LIST DO RODZICÓW (17)

Temat tygodnia: OZNAKI WIOSNY

Tematy dni: W marcu jak w garncu; Kalendarz pogody; Ubranie odpowiednie do pogody; Wszystko się budzi; Szukamy oznak wiosny.

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu uważnie obserwowaliśmy przyrodę – staraliśmy się odszukać oznaki nadchodzącej wiosny. Nasze obserwacje zapisywaliśmy w kalendarzu pogody. Rozmawialiśmy o wiosennych zmianach przyrody – powracających ptakach, pierwszych wiosennych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach. Utrwalaliśmy znajomość nazw dni tygodnia. Przypomnieliśmy sobie, jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Wyjaśniliśmy sobie znaczenie powiedzenia „w marcu jak w garncu”. Poznaliśmy literę g, G, jak garnek lub Gutek. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę g na początku i w środku podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

  • Spacer, obserwacja budzącej się przyrody.
  • Obserwacja pogody, prowadzenie kalendarza pogody.
  • Przeglądanie ubrań, wybieranie tych, które mogą być przydatne wiosną.
  • Zabawy w przeliczanie, dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 7; odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7.
  • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.