LIST DO RODZICÓW (13)

Temat tygodnia: ZIMOWE ZABAWY

Tematy dni: Zimowe ubrania; Bezpieczne zabawy; Moje ulubione zabawy na śniegu; Sporty zimowe; Zimowa olimpiada

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabaw na śniegu. Zastanawialiśmy się, dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrana i co to znaczy hartować organizm. Wspólnie stworzyliśmy kodeks bezpiecznej zabawy. Poznaliśmy różne dyscypliny sportów zimowych i nauczyliśmy się je nazywać. Stworzyliśmy wspólnie grę o sportach zimowych i zorganizowaliśmy olimpiadę zimową. Poznaliśmy liczbę 5. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostało 5 elementów. Uczyliśmy się pisać cyfrę 5. W zabawach dydaktycznych rozwijaliśmy umiejętność klasyfikowania według dwóch i trzech cech. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

  • Wspólne zabawy na śniegu – zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór, dopasowany do pogody.
  • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 5: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 5, pisanie cyfry 5 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 5.
  • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek.
  • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.