Aktywności 23.09.2020r

 

Tematyka: Wzywamy pomoc

 

Cele:
Dziecko uczestniczy w zabawie
Dziecko rozpoznaje numery alarmowe
Dziecko recytuje rymowankę
Dziecko rozpoznaje i wskazuje literę o i a.
Dziecko czuje się docenione

 

Przebieg
1. Zabawa „Kamień w bucie"- zabawa naśladowcza z elementem równowagi.

Dziecko porusza się swobodnie. Na hasło „Kamień w bucie", dziecko zatrzymuje się, staje na jednej nodze, naśladuje zdejmowanie buta, wytrząsanie kamienia i nakładanie buta. Za każdym razem staje na innej nodze.

 

2. Zabawa „Kto nam pomoże"- układanie numerów alarmowych.
Środki dydaktyczne: numery alarmowe na kartkach

Rodzic przygotowuje na kartce numery alarmowe: 999,998,997. Wspólnie z dzieckiem przyglądamy się numerom alarmowym, dziecko może odczytać cyfry ze zwróceniem uwagi, że odczytujemy od lewej strony do prawej. Zadajemy pytania: Kiedy należy wezwać, policję, kiedy straż, a kiedy pogotowie ratunkowe? Jednocześnie pokazujemy dziecku dany numer alarmowy, który zapamiętuje.
Czy to już wszystkie numery za pomocą których można wezwać pomoc?
Prezentujemy dziecku numer 112. Kontrolujemy kierunek odczytywania numeru przez dziecko.

 

3. „Numery alarmowe"
Nauka rymowanki
Kiedy stanie się coś złego,
kiedy pomoc wezwać czas,
są numery bardzo ważne, zna je świetnie każdy z nas.
997- to policji znak.
998- straż dziś wezwiesz tak.
999- pogotowie mknie.
112 wybierz- wszystkich wezwiesz wnet.


4. Zabawa „Samochody"- zabawa bieżna
Środki dydaktyczne: koło (plastikowy talerzyk)

Dziecko trzyma kółko jako kierownicę i biegnie, naśladując jazdę samochodem elektrycznym (niewydającym dźwięków). Na umówione hasło zatrzymują się i naśladują pompowanie kół- unoszą zgięte w łokciu ręce na wysokości klatki piersiowej, udają że ciągną za rączkę pompki(wciągają wtedy powietrze), a potem, że na nią naciskają(wypuszczają powietrze wypowiadając głoskę s).

 

5. „Znajdź „o" oraz „a"- utrwalenie liter.
Środki dydaktyczne: tekst rymowanki, ołówek

Dziecko dostaje tekst rymowanki z poprzedniego zadania. Odszukuje w nim literę „o" i zaznacza ją kwadratami; odszukuje literę „a" i zaznacza ją kółkami. Liczy litery o i a. Określa, których jest więcej.


6. Doceńmy pracę dziecka i pochwalmy go za zaangażowanie w zadania.