LIST DO RODZICÓW (12)

Temat tygodnia: WSZĘDZIE BIAŁO

Tematy dni: Co to jest śnieg?; Eksperymenty z wodą; Śniegowe gwiazdki; Kto lubi zimę?; Kraina, gdzie zawsze jest biało

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o śniegu, badaliśmy jego właściwości i określaliśmy cechy. Zastanawialiśmy się, skąd się bierze śnieg i dlaczego topi się pod wpływem ciepła. Bawiliśmy się w laboratorium naukowe i przeprowadzaliśmy eksperymenty z wodą. Obserwowaliśmy, jak woda się rozpuszcza, paruje i zamarza. Rozmawialiśmy też na temat życia w okolicach okołobiegunowych, poznaliśmy wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy. Poznaliśmy liczbę 4. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostały cztery elementy. Uczyliśmy się pisać cyfrę 4. Poznaliśmy literę y, występującą w wyrazie lody. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę y w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

  • Wycieczka do zoo – obserwacja m.in. zwierząt polarnych.
  • Wspólne zabawy na śniegu.
  • Eksperymenty z wodą – obserwowanie, jak woda zamarza, paruje, topnieje.
  • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 4: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 4, pisanie cyfry 4 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 4.
  • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski y.
  • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery y.
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.