LIST DO RODZICÓW (11)

Temat tygodnia: SKOK W NOWY ROK

Tematy dni: Jak się wita Nowy Rok na świecie?; Stary i Nowy Rok; Karuzela pór roku; Karuzela miesięcy; Karuzela dni tygodnia

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o upływie i następstwie czasu. Dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach kalendarzy i zegarów. Poznaliśmy znaczenie słowa kalendarz i nauczyliśmy się odnajdywać w nim ważne daty. Rozmawialiśmy o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach. Oglądając zdjęcia z różnych okresów życia innych ludzi, nauczyliśmy się, że z każdym dniem stajemy się starsi. W tym tygodniu nauczyliśmy się ponadto nazw wszystkich dni tygodnia i miesięcy. Omówiliśmy też cechy charakterystyczne każdego miesiąca. Poznaliśmy literę p, P, jak parasol lub Pola. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę p na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

  • Zabawy z kalendarzem – wspólne zaznaczenie w kalendarzu ważnych dat: urodzin i imienin najbliższych, świąt.
  • Rozmowa na temat tego, jakie warto mieć postanowienia noworoczne.
  • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski p.
  • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery p, P.
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.