LIST DO RODZICÓW (5)

Temat tygodnia: JESIENNA MUZYKA

Tematy dni: W rytmie deszczu; Jesienna orkiestra; Muzyczne nastroje; Muzykujemy; Koncert na deszczowe krople

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu nasłuchiwaliśmy dźwięków – zarówno tych, które nas otaczają, jak i tych granych przez orkiestrę w filharmonii. Dowiedzieliśmy się, co oznaczają pojęcia: orkiestra, dyrygent, filharmonia, batuta. Dowiedzieliśmy się, że muzykę można zapisać – służy do tego pięciolinia, klucz wiolinowy i nuty. Bawiliśmy się, powtarzając podane rytmy. Podejmowaliśmy próby grania na różnych instrumentach. Poznaliśmy liczbę 2. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostały 2 elementy. Uczyliśmy się pisać cyfrę 2. Poznaliśmy literę t, T, jak tamburyn lub Tomek. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę t na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E, T.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

  • Wycieczka do filharmonii lub innej sali koncertowej, wysłuchanie koncertu; rozmowa na temat instrumentów, które można było zobaczyć i usłyszeć; rozmowa na temat emocji, które towarzyszyły słuchaniu muzyki.

  • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 2: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 2, pisanie cyfry 2 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 2.

  • Zabawy w rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia.

  • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski t.

  • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności liter t, T.

  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.