LIST DO RODZICÓW (6)

Temat tygodnia: MALI ARTYŚCI

Tematy dni: W muzeum; W pracowni malarza; W pracowni rzeźbiarza; Jak powstają filmy animowane?

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu zajmowaliśmy się sztuką – poznaliśmy pracę malarza i rzeźbiarza, dowiedzieliśmy się, jak powstaje film animowany oraz po co chodzi się do muzeum. Dowiedzieliśmy się, co oznaczają pojęcia: sztuka, artysta, eksponat, reprodukcja, paleta, blejtram. Nauczyliśmy się odróżniać artystę malarza od malarza pokojowego. Ćwiczyliśmy przeliczanie w zakresie 10 oraz posługiwanie się cyframi 1 i 2. Dokładaliśmy elementy tak, by osiągnąć ich podaną liczbę, a także odkładaliśmy elementy, by została ich podana liczba. Rozwiązywaliśmy proste zadania tekstowe i ilustrowaliśmy ich rozwiązania za pomocą patyczków (liczmanów) oraz cyfr 1 i 2. Poznaliśmy literę d, D, jak deska lub Dorota. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę d na początku i w środku podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

  • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10 dowolnych elementów – pędzli malarskich, figurek wykonanych z gliny lub modeliny, eksponatów w muzeum lub obiektów na obrazie itp.
  • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski t.
  • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery t, T.
  • Wycieczka do muzeum lub galerii sztuki; wspólne oglądanie albumów z reprodukcjami dzieł sztuki, omawianie rodzajów sztuki.
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.