Aktywności 25.09.2020r

 

Tematyka: Bezpieczne zabawy


Cele:
Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, gimnastycznych.
Dziecko zna kształt litery M
Dziecko wie jak bezpiecznie się bawić, wie jak należy się zachować na chodniku i podczas przejścia na drugą stronę ulicy.
Dziecko wyodrębnia głoski w wyrazach.
Dziecko słucha utworów literackich.

 

Przebieg:


1. „Bezpieczne zabawy"- rysowanie pastelami
Środki dydaktyczne: pastele lub inne kredki

 

Dzieci przed rozpoczęciem rysowania, opowiadają co to znaczy bawić się bezpiecznie, gdzie można się tak bawić. Następnie rysują to o czym opowiadały, nadają swojej pracy tytuł, Rodzic zapisuje tytuł na kartce, a dziecko nakleja je na papier.

 

2. Ćwiczenie poranne „Zabawki i dzieci"- zabawa orientacyjno- porządkowa


Dziecko będzie przedszkolakiem a rodzic zabawką. Dziecko swobodnie biega w rytm ulubionej piosenki, gdy muzyka cichnie Rodzic mówi polecenie: Stań przed zabawką( czyli rodzicem), znowu gra muzyka dziecko biega, muzyka cichnie polecenie: Stań po prawej stronie zabawki, powtarzamy kilka razy polecenia: Stań po lewej, Stań za zabawką itd.

 

3. „Bezpiecznie na ulicy"- rozmowa z dzieckiem
Środki dydaktyczne: przedmioty lub obrazki (kamizelka odblaskowa, kask rowerowy, nakolanniki, opaski odblaskowe, fotelik samochodowy, kapelusz, pantofle, plecak, latarka).


Dzieci mają przed sobą przedmioty lub zdjęcia. Podają nazwy przedmiotów i określają ich przeznaczenie. Wybierają przedmioty, które pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa. Dzielą ich nazwy na sylaby, wyróżniają pierwszą i ostatnią głoskę. Można spróbować ułożyć zagadkę o jednym przedmiocie. Wspólnie z dzieckiem omawiamy zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku i po ulicy. W aucie siedzę w foteliku i mam zapięte pasy. Po chodniku idę obok osoby dorosłej i jej słucham. Na rowerze jeżdżę w kasku. Zatrzymuję się przed przejściem dla pieszych. Przechodzę na drugą stronę ulicy tylko tam gdzie jest to dozwolone. Można zapisać te zasady na kartce i jeszcze raz przeczytać je dziecku.

 

4. „Czas dla dzieci w domu"

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ

 

5. Ozdabianie litery M
Środki dydaktyczne: wzór litery M, cekiny, guziki, różne tkaniny, kasze, ryż wg upodobania.

 

Dziecko ozdabia literę M na kartce materiałami o różnej fakturze. Jak praca wyschnie dziecko wodzi palcem po literze , utrwalając jej kształt.


6. „Kącik Molika Książkowego"
Środki dydaktyczne: książka


Słuchanie tekstu literackiego czytanego przez rodzica. Po przeczytaniu dziecku książeczki, można zadać dziecku kilka pytań o czym czytaliście.


Miłego dnia !!!