List do Rodziców (1)

Tydzień 1. W przedszkolu

 

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu przedstawialiśmy się i poznawaliśmy wzajemnie podczas zabaw swobodnych oraz organizowanych aktywności. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda nasze przedszkole , jak będziemy spędzać czas w zerówce. Omawialiśmy zasady, dzięki którym będzie nam się łatwiej bawić i uczyć.
Warto porozmawiać z dziećmi o tym, czego dowiedziały się w tym tygodniu w przedszkolu. W naturalnych, codziennych sytuacjach warto uświadamiać dzieciom, że każdy człowiek boi się, denerwuje, odczuwa pewne obawy w nowych sytuacjach i jest to normalne. Szczególnie czytelne będzie to dla dzieci, gdy poprzemy nasze wypowiedzi przykładami bliskich, np. tata też się denerwuje, gdy ma pójść pierwszy raz do nowej pracy. Nazywanie tych emocji, szczególnie w momencie ich odczuwania, pozwoli wesprzeć rozwój emocjonalny Państwa dzieci.
Warto również w swobodnych rozmowach podkreślać, jaki jest sens przestrzegania zasad – przedszkolnych, domowych, społecznych. Kiedy dzieci rozumieją, po co są one wprowadzane (bezpieczeństwo, komfort zabawy i odpoczynku) łatwiej mogą się im podporządkować i odwołać do nich.

 

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Podczas rodzinnych spacerów i wycieczek warto dzieciom proponować poruszanie się według instrukcji, np. Przejdź 5 kroków do przodu, 3 kroki w lewą stronę itp. Można też poprosić dzieci o policzenie kroków, by pokonać określony dystans, np. Policz, ile kroków dzieli cię od tamtego drzewa.
Podczas przygotowywania posiłków, wspólnego sprzątania mogą Państwo prosić o konkretne przedmioty opisując je kilkoma cechami, np. Przynieś okrągłe, płaskie naczynia; wysokie, przezro¬czyste naczynia itp.

 

W następnym tygodniu będą potrzebne: pamiątki przywiezione przez dzieci z wakacji.