Zadania 15.06-19.06.2020r

 

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie razem z dzieckiem wykonanych zadań. Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.
Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.

 

link do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/1ByhOAzkEHW7yb0nQSRDbq-rz3Lt43YTS?usp=sharing

 

 

 

 

Materiały od poniedziałku do piątku
(15-19.06.2020r)

 

                                               Tematyka: Dzieciaki w ruchu.

 

 

 

Ćwiczenia poranne:
Zestaw „Ruch to zdrowie"


- Piłki – zabawa ruchowa z elementem podskoku: dziecko skacze obunóż w jednym miejscu. Następnie rodzic podaje różne kierunki (do przodu, do tyłu, w bok). Zadaniem dziecka jest skakanie w podanym kierunku.
- Stań na jednej nodze – ćwiczenie równowagi: dziecko stoi na dywanie. Następnie naprzemiennie staje raz na jednej nodze, raz na drugiej z nogą ugiętą w kolanie.
-Niebo i ziemia – ćwiczenie dużych grup mięśniowych: dziecko swobodnie maszerują po dywanie. Na hasło: Niebo! – wspina się na palce, wyciągając ręce do góry. Na hasło: Ziemia! – dziecko wykonuje siad podparty.
-Cień – zabawa naśladowcza: dziecko z rodzicem dobierają się w pary: jedno idzie przodem, wykonując różne ruchy, a drugie stara się naśladować te ruchy. Po chwili następuje zamiana. Zabawę należy powtórzyć kilka razy.
-Mój woreczek – ćwiczenia wyciszające: dziecko maszeruje po dywanie z woreczkiem na głowie.

 

 

Zabawy ruchowe:

 

Zabawy sportowe – zabawa naśladowcza. Dziecko stoi swobodnie i naśladuje ruchem słowa rodzica: Teraz jedziemy na rowerze. Teraz biegamy po podwórku. Jedziemy na hulajnodze. Lubimy jeździć na rolkach. Tańczymy do muzyki. Pływamy. Gimnastykujemy się.
-Jedziemy rowerem – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko kładzie się na plecach i naśladuje jazdę rowerem. Na hasło: Stop! Podziwiamy krajobrazy! – wstaje i rozglądają się po pokoju. Na hasło: Wracamy na rowery! – naśladuje jazdę rowerem, leżąc na plecach.
-Posąg – zabawa rozwijająca pamięć. Dziecko z rodzicem dobierają się w pary. Jedno jest posągiem i przyjmuje dowolną pozę. Drugie przygląda się posągowi przez kilka sekund, po czym odwraca się, a „posąg" zmienia coś w swojej pozie. Później następuje zmiana.
-Ruchoma kostka – zabawa ruchowa. Dziecko stoi swobodnie na dywanie. Rodzic rzuca kostką – ile oczek wyrzuci, taką liczbę ćwiczeń wykonuje dziecko (np. skłony, przysiady, pajacyki).
-Sportowcy – zabawa bieżna. Dziecko swobodnie biega po pokoju. Na hasło: Jestem sportowcem! – naśladuje ruchem wybraną przez siebie dyscyplinę sportową. Na hasło: Biegamy! – kontynuuje bieganie.

 

 

Ćwiczenia gimnastyczne:


-Nawijanie skakanki na nogę – ćwiczenie mięśni brzucha i stóp. Dziecko, siedząc na krzesełku, palcami jednej stopy chwyta koniec skakanki i unosi ją. Palcami drugiej stopy nawija skakankę na uniesioną nogę.
-Rzucanie piłki rehabilitacyjnej w leżeniu przodem – ćwiczenia mięśni grzbietu i karku. Dziecko w leżeniu przodem, rodzic naprzeciwko w siadzie klęcznym w odległości około 1,2 m od osoby współćwiczącej. Dziecko leżące przodem unosi klatkę piersiową nad podłogę, oburącz przenosi piłkę za głowę i wyrzuca ją w stronę rodzica. Po kilku rzutach następuje zmiana.
-Turlanie piłki w siadzie prostym rozkrocznym – ćwiczenie rozciągające. Dziecko siedzi naprzeciwko rodzica w siadzie prostym rozkrocznym. Pochyla się do przodu, bez zginania nóg w kolanach, rękoma turla piłkę do rodzica.
-Slalom w siadzie skulnym – ćwiczenie mięśni brzucha. Dziecko, siedząc w siadzie skulnym na kocyku, odpycha się piętami od podłogi i jadą slalomem między rozstawionymi dowolnymi przeszkodami.
-Toczenie się po piłce – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko leży przodem na piłce i opiera dłonie o podłogę na wysokości barków. Unosi tułów i nogi do poziomu i, odpychając się rękoma od podłogi, przesuwa się po piłce w przód i w tył; od miednicy, aż po klatkę piersiową.
- Podawanie woreczka w leżeniu przewrotnym – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko w siadzie klęcznym, rodzic w leżeniu tyłem z głową przy kolanach rodzica. Dziecko chwyta woreczek i wykonując leżenie przewrotne, kładzie woreczek na kolanach rodzica. Dziecko wykonuje ćwiczenie na zmianę.
-Dmuchanie na piłeczkę pingpongową – ćwiczenie oddechowe, ćwiczenie mięśni grzbietu. Dziecko leży przodem na kocyku i, mając możliwość poruszania się, dmucha na piłeczkę pingpongową tak, aby doturlała się do rodzica.

 

 

Poniedziałek:

 

1. Gry i zabawy stolikowe wybrane przez dzieci.
2. Ruch to zdrowie – zestaw ćwiczeń porannych- jak wyżej.
3. Jak dbam o zdrowie? – zagadki dotykowe. Rodzic przygotowuje trzy worki wypełnione rzeczami podzielonymi tematycznie: warzywa i owoce, przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych oraz przybory do higieny osobistej. Dziecko siedzi na dywanie i po kolei przez dotyk próbuje odgadnąć, co może znajdować się w workach. Następnie wyciągają zawartość z worków. Rodzic zadaje pytania: Co wyciągnąłeś/łaś z worków? Do czego służą te przedmioty? Dlaczego powinniśmy jeść owoce i warzywa? Dlaczego powinnyśmy dużo się ruszać? W jaki inny sposób możemy dbać o zdrowie?. Dziecko dochodzi do wniosku, że owoce i warzywa, ubiór odpowiedni do pogody, dbanie o higienę oraz ruch fizyczny sprzyjają zachowaniu zdrowia. Rodzic zwraca uwagę, że przybory higieny osobistej należą wyłącznie do jednej osoby i nikt inny nie powinien z nich korzystać.
4. Zabawy sportowe- zabawa naśladowcza- jak wyżej.
5. Sporty letnie- rozmowa kierowana. Rodzic inicjuje rozmowę. Co musi mieć sportowiec, żeby brać udział w zawodach sportowych? Co to są igrzyska olimpijskie? Co to jest podium? Co to jest medal? Jakiego koloru są medale? W jakim kolorze otrzymuje się medal za pierwsze, drugie, a w jakim za trzecie miejsce? Czy znacie jakichś sportowców?
6. Jestem trenerem – zabawa bieżna. Dziecko ustawia się w pociąg za rodzicem. Rodzic jest trenerem, za którym podąża dziecko. Rodzic biegnie szybko lub wolno, maszeruje, wysoko unosząc kolana, lub maszeruje, starając się stopami dotknąć jak najwyżej. Po serii ćwiczeń rodzic zastępuje dziecko.
7. Ćwiczymy narządy mowy – zabawy logopedyczne. Dziecko siedzi na dywanie i wykonuje różne ćwiczenia logopedyczne według poleceń rodzica: Szeroko otwieramy usta i zamykamy je, ziewamy, cmokamy ustami, oblizujemy wargi, oblizujemy zęby, chrząkamy, unosimy język w kierunku nosa, wypychamy językiem policzki, parskamy jak koniki.

 

 

Wtorek:

 

1. Kolorowa woda – zabawa badawcza. Rodzic pokazuje przedmioty, które zostaną wykorzystane w doświadczeniu. Zachęca dziecko do obejrzenia ich i swobodnych skojarzeń. Następnie ustawia szklanki obok siebie, wlewa ciepłą wodę do pierwszej, trzeciej i piątej szklanki i dodaje barwniki. Dziecko składa papierowe ręczniki w paski, a rodzic wkłada je do szklanek, zanurzając jeden koniec w wodzie z barwnikiem, a drugi wkładając do sąsiedniej szklanki bez wody. Dziecko przez cały dzień obserwuje, co będzie działo się z wodą i ręcznikami (woda przemieści się do pustych szklanek).
2. Ruch to zdrowie- zestaw ćwiczeń porannych- jak wyżej.
3. Bawimy się plasteliną – ćwiczenie motoryki małej. Rodzic zachęca dziecko do zabawy plasteliną. Dziecko formułuje różne kształty zgodnie z poleceniami prowadzącego, np. Ulep trzy wałki. Uformuj cztery kulki. Zmień to w jedną górę. Uformuj pięć kół. A teraz jeden prostokąt.
4. Piaskowy obrazek – zabawa plastyczna. Dziecko wykonuje ołówkami szkic związany z tematem tygodnia. Następnie obficie smaruje go klejem, posypuje piaskiem i dociska dłonią (piasek będzie się lepiej trzymał). Zsypuje w jedno miejsce piasek, który się nie przykleił.
5. Rysunki o sporcie – ćwiczenia dużej motoryki. Dziecko rysuje kredą i patykami rysunki o tematyce sportowej, wykonując obszerne ruchy ręką.
6. Ćwiczenia gimnastyczne- jak wyżej.

 

 

Środa:

 

1. Figurowy zawrót głowy – zabawa matematyczna. Dziecko ogląda różne figury geometryczne. Nazywa je oraz próbuje klasyfikować według różnych kryteriów: koloru, wielkości, kształtu. Po dokonaniu wyboru kładzie figury do odpowiedniej obręczy.
2. Ruch to zdrowie- zestaw ćwiczeń porannych- jak wyżej.
3. Stań po dobrej stronie – zabawa matematyczna. Rodzic proponuje zabawę matematyczną, w której dziecko ustawia się zgodnie z jego poleceniami. Po każdym ustawieniu dziecko liczy grupy i dokonuje porównania liczebności przy pomocy słów: mniej, więcej, tyle samo.
Przykładowe polecenia:
– Po jednej stronie dywanu stają dziewczynki, a po drugiej stają chłopcy.
– Po jednej stronie dywanu stają dzieci, które lubią jeździć na rowerze, a po drugiej dzieci, które nie lubią jeździć na rowerze.
– Po jednej stronie dywanu stają dzieci, które lubią jeździć na hulajnodze, a po drugiej dzieci, które nie lubią jeździć na hulajnodze.
– Po jednej stronie dywanu stają dzieci, które lubią jeść owoce, a po drugiej dzieci, które nie lubią jeść owoców.
– Po jednej stronie dywanu stają dzieci, które lubią jeść warzywa, a po drugiej dzieci, które nie lubią jeść warzyw.
4. Posąg- zabawa ruchowa rozwijająca pamięć- jak wyżej.
5. Posegreguj guziki – ćwiczenia w klasyfikowaniu. Rodzic rozsypuje na dywanie różne guziki. Dziecko wkłada je do pudełka według różnych kategorii: kolorów, liczby oczek, wielkości.
6. Ruchoma kostka- zabawa ruchowa- jak wyżej.

 

 

Czwartek:

 

1. Nasz piękny świat – zabawa dydaktyczna. Dziecko ogląda globus i mapę. Odpowiada na pytania: Co jest przedstawione na mapie? Co jest przedstawione na globusie? Jak wyglądają oba przedmioty? Jakie cechy łączą mapę i globus? Co je różni? Jakie znacie kontynenty?. Rodzic nazywa i pokazuje kontynenty wspólnie z dzieckiem zarówno na mapie, jak i na globusie. Wskazuje Europę, Polskę i w przybliżeniu miejsce zamieszkania.
2. Zabawa z gazetami – ćwiczenia motoryki małej. Dziecko trzyma w dłoniach gazety. Rodzic wypowiada różne polecenia: Podrzyj gazetę na paski. Dmuchaj na paski: raz mocno, raz lekko. Zgnieć paski, formując kulkę. Podrzucaj kulkę. Tocz kulkę po podłodze. Skacz obunóż na kulce. Skacz po kulce prawą nogą. Skacz po kulce lewą nogą. Ułóż z gazety ścieżkę i przejdźcie po niej.
3. Ruch to zdrowie- zestaw ćwiczeń porannych- jak wyżej.
4. Podróże małe i duże- zajęcia muzyczne. Nauka słów piosenki. Po wysłuchaniu piosenki rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę na temat treści i nastroju piosenki. Następnie dziecko uczy się piosenki fragmentami, powtarzając po rodzicu • Rytmizowanie refrenu piosenki. Rodzic mówi rytmicznie słowa refrenu piosenki w różnym tempie i ze zmienną dynamiką. Dziecko powtarza na zasadzie echa.
1. W domu jest bezpiecznie i cieplutko,
ale czasem nudzi się troszeczkę.
Wtedy w dal wypływam marzeń łódką
albo z mamą ruszam na wycieczkę.

Ref. Podróże małe i duże
przez morze czy przez kałuże.
Naprawdę, czy też w zabawie,
w podróży zawsze jest ciekawie.
2. Można podróżować samochodem,
statkiem, samolotem lub koleją.
Można w batyskafie zejść pod wodę,
patrzeć, jak się wieloryby śmieją.

Ref. Podróże małe i duże
przez morze czy przez kałuże.
Naprawdę, czy też w zabawie,
w podróży zawsze jest ciekawie.

3. A gdy już dorosnę, może da się
taki dziwny pojazd skonstruować,
którym się przenosić można w czasie
lub do innych światów podróżować.

Ref. Podróże małe i duże
przez morze czy przez kałuże.
Naprawdę, czy też w zabawie,
w podróży zawsze jest ciekawie.
5. Zabawy w parku – swobodne wypowiedzi dzieci. Rodzic zadaje pytanie: W co możemy bawić się razem w parku? (np. zbierać dary przyrody; obserwować naturę; puszczać bańki mydlane; tropić różne owady i zwierzęta; szukać skarbów z mapą; bawić się w chowanego, „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy", „Stary niedźwiedź mocno śpi").
6. Bieg to zdrowie – rozmowa kierowana. Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic prezentuje buty i strój sportowy. Dziecko odpowiada na pytania: Do jakiego sportu mogą służyć te buty i strój? W jakim miejscu można uprawiać ten sport? Czy do tego sportu są jeszcze potrzebne jakieś akcesoria?. Rodzic opowiada dziecku, że bieganie to dyscyplina sportowa i dzieli się na wiele rodzajów: sprint, bieg średniodystansowy, bieg długodystansowy, bieg przez płotki, biegi uliczne. Podkreśla fakt, że bieganie jest ważne dla zdrowia, pomaga zachować zdrowe serce oraz dotlenia organizm.

 

 

Piątek:

 

1. Co można robić nad wodą? – burza mózgów. Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic daje mu worek z ukrytymi przedmiotami. Dziecko próbuje odgadnąć, co jest w środku. Następnie rodzic wykłada przedmioty na dywan, a dziecko mówi, do czego one służą i co można z nimi robić. Na podstawie swoich doświadczeń opowiada, co można robić nad wodą: zbierać muszelki, grać w piłkę, bawić się w piasku, opalać się, kąpać, szukać bursztynu. Rodzic porusza kwestię bezpieczeństwa nad wodą. Zadaje dziecku pytania: Czego nie wolno robić nad wodą? Jak powinniśmy się zachować, żebyśmy byli bezpieczni? (należy słuchać dorosłych i być blisko nich, żeby się nie zgubić; nie wolno rozgrzanym wchodzić do wody; nie wolno wchodzić do wody oznakowanej zakazem kąpieli; nie wolno odchodzić daleko od brzegu; należy używać kół do kąpieli lub rękawków; należy używać kremów do ochrony przed słońcem i nosić czapkę z daszkiem). Rodzic pokazuje znaki zakazu kąpieli i przypomina dziecku, jak ważne jest stosowanie się do tego zakazu. Na koniec rozmowy rodzic zadaje pytanie: Co trzeba zrobić, kiedy zobaczymy, że ktoś się topi? (głośno wzywać pomocy, zaalarmować ratownika lub kogoś dorosłego).
2. Ruch to zdrowie- zestaw ćwiczeń porannych- jak wyżej.
3. Linie faliste – ćwiczenie motoryki małej. Dziecko rysuje po śladach linie faliste przy nagraniu relaksującego szumu morza.
4. Różne barwy oceanu – zabawa plastyczna odcieniami koloru niebieskiego. Dziecko łączy ze sobą różne odcienie niebieskiej farby, próbuje stworzyć swój ocean na kartce. Nadaje mu nazwę i wyjaśnia jej sens reszcie grupy. Korzysta z własnych doświadczeń, próbuje dojść do wniosków związanych z łączeniem różnych odcieni jednego koloru.
5. Ćwiczenia gimnastyczne- jak wyżej.
6. Co pamiętamy z naszych zajęć? – praca plastyczna podsumowująca dzień.

 

Życzę powodzenia w wykonywaniu zadań i ćwiczeń. Pani Sylwia.