Zabawy edukacyjne 18.05- 22.05.2020r

 

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie przez dziecko wykonanych zadań.  Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.

 

Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ByhOAzkEHW7yb0nQSRDbq-rz3Lt43YTS?usp=sharing

 

 

 

Krąg tematyczny: Mama jest najważniejsza ( 18.05 – 22.05.2020r )

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

 • doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
 • kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych
 • zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami

Obszar społeczny

 • kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań
 • motywowanie do aktywnego udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez organizowanych w budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego
 • wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji problemowych, które występują w czasie ich realizacji
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

 

ĆWICZENIA PORANNE

Zestaw „Na majowej łące”

Dziecko kładzie krążki na podłodze w pewnych odległościach od siebie.

Witamy kwiaty – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Słuchając odgłosów przyrody z płyty, swobodnie porusza się na paluszkach między krążkami. Gdy odgłosy ucichną, staje na najbliższym krążku i przybiera pozy, naśladując kwiaty.

Witamy biedronki – zabawy z elementami podskoku obunóż.

Krążek to skrzydełko biedronki . Dziecko rzuca kostką i wykonuje na krążku tyle podskoków ile wskaże kostka –tzn. maluje kropki na skrzydełku biedronki. Na wszystkich ,,skrzydełkach” trzeba pomalować kropki.

Witamy motyle – zabawa z elementami siadu klęcznego i wymachu ramion.

Słuchając odgłosów przyrody z płyty, dziecko porusza się między krążkami, naśladując rękami fruwanie motyla. Gdy odgłosy ucichną, staje na najbliższym krążku, wykonuje siad klęczny, opuszcza dłonie na uda – motylek przysiada na kwiatku, składa skrzydełka i odpoczywa.

Witamy ślimaki – zabawa z elementem marszu.

Dziecko chwyta krążek prawą ręką. Lewą chwyta krążek rodzica i rodzeństwa– w ten sposób powstaje wężyk.

Mówiąc rymowankę: Ślimak, ślimak, pokaż rogi dam ci sera na pierogi, dzieci zawijają wężyk do środka.

Mówiąc drugą część rymowanki: Jak nie sera, to kapusty, od kapusty będziesz tłusty odwijają ślimaka.

Witamy zapachy ćwiczenia oddechowe.

Dziecko w leżeniu na brzuchu podpiera dłońmi głowę. Krążki leżą przed nim. Wykonuje głęboki wdech nosem i wydech ustami – wącha kwiaty na łące.

Witamy ptaki – zabawa relaksacyjna.

Dziecko przechodzi do leżenia na plecach, swobodnie układa ciało, zamyka oczy, słucha odgłosów ptaków.

Środki dydaktyczne: krążki , kostka do gry, odgłosy przyrody https://youtu.be/BzpheDcdgzg

ƒƒ

ZABAWY RUCHOWE

Księżyc – zabawa ilustracyjna.

Dziecko siada w siadzie klęcznym, głowa pochylona jak najniżej – księżyc zaszedł, nadszedł dzień. Gdy rodzic bardzo wolno, nastrojowo recytuje rymowankę z towarzyszeniem „Sonaty księżycowej” Ludwiga van Beethovena, dziecko naśladuje księżyc:

Księżyc jak rogalik po niebie się snuje – układa ze swojego ciała księżyc na dywanie,

Albo jak bułeczka nad domami wędruje – łączy się z rodzicem i poruszają się w kółeczku.

Gdy muzyka cichnie, księżyc ponownie zachodzi.

Środki dydaktyczne: „Sonata księżycowa” Ludwiga van Beethovena https://youtu.be/GOZJBVavAQA

 

Bańki mydlane zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dziecko kładzie krążki na podłodze w pewnych odległościach od siebie – to bańki mydlane. Dziecko zajmuje miejsce w wybranej bańce. Rodzic wypowiada różne sylaby, np.: bum-bum, stuk-stuk, dzyń-dzyń, pac-pac, dyń-dyń, puk-puk, zeń-zeń, goń-goń. Gdy dziecko usłyszy sylabę, w której słychać głoskę „ń”, przeskakuje do innej bańki. Może nastąpić zmiana ról.

Środki dydaktyczne: krążki

 

Wyprawa poduszkowcem – zabawa z elementem czworakowania.

Dziecko z rodzicem i ( lub) rodzeństwem siedzą na poduszkach i podają sobie poduszkę w rytm rymowanki:

Poduszeczka mała wkoło wędrowała, a gdy się zmęczyła, to odpoczywała.

Osoba, która na zakończenie rymowanki będzie miała poduszkę w dłoniach musi odbyć,, wyprawę poduszkowcem”. Na czworakach z poduszką na grzbiecie obiega wszystkich dookoła i wraca na swoje miejsce. Zabawa toczy się dalej, tym razem zaczyna wyliczankę inna osoba.

Środki dydaktyczne: rymowanka „Poduszeczka” Ewy Matejczyk, poduszki – jaśki

ƒƒ

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

 

Zestaw: Mieszkańcy łąki

Środki dydaktyczne: 2krzesełka, dowolny instrument perkusyjny, obręcz ,,hula-hop”, kartoniki ,,ule” w kilku kolorach, piórko.

Dziecko stoi prosto, stopy złączone, palce stóp podkurczone, ręce ułożone w „skrzydełka”. Rodzic wprowadza dziecko do tematu, proponuje spacer na majową łąkę, zachęca do wykorzystania wyobraźni w przeistaczaniu się w zwierzęta zamieszkujące łąkę.

„Idziemy na łąkę” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe.

Dziecko idzie na „łąkę”. Rodzic, uderzając w instrument, określa tempo i rodzaj kroku– od powolnego marszu, przez podskoki, do biegu.

W momencie gdy rodzic przestaje grać, dziecko się zatrzymuje.

„Zbieramy kwiatki” ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie oddechowe.

Dziecko chodzi po „łące”, co kilka kroków kuca, naśladując zrywanie kwiatków. Kiedy zrobi duży bukiet, wącha kwiatki.

„Pszczoły” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe.

Rodzic rozkłada ,,ule” w różnych miejscach .Na hasło: Pszczoły fruwają po łące – dziecko biega naśladując bzyczenie pszczół. Na hasło: Pszczoły zbierają nektar – kuca. Na hasło: Pszczoły wracają do np. zielonego ula – dziecko biegnie do ula w danym kolorze i przykuca przy nim . Ćwiczenie powtarzamy tyle razy ile jest kolorów uli.

„Pszczoła, a sio!” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Dziecko we wspięciu na palcach maszeruje – „spaceruje po łące”. Na hasło: Uwaga –pszczoła! – rodzic naśladuje dźwięk wydawany przez pszczoły, a dziecko wykonuje wymachy rąk w różne strony, jakby chciało odgonić pszczołę, mówiąc przy tym: A sio…!, a sio…! Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

„Uwaga, pokrzywy!” ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Rodzic rozstawia krzesła zwrócone do siebie oparciami, o które zaczepia duże obręcze. Na hasło: Uwaga, pokrzywy!– dziecko, wysoko podnosząc kolana, przechodzi przez obręcz, tak aby nie dotknąć jej i nie „sparzyć się pokrzywą”.

„Pracowita dżdżownica” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Na hasło: Dżdżownica spulchnia ziemię – dziecko przeczołguje się przez obręcz trzymaną przez rodzica. Następnie rodzic ustawia obręcz w innym miejscu a dziecko pokonuje całą trasę czołgając się.

„Przemiana gąsienicy” – ćwiczenie stóp.

Dziecko, stojąc, na przemian podkurcza palce raz prawej, raz lewej stopy i porusza się w sposób zbliżony do gąsienicy. Kiedy dojdzie do wyznaczonego przez rodzica miejsca, gąsienica przeobraża się w motyla i, stojąc, macha rękoma niczym skrzydłami.

ƒƒ„Dmuchawce” – ćwiczenie oddechowe.

Dziecko chwyta dłonią piórko i dmucha na nie.

 

 

 

 

Polecamy bajkę pt.,,Wojtek i maseczki”, która pomoże dzieciom poradzić sobie z najróżniejszymi emocjami, które w obecnej sytuacji mogą przeżywać https://www.mamaprzyjaciel.pl

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

1.Powitanie z rodziną rymowanką:

Raz, dwa, trzy, jestem ja, jesteś ty,

cztery, pięć, sześć, podaj rękę powiedz: ,, cześć".

2. Zorganizowanie wystawki ,,Kartki z rodzinnego albumu".

Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii, wypowiadanie się na temat swojej rodziny oraz okoliczności wykonania zdjęć, używanie nazw określających stopień pokrewieństwa ( siostra, brat, ciocia, wujek, dziadek....).Dziecko opisuje wygląd członków rodziny. Przeglądając się w lustrze, próbuje odpowiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny?

Środki dydaktyczne: rodzinne fotografie lub wycinki z gazet przedstawiające rodziny, lustro.

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące"  

4. Słuchanie opowiadania ,,Jak mama uratowała księżyc" ze zbioru J. Papuzińskiej ,, Nasza mama czarodziejka".

Rodzic czyta opowiadanie:

Jak nasza mama zreperowała księżyc

Mama opowiadała potem, że obudziła się w nocy, bo księżyc świecił jej prosto w twarz. Wstała z łóżka, aby zasłonić okno. I wtedy usłyszała, że ktoś pochlipuje na dworze. Więc wyjrzała oknem, ciekawa, co tam się dzieje. I zobaczyła, że księżyc świeci na niebie z bardzo smutną miną, a po brodzie

osłoniętej małą, białą chmurką, płyną mu łzy. – Co ci się stało? – spytała nasza mama. – Dlaczego płaczesz? – Buuuuu!... – rozpłakał się wtedy księżyc na cały głos – chciałem zobaczyć, jak wygląda z bliska wielkie miasto, spuściłem się na dół, zaczepiłem o wysoką wieżę i obtłukłem sobie rożek!

Księżyc odsłonił białą chmurkę i mama zobaczyła, że ma odtrącony dolny róg. Wyglądał zupełnie jak nadłamany rogalik. – Co to będzie! – lamentował księżyc. – Kiedy zrobię się znów okrągły, będę wyglądał jak plasterek sera nadgryziony przez myszy! Wszyscy mnie wyśmieją! – Cicho – powiedziała mu mama. – Cicho, bo pobudzisz dzieci. Chodź tu na balkon, połóż się na leżaku i poświeć mi, a ja spróbuję wymyślić jakąś radę na twoje zmartwienie.

Księżyc podpłynął do balkonu i ułożył się ostrożnie na leżaku. A mama założyła szlafrok, pantofle i poszła do kuchni. Cichutko wyciągnęła stolnicę, mąkę,

jaja, śmietanę i zagniotła wielki kawał żółciutkiego ciasta. Z tego ciasta ulepiła rożek, taki jakiego brakowało księżycowi.

– Siedź teraz spokojnie – powiedziała – to ci przyprawię ten twój nieszczęsny rożek. Okleiła mama księżycowi brodę ciastem, równiutko i wylepiła taki sam rożek, jak ten, co się obtłukł. Potem wzięła jeszcze parę skórek pomarańczowych i skórkami, jak plastrem, przylepiła ciasto do księżyca.

– Gotowe! – powiedziała. – Za kilka dni rożek ci przyrośnie i będziesz mógł te plasterki wyrzucić. Ale pamiętaj, na drugi raz nie bądź gapą, omijaj sterczące dachy i wysokie wieże. Przecież mogłeś się rozbić na kawałki!

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko opowiada, co się wydarzyło, jak mama uratowała księżyc, jak mu pomogła. Następnie próbuje odpowiedzieć na pytanie: Co by było, gdyby mama nie pomogła księżycowi?. Zachęcamy dzieci do podawania wielu pomysłów, również żartobliwych. Potem dziecko opowiada o swojej mamie: Czy są naszymi ratowniczkami, w jakich sytuacjach nas ratują, kiedy nam pomagają? Czy dzieci też mogą być ratownikami dla mam, czy mogą im pomagać?

5. Zabawa ruchowa ,,Księżyc"

6. Układanie historyjki obrazkowej .,,Pomagamy mamie" (karty pracy cz.4 s.34-35)

Dziecko ogląda historyjkę obrazkową i opowiada, co przedstawiają obrazki. Zastanawia się, jaka była kolejność przedstawionych zdarzeń i numeruje obrazki. Potem dziecko opowiada, co się wydarzyło. Następnie uważnie ogląda kwiaty będące wzorem do kolorowania i zgodnie z nim koloruje kwiaty w bukietach. Dopasowuje bukiety do mam przedstawionych na ilustracjach zgodnie z treścią zdań opisujących, jaki bukiet dostała każda z mam.

Dla chętnych:

 • Zabawa pantomimiczna ,, Co robi mama?. Dziecko naśladuje wybraną czynność, jaką mama wykonuje w domu, a mama odgaduje, o jaką czynność chodzi ( pranie, prasowanie robienie zakupów......).

              

WTOREK

1.Zabawa paluszkowa ,,Rodzina"

Dzieci wskazują kolejne palce wymieniane w rymowance, na koniec wymachują całą dłonią.

Ten paluszek to babunia, przy niej jest dziadunio.( kciuk i palec wskazujący)

Ten największy to tatunio, przy nim jest mamunia.( palec środkowy i serdeczny)

A to jest dziecina mała, tralalala, la, la, la, ( mały palec)

a to rączka moja cała, tralalala, la, la, la.( cała ręka)

2. Ćwiczenia oddechowe ,, Wyścig serduszek"- wydłużanie fazy wydechowej.

Dziecko wycina czerwone serduszka różnej wielkości: małe, większe i największe. Rodzic nakleja na stole ( w pewnej odległości od siebie) dwa paski papieru z napisem: start i meta. Na linii startu układa serduszka. Dziecko dmuchając na serduszka, przesuwa je z linii startu na metę. Potem liczy serduszka, które dotarły do mety.

Środki dydaktyczne - czerwona kartka papieru, ołówek, nożyczki,

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące"

4. Nauka piosenki ,,Mama w kuchni"   https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920

           

MAMA W KUCHNI

Mama krząta się w kuchni od rana
Myśli wciąż o niebieskich migdałach
Gdy spytamy, co ugotowała
„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!”

Ref.
Nasza mama, mama zadumana
Mama zadumana cały dzień
błądzi myślami daleko
codziennie przypala mleko
na łące zrywa kwiaty
i sól sypie do herbaty

Nasza mama wspaniała kucharka
Krokodyla wrzuciła do garnka
krasnoludek wpadł jej do sałaty
a w piecu piecze się zegarek Taty

Ref. Nasza mama…

Dziecko maszeruje po pokoju podczas zwrotek piosenki. Podczas refrenu zatrzymuje się i klaszcze rytmicznie w dłonie. Po zabawie dziecko wspólnie z rodzicem powtarza tekst piosenki. Dziecko proponuje gesty, które pomogą wypowiadać tekst rytmicznie np. tupanie, klaskanie, podskakiwanie, przeskakiwanie z nogi na nogę itp.

5. Zabawa ruchowa ,,Księżyc”.

6.,, Dla mamy" - rysowanie pod dyktando.

Dziecko rysuje zgodnie z poleceniami rodzica. Najpierw na środku kartki rysuje stół. Słucha o czym opowiada rodzic.

Ada i Emil chcieli dla mamy przygotować niespodziankę. Na środku stołu postawili wazon. Do wazonu włożyli trzy kwiatki. Po prawej strony od wazonu postawili tort. Pod stołem ułożyli dwie paczki z prezentami, jedną od Ady i drugą większą od Emila. Na ścianie nad stołem powiesili obrazek, który Ada zrobiła w przedszkolu. Z lewej strony dzieci postawiły krzesło, aby mama mogła na nim odpocząć.

Środki dydaktyczne : kartka z bloku , kredki

Dla chętnych:

 • Wykonanie ,,Serduszkowej girlandy" z serc przygotowanych do porannych ćwiczeń oddechowych.

Dziecko dobiera po trzy serduszka różnej wielkości ( małe, większe i największe) i z pomocą rodziców przykleja je do sznurka ( nawleka na nitkę) , kontynuując podany rytm tyle razy, aż wykorzysta wszystkie serduszka. Wykonaną girlandą dziecko dekoruje pokój dla swojej mamy.

Środki dydaktyczne: sznurek, tasiemka lub nici i igła, klej

 

 

ŚRODA

1.Zabawa twórcza ,,Obrazek nitką malowany".

Dzieci odcinają dowolnie kawałki nici lub wełny i układają z nich obrazki.

Wariant I. Dzieci układają obrazki na tle kolorowej kartki, opowiadają, co przedstawiają ich obrazki,

Wariant II. Dzieci smarują klejem ślad pod nitkę na kolorowej kartce (np. cienkim pędzelkiem) i przyklejają nitkę za pomocą patyczka od lodów, ewentualnie drugim końcem pędzelka.

Środki dydaktyczne: kłębki wełny i szpulki nici oraz , kolorowe kartki, klej, pędzelek, patyczek od lodów.

2. Zabawa słowna ,, Podaj wyraz".

Dziecko podaje cechy charakteru swojej mamy, a następnie próbuje dobrać słowo o przeciwnym znaczeniu np.:

pracowita - leniwa

wesoła - smutna

silna - słaba

zmęczona - wypoczęta

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące".

4.,,Dla mamy, na szczęście" - lepienie z masy solnej.

Dzieci z pomocą rodzica zagniatają masę solną( kubeczek mąki, pół kubeczka soli, 1/4 kubeczka wody - wszystko dokładnie zagnieść), można dodać odrobinę farby plakatowej, wtedy masa będzie kolorowa.

Dzieci podają przykłady upominku -,, symbolu szczęścia"( koniczynka, serduszko, słoń), próbują wykonać z masy solnej wisiorek dla mamy w kształcie np. słonia.

Instrukcja:

Po wyrobieniu masy należy rozwałkować ją zabawkowym wałkiem lub okrągłym klockiem na kawałku tekturki, ewentualnie rozgnieść palcami na niezbyt cienki placek – około 1 cm grubości. Korzystając z patyczka, należy narysować kształt słonia głęboko wciskając patyczek, tak, aby dotykał podkładki. Po narysowaniu/ wycięciu słonia trzeba oddzielić zbędną masę solną. Z kawałków pozostałej masy dzieci formują uszy słonia i je przyklejają. Patyczkiem należy delikatnie narysować oko, a w górnej części tułowia słonia wykonać otwór – na sznureczek.

Po wykonaniu wisiorek pozostaje na tekturce do wyschnięcia. Można także zapiec go w piekarniku. Po wyschnięciu lub upieczeniu rodzic może spryskać wisiorek lakierem do włosów lub lakierem bezbarwnym w sprayu – wtedy efekt będzie jeszcze ładniejszy i trwalszy.

Środki dydaktyczne: mąka, sól, woda, mały kubeczek, patyczek do szaszłyków, farby płynne lub rozrobione plakatówki, miska, kawałek tekturki na podkładkę, zabawkowy wałek do ciasta lub okrągły klocek.

5. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw ,, Mieszkańcy łąki”.

6.,,Święta w kalendarzu"- poznanie znaczenia słowa,, święto", oglądanie różnych kalendarzy ( kieszonkowe, ścienne, biurkowe..).

Dzieci wypowiadają się, z czym kojarzy się im słowo ,,święto", przeglądają kalendarze, odnajdują daty oznaczone kolorem czerwonym - rodzic lub dziecko odczytują nazwy świąt. Wspólnie odszukują występujące w ciągu roku święta członków rodziny, które nie są oznaczone kolorem czerwonym, np.: daty urodzin, imienin.

Środki dydaktyczne: kalendarze różnego rodzaju

Dla chętnych:

 • ,,Kwiatki, bratki i stokrotki" - lepienie dowolnych form kwiatowych, płaskich i przestrzennych z pozostałej masy solnej.

 

 

CZWARTEK

1.,,Poduszeczka mała do uszka szeptała" – zabawy językowe, ćwiczenie orientacji przestrzennej.

Rodzic zaprasza dzieci do słuchania poduszki. Opowiada, że poduszka, którą trzyma w ręce, umie szeptać tylko słowa z głoską „sz”. Trzeba przyłożyć do niej ucho, aby usłyszeć takie słowo. Zabawę rozpoczyna rodzic. Kładzie ucho na poduszce i wymyśla pierwszy wyraz z „sz”, np.„koszyk”. Podaje poduszkę dziecku, które wymyśla kolejne słowo, jakie „wyszeptała” poduszka. Jeżeli dziecko ma problem z podaniem takiego wyrazu, rodzic pomaga mu za pomocą pytań naprowadzających, np.: służy do ścierania stolików – szmatka, czeszemynią włosy – szczotka. Należy podać jak najwięcej wyrazów zawierających głoskę ,,sz". Następnie rodzic podaje dziecku polecenia: stań za poduszką, połóż poduszkę po swojej lewej stronie , połóż poduszkę za sobą....

Środki dydaktyczne- mała poduszka.

2. Utrwalenie piosenki ,,Mama w kuchni"   https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące"

4.Zabawa dydaktyczna ,,Porównujemy masę przedmiotów" w oparciu o wiersz H. Bechlerowej ,,Miś na huśtawce".

 • dziecko gromadzi na dywanie różne przedmioty: listek, chusteczkę higieniczną, klocek drewniany, grubą książkę, płatek kosmetyczny lub watę,....,
 • segreguje przedmioty na te, które były ciężkie, kiedy je dziecko przynosiło i te, które były lekkie ( na dwie gromadki). Rodzic czyta wiersz:

 H. Bechlerowa „Miś na huśtawce”

Usiadł gruby miś na trawie:
- Kto się ze mną będzie bawił?
Ani pieska, ani kotka.
Może w parku kogoś spotkam?

W parku kwiaty, ptaszek, ławka,
A tam dalej: - O, huśtawka.
Biegnie prędko bury miś,
- I pysznie się zabawię dziś.

Usiadł miś na desce sam,
Czeka, patrzy tu i tam.
I ogromnie jest zmartwiony,
- Kto usiądzie z drugiej strony?

Z drugiej strony już za chwilę,
Na huśtawce siadł motylek.
A miś pyta: - Powiedz, proszę,
Czemu w górę się nie wznoszę?

Teraz myszka przyszła mała,
Na ogonku wstążkę miała.
Miś aż klasnął w łapki bure,
- Może teraz pójdę w górę?

Przyfrunęła sroczka z krzaczka,
A misiowi chce się płakać.
- Jestem jeden, was jest troje,
A huśtawka w miejscu stoi.

O, przydreptał jeżyk z boru,
Już przyjaciół siedzi czworo.
Czworo w górze z jednej strony,
A na dole – miś zmartwiony.

- Może teraz nam się uda?-
Wiewióreczka mówi ruda.
Czeka, czeka smutny miś,
I do domu już chce iść.

Aż tam….tupie ktoś po trawie.
Kto to? – patrzy miś ciekawie.
To prosiaczek! Chrząka, sapie,
I na deskę już się drapie.

Siadł prosiaczek, no i proszę,
- miś jak piłka w górę poszedł!
W górę! Na dół! Krzyków wiele!
Śmiał się miś i przyjaciele.

Tak się głośno śmiali wszyscy,
Aż kokardka spadła myszce.
A zielona żabka w trawie,
Przyglądała się zabawie.

Rozmowa na temat wiersza:

- Kto w wierszu był ciężki, a kto lekki?

-Ile zwierząt próbowało przeważyć misia?

- Kto wreszcie to zrobił?

- Rysowanie sylwet zwierząt według kolejności pojawiania się w wierszu, liczenie ich, podpisywanie odpowiednią cyfrą

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi podczas określania kolejności zwierzątek siadających na huśtawce.

- Zapoznanie z wyglądem wagi szalkowej ( pokazanie dziecku wagi na zdjęciach, obrazkach), odwołanie się do doświadczeń dziecka podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym na huśtawce - równoważni.

5. Zabawa ruchowa ,,Wyprawa poduszkowcem".

6.,,Kwiaty dla mamy" - kalkowanie, kolorowanie i wycinanie kwiatów.

Dziecko ogląda ilustracje, albumy przyrodnicze z kwiatami, poznaje nazwy niektórych kwiatów, rysuje lub kalkuje a następnie wycina po kilka kwiatów np.: 2 czerwone tulipany,3 białe róże,1 żółty żonkil 4 fioletowe irysy. Komponuje laurkę z kwiatów - nakleja kwiaty na kartkę z bloku, próbuje ułożyć życzenia dla mamy z okazji jej święta.

Środki dydaktyczne - ilustracje, albumy przyrodnicze, kredki, kartki kolorowe lub białe, ołówek, nożyczki.

Dla chętnych:

 • Zapoznanie z literą ,,ń"- karty pracy cz.4 s.36-37.

 

PIĄTEK

1.,,Jaka to melodia?’’ – zabawa muzyczna.

Rodzic odtwarza z płyty lub nuci fragmenty melodii znanych dziecku piosenek. Zadaniem dziecka jest włączanie się do śpiewu lub odgadnięcie jaka to piosenka.

2. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące".

3.,,Pokoloruj bukiety zgodnie ze wzorem”– ćwiczenia graficzne.

Dziecko z pomocą rodzica czyta podpisy pod zdjęciami mam i koloruje kwiaty .

Środki dydaktyczne: karta pracy cz.4 s. 35, kredki

4.Zabawa ruchowa ,,Bańki mydlane”.

5.,,Mama córkę myła, żeby czysta była’’- masażyk.

Dziecko siedzi tyłem do rodzica, który mówiąc wierszyk wykonuje ruchy na plecach dziecka.
Mama córkę myła, żeby czysta była. (głaszczemy plecy)
Myła długie włosy, (palcami kreślimy linie wzdłuż pleców)
plecy szorowała. (przesuwamy palcami od lewej do prawej wzdłuż całych pleców,
zaczynając od góry i opuszczając coraz bardziej w dół)
Gdy wszystko umyła, (przesuwamy otwartymi dłońmi po plecach)
brzuszek masowała. (od tyłu obejmujemy dziecko i masujemy brzuch)
Chociaż piana szczypie (lekko szczypiemy całe plecy)
trochę w małe oczy, (na plecach rysujemy małe kółeczka)
dziewczynka nie płacze, (delikatnie opukujemy plecy opuszkami palców)
tylko rączki moczy (opukujemy plecy otwartymi dłońmi)
żeby były czyste prania się nie bały, (przesuwamy otwartymi dłońmi po plecach)
mamusi w sprzątaniu zawsze pomagały. (bierzemy za ręce i klaszczemy dłońmi dziecka)

6.,,Majowe rabatki”– spacer w poszukiwaniu kwitnących kwiatów.

Dzieci szukają kwiatów na trawnikach, polankach, ogródkach przydomowych. Nazywają kwiaty, określają ich walory kolorystyczne, zapach, a przede wszystkim mówią o wrażeniach estetycznych. Wypowiadają się na temat potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

Dla chętnych:

  Link do wspólnej zabawy z kodowania: