smaki wmieszają.( grają łyżki)

Tak powstaje bardzo zdrowa,

pyszna zupa jarzynowa.

Środki dydaktyczne: : łyżki drewniane i łyżki metalowe, pokrywki, sitko i widelec, garnek

5. ,,Zmysły kucharza"- zabawa badawcza.

Rodzic prezentuje dzieciom tacę z różnymi produktami ( pomidor, cebula, ogórek, cytryna, jabłko...... ). Zadaje dziecku pytanie – co trzeba koniecznie mieć, aby być kucharzem? Oczywiście – świetny smak, ale także węch. Proponujemy dziecku, aby z zamkniętymi oczami poznało po smaku lub węchu, jaki to produkt.   Dziecko powinno mieć okazję do spróbowania i powąchania kilku produktów. Każdy z nich musi być nazwany. Dziecko na koniec zadania może określić, co mu smakowało, a co nie.

Środki dydaktyczne: produkty ( pomidor, cebula, ogórek, cytryna, jabłko.....).

6.,,Sałatka owocowa" - ćwiczenia oddechowe.

Dzieci zbierają emblematy papierowych owoców za pomocą słomek i umieszczają na talerzyku.

Środki dydaktyczne: talerzyk papierowy, emblematy papierowych owoców, słomka

Dla chętnych:

  • Inscenizacja wiersza T. Śliwiaka ,, Łyżka i widelec"
    Dzieci przedstawiają teatrzyk z wykorzystaniem kukiełek wykonanych ze sztućców. Rozmowa na temat treści wiersza, określanie co jemy łyżką a co widelcem.

 

CZWARTEK

 

1.„Witamy swoje palce” – Rodzic mówi rymowankę, a dzieci realizują jej treść.

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk 
Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec
Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec
Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec 
Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec 
Wszystkie palce gotowe? Tak!
Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę 

Następnie dzieci przeliczają swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach.

2.,,Kwiaty ogrodnika" - ćwiczenia graficzne. Dziecko rysuje 10 dowolnych szablonów kwiatów, koloruje je i wycina. Każdy kwiat podpisuje cyfrą od 1-10

Środki dydaktyczne: kredki, kartka

3. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

4.,,Matematyczne zagadki” – dziecko siedzi na dywanie, rodzic rozkłada sylwety kwiatów oznaczone cyframi od 1 do 10. Dziecko wyrzuca kostkę, przelicza liczbę oczek i podaje rodzicowi kwiatek z odpowiednią cyfrą. Rodzic  odczytuje zagadkę z numerem zgodnym z liczbą wyrzuconych oczek - dziecko podaje odpowiedź. Następnie dziecko rzuca dwiema kostkami, dodaje oczka i przelicza, podają kwiatek z odpowiednią cyfrą.
1) Jak nazywa się duży palec u dłoni?
2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
3) Którą dłoń podajemy na powitanie?
4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6?
6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe?
7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3?
8) Ile to jest razem 3 i 3?
9) Ile boków ma trójkąt?

10) Ile łap mają dwa koty?

Środki dydaktyczne: kostki do gry ,sylwety kwiatów oznaczone cyframi od 1 do 10

5.Ćwiczenia gimnastyczne- Zestaw ,, Lubię się gimnastykować’’

6. Oglądanie filmu edukacyjnego, poznajemy miejsca pracy i różne zawody"  https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

     Dla chętnych:

  • ,,Liczymy pingwiny"- zwiększenie zakresu liczbowego o 3 - poznanie sposobu zapisywania cyfry 13 ( karta pracy cz.3.,str.91)
  • ,,Zabawki dla dzieci" –przeliczanie i zapisywanie działań ( karta pracy cz.3, str.49)

 

PIĄTEK

 

1.Wspólne oglądanie książek, czasopism, gazet- wyszukiwanie ilustracji przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody, nazywanie ich.

2.,,Mniejsze i większe" - ćwiczenia grafomotoryczne.

Dziecko rysuje coraz większe i coraz mniejsze elementy zgodnie z rozpoczętym wzorem (karta pracy cz.4,str.83)

3. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

4.,,Jaki to zawód?" - turniej wiedzy o zawodach.

Rozwiązywanie zagadek; za każdą dobrą odpowiedź , dziecko otrzymuje jeden punkt, np.: klocek, guzik

Pisarz

Jest ktoś, kto potrafi

pisać piękne zdania

i tworzyć z nich książki

lub opowiadania.

Dziennikarz

Jeździ w różne miejsca,

często podróżuje.

Ważne informacje

ludziom przekazuje.

Weterynarz

W białym fartuchu

ze słuchawkami.

Zajmuje się fachowo

chorymi zwierzętami.

Ratownik

Na plaży lub basenie

wszystkich obserwuje.

Bezpieczeństwa w wodzie

uważnie pilnuje.

Aktor

Spotkasz go w niezwykłym miejscu,

gdzie jest scena i kurtyna.

Gdy podniosą ją do góry,

on swój występ już zaczyna.

Sprzątaczka

Jej praca potrzebna

zawsze jest i wszędzie.

Gdzie będzie pracować,

tam i czysto będzie.

Kelner

Gościom w restauracji

karty dań rozdaje.

Potem zamówione

potrawy podaje.

Fryzjer

Z pomocą nożyczek,

szczotki i grzebienia,

wygląd naszych włosów

czaruje i zmienia.

Piłkarz

Zawód bardzo popularny,

marzy o nim każdy chłopak.

Lecz, niektórzy tylko mogą

całe życie piłkę kopać.

Kierowca

Gdy miejski autobus

przejeżdża ulicą,

możesz go zobaczyć

– jest za kierownicą

Krawcowa

Chcąc pięknie wyglądać,

panowie i panie,

szyją sobie u niej,

na miarę ubranie.

Strażacy

Przyjeżdżają szybko,

stawiają drabinę.

Zawsze dzielnie walczą

z pożarem i dymem.

Górnik

Przez cały rok ciężko

pod ziemią pracuje.

Na początku grudnia

Barbórkę świętuje.

Piekarz

Świeżutkie pieczywo

w sklepie jest od rana.

Jak myślisz, kto w nocy

piecze je dla nas?

Aptekarz

Miły pan lub pani

za ladą w aptece,

sprzedaje ludziom

leki na receptę.

Konkurencja II.   Rodzic wypowiada zdania na temat zawodów. Zadaniem dziecka jest określić, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje punkt.

Przykładowe zdania:

– Szewc kieruje autobusem.

– Dziennikarz pisze artykuły.

– Listonosz sieje listy.

– Kierowca szyje ubrania.

– Pilot prowadzi samolot itp.

Środki dydaktyczne: tekst zagadek, klocki

5. Zabawa ruchowa ,, Polecenia".

6. Masażyk „Co robią różni ludzie?” – zabawa ilustracyjna w parach.

Dziecko siedzi odwrócone plecami do rodzica; rodzic wykonuje na plecach dziecka ruchy odpowiednio do treści wierszyka.

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść)

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół)

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie)

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera)

Potem następuje zamiana ról.

Dla chętnych:

  • Ćwiczenia w czytaniu- uzupełnienie brakujących nazw zawodów i dopasowanie do właściwej osoby ( karty pracy cz.4.,str.30-31)
  • Misiowe Opowieści, teatrzyk dla dzieci  https://youtu.be/PfG7rfKXKrk

Środki dydaktyczne: karta pracy , kredki, ołówek