List do Rodziców (14)

Tydzień 14. Grudniowe życzenia

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o tym, w jaki sposób obdarowywać innych pre¬zentami i jak zachować się podczas ich przyjmowania. Utrwaliliśmy zwroty grzecznościowe stoso¬wane w tych sytuacjach. Dzieci dzieliły się z grupą swoimi pragnieniami i marzeniami, próbowały wymyślić prezent dla Świętego Mikołaja. Na mapie Europy wskazywały miejsce zamieszkania Miko¬łaja. Wprowadziliśmy cyfrę i liczbę 6, dzieci uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Dzieci, poprzez czynne uczestnictwo w opowieści ruchowej, utrwalały umiejętność dodawania i odejmo¬wania w codziennych sytuacjach. Dzieci poznały literę K, k i uczyły się kreślić jej kształt oraz wyszu¬kiwać słowa, które rozpoczynają się głoską k. Dzieci za pomocą różnych symboli i poznanych liter pisały kartkę pocztową, utrwalały znajomość adresu zamieszkania oraz poznawały drogę listu.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić sposób zachowania się podczas przyjmowania i wręczania prezentów, warto z dzieckiem ćwiczyć takie umiejętności w codziennych sytuacjach. Przypominać o powiedzeniu słów dziękuję i proszę. Aby utrwalić wiedzę o tym, że instrukcja obsługi służy przede wszystkich zachowaniu bezpieczeństwa, warto rozmawiać z dziećmi o sposobach posługiwania się domowymi urządzeniami. Jeśli dysponują Państwo instrukcją obsługi prostych sprzętów domowych, warto ją z dzieckiem przejrzeć, np. podczas wspólnego prania. Korzystne jest też słowne podkreślanie skutków lekceważenia instrukcji np. ubranie skurczyło się, bo nie przeczytaliśmy kodów na metce i upraliśmy w zbyt ciepłej wodzie. Pozwala to dzieciom na rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Aby wspomóc dziecko w rozwoju społeczno-emocjonalnym warto, na miarę swoich chęci i możliwości, włączyć się wspólnie w przedświąteczną, charytatywną inicjatywę na rzecz innych – ludzi lub zwierząt.