LIST DO RODZICÓW (13)

Temat tygodnia: ZIMOWE ZABAWY

Tematy dni: Zimowe ubrania; Bezpieczne zabawy; Moje ulubione zabawy na śniegu; Sporty zimowe; Zimowa olimpiada

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabaw na śniegu. Zastanawialiśmy się, dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrana i co to znaczy hartować organizm. Wspólnie stworzyliśmy kodeks bezpiecznej zabawy. Poznaliśmy różne dyscypliny sportów zimowych i nauczyliśmy się je nazywać. Stworzyliśmy wspólnie grę o sportach zimowych i zorganizowaliśmy olimpiadę zimową. Poznaliśmy liczbę 5. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostało 5 elementów. Uczyliśmy się pisać cyfrę 5. W zabawach dydaktycznych rozwijaliśmy umiejętność klasyfikowania według dwóch i trzech cech. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wspólne zabawy na śniegu – zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór, dopasowany do pogody.
 • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 5: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 5, pisanie cyfry 5 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 5.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

LIST DO RODZICÓW (12)

Temat tygodnia: WSZĘDZIE BIAŁO

Tematy dni: Co to jest śnieg?; Eksperymenty z wodą; Śniegowe gwiazdki; Kto lubi zimę?; Kraina, gdzie zawsze jest biało

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o śniegu, badaliśmy jego właściwości i określaliśmy cechy. Zastanawialiśmy się, skąd się bierze śnieg i dlaczego topi się pod wpływem ciepła. Bawiliśmy się w laboratorium naukowe i przeprowadzaliśmy eksperymenty z wodą. Obserwowaliśmy, jak woda się rozpuszcza, paruje i zamarza. Rozmawialiśmy też na temat życia w okolicach okołobiegunowych, poznaliśmy wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy. Poznaliśmy liczbę 4. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostały cztery elementy. Uczyliśmy się pisać cyfrę 4. Poznaliśmy literę y, występującą w wyrazie lody. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę y w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wycieczka do zoo – obserwacja m.in. zwierząt polarnych.
 • Wspólne zabawy na śniegu.
 • Eksperymenty z wodą – obserwowanie, jak woda zamarza, paruje, topnieje.
 • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 4: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 4, pisanie cyfry 4 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 4.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski y.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery y.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (11)

Temat tygodnia: SKOK W NOWY ROK

Tematy dni: Jak się wita Nowy Rok na świecie?; Stary i Nowy Rok; Karuzela pór roku; Karuzela miesięcy; Karuzela dni tygodnia

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o upływie i następstwie czasu. Dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach kalendarzy i zegarów. Poznaliśmy znaczenie słowa kalendarz i nauczyliśmy się odnajdywać w nim ważne daty. Rozmawialiśmy o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach. Oglądając zdjęcia z różnych okresów życia innych ludzi, nauczyliśmy się, że z każdym dniem stajemy się starsi. W tym tygodniu nauczyliśmy się ponadto nazw wszystkich dni tygodnia i miesięcy. Omówiliśmy też cechy charakterystyczne każdego miesiąca. Poznaliśmy literę p, P, jak parasol lub Pola. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę p na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Zabawy z kalendarzem – wspólne zaznaczenie w kalendarzu ważnych dat: urodzin i imienin najbliższych, świąt.
 • Rozmowa na temat tego, jakie warto mieć postanowienia noworoczne.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski p.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery p, P.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (10)

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA ZIMĄ

Tematy dni: Zimowe śpiochy; Goście za oknem; Zimą w ulu; Pomagamy zwierzętom; Spacer z leśniczym

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach zimą oraz o tym, jak pomóc im przetrwać tę trudną porę roku. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta zasypiają na zimę. Rozmawialiśmy o dokarmianiu ptaków. Samodzielnie z ziaren zbóż i suszonych owoców zrobiliśmy „ptasie smakołyki”, które zawiesiliśmy w przedszkolnym ogrodzie. Rozmawialiśmy na temat pszczół i uli zimą, poznaliśmy zawód leśniczego. Stworzyliśmy plakat zachęcający do zbiórki żywności i koców dla psów w schronisku. Szukaliśmy oznak zimy w ogrodzie, obserwowaliśmy zachowanie zwierząt. Malowaliśmy zwierzęta zimą, lepiliśmy je z plasteliny i masy solnej, naśladowaliśmy je podczas zabaw ruchowych, orientacyjno-porządkowych i przy muzyce klasycznej. Uczyliśmy się rozpoznawać odgłosy ptaków i czytać globalnie ich nazwy. Klasyfikowaliśmy zwierzęta według rodzaju, określaliśmy ich liczbę, rozkładaliśmy liczbę określonych elementów tak, by w każdym zbiorze było ich tyle samo. Poznaliśmy literę u, U, jak ul lub Ula. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę u na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Wycieczka do lasu lub parku – szukanie oznak zimy i obserwowanie ptaków, nasłuchiwanie odgłosów, jakie wydają.
 • Wspólne dokarmianie ptaków – zbudowanie karmnika dla ptaków; systematyczne uzupełnianie pokarmu dla ptaków w karmnikach.
 • Włączenie się w akcję charytatywną na rzecz psów w schroniskach.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski u.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności liter u, U.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (9)

Temat tygodnia: SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Tematy dni: Świąteczne porządki; Dekoracje choinkowe; Ubieramy choinkę; Bożonarodzeniowe przysmaki; Nakrywamy do stołu

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat przedświątecznych porządków i potraw wigilijnych. Dowiedzieliśmy się, jakie dania powinny znaleźć się na wigilijnym stole, zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc rodzicom je przygotować. Klasyfikowaliśmy przedmioty ze względu na ich określone cechy, przeliczaliśmy je, odczytywaliśmy kody i porównywaliśmy liczebności zbiorów. Uczyliśmy się czytać globalnie wyrazy, takie jak: bombka, lampki, lameta i gwiazda, a także wyodrębnialiśmy głoski na początku wyrazów. W tym tygodniu nauczyliśmy się też piosenki o choince. Wystukiwaliśmy do niej rytm i wykonywaliśmy ćwiczenia ruchowe. W związku z tym, że zbliżają się święta, mieliśmy w tym tygodniu ręce pełne roboty: wykonaliśmy ozdoby choinkowe, udekorowaliśmy choinkę w przedszkolu, udawaliśmy, że pieczemy ciasto, ucząc się przy tym, jak ważyć potrzebne składniki, i dekorowaliśmy wspólnie  świąteczne pierniczki.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wspólne porządki przedświąteczne – angażowanie dzieci w czynności porządkowe związane z przygotowaniami do świąt.
 • Wspólne gotowanie – pozwólmy dzieciom pomóc nam w gotowaniu i przygotowywaniu świątecznych potraw (nawet jeśli będzie to oznaczać dla nas dodatkową pracę związaną z uprzątnięciem kuchni).
 • Zabawy w przeliczanie i ważenie składników podczas gotowania, np. pieczenia ciasta.
 • Wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych i dekorowanie choinki.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie kolęd.