List do Rodziców (12)

Tydzień 11. Zwierzęta domowe

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach domowych. Odnosząc się do doświadczeń dzieci oraz informacji wyszukanych przez nie samodzielnie w książkach i albumach, utrwalaliśmy informacje dotyczące opieki nad domowymi zwierzętami, sposobach żywienia i odpowiedzialności za nie. Poszerzyliśmy te informacje o szczegóły związane z pracą weterynarza. Dzięki temu dzieci miały okazję nie tylko powiększyć zasób swojej wiedzy na temat zwierząt, ale też kształtować poczucie empatii i odpowiedzialności w stosunku do nich. Przy okazji Dnia Pluszowego Misia, dzieci miały okazję poszerzyć wiedzę o drapieżnikach jakimi są niedźwiedzie brunatne występujące w polskich lasach. Dzieci poznały literę D, d na przykładzie wyrazu deska, uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Układały i odczytywały sylaby z poznanych liter (o, a, i, t, m, d). Podczas wspólnych gier i zabaw dzieci poznały cyfrę i liczbę 4. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, w tym takich, których celem było zobrazowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt domowych. Rozwiązywały zagadki słuchowe, oparte na odgłosach zwierząt. Tworzyły też przestrzenne koty z rolek po papierze toaletowym oraz wyklejały sylwetkę weterynarza plasteliną.

Jak mogą Państwo wesprzeć swoje dziecko w codziennych aktywnościach?

Poprzez rozmowy na temat opieki nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, mogą Państwo wesprzeć rozwój emocjonalny i społeczny swoich dzieci. Jeśli mają Państwo w domu zwierzęta, warto włączyć dzieci w systematyczną opiekę nad nimi, np. poprzez przydzielenie jednego dyżuru tygodniowo dla dziecka. Warto podkreślać zasady bezpieczeństwa w kontakcie z nieznanymi zwierzętami – dzikimi i tymi spotkanymi na ulicy i w parku. Aby wesprzeć naukę czytania i pisania Państwa dzieci, warto wskazywać i nazywać poznane w przedszkolu litery w codziennym otoczeniu dziecka: na reklamach, bilbordach, w gazetach itp.

List do Rodziców (11)

Tydzień 11. Jesienna pogoda

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie przemienności rytmu dnia i nocy. Zastanawiały się kiedy na niebie widać księżyc i gwiazdy, co się dzieje, gdy kończy się noc, kiedy słonce jest najwyżej na niebie, czy dzień lub noc mogą się zatrzymać. Rozmawiały o tym czym różni się dzień od nocy, co robimy w ciągu dnia (rano, w południe, wieczorem), a co robimy w nocy. Wysłuchały opowiadania Jedna srebrna kropla i zapoznały się z cyklem obiegu wody w przyrodzie. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z wodą i deszczem. Eksperymentowały z wodą – poznały trzy stany skupienia wody, dowiedziały się, co pływa, a co tonie. Dzieci utrwalały pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Uczyły się odczytywać i zapisywać w formie graficznej swoje obserwacje dotyczących zmian temperatury i zjawisk atmosferycznych.
Poznały literę T na podstawie słowa termometr i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Doskonaliły umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przeliczały sylab i głoski w słowach, przeliczały słowa w zdaniach.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto w codziennych sytuacjach zwracać uwagę dziecka na prognozę pogody np. w telewizji, radiu lub internecie i wspólnie dopasować strój do warunków atmosferycznych. Warto porozmawiać na temat sposobów spędzania czasu w różnych porach dnia: co robimy rano, w południe, po południu, wieczorem, w nocy.
W następnym tygodniu będą potrzebne: książki i albumy o zwierzętach domowych, pluszowy miś.

List do Rodziców (10)

Tydzień 10. Polska to mój dom

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy. Poznaliśmy znaczenie słów: ojczyzna, kraj, stolica, wspólnota. Utrwaliliśmy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych. Śpiewaliśmy hymn Polski, rozmawialiśmy o tym, w jakich okolicznościach go śpiewamy. Dzieci rozwiązywały zagadki i tworzyły rymy do słów związanych z miastami leżącymi nad Wisłą. Braliśmy udział w Festiwalu Patriotycznym prezentując przygotowane z rodzicami wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Śpiewaliśmy piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem" . Korzystając z doświadczeń dzieci, albumów i fotografii, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce. Dzieci odczytywały proste wyrazy z poznanych liter. Wykonały kotyliony, flagę Polski, ozdabiały ciasteczka w kształcie Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Cały tydzień patriotyczny obfitował w różnorodne aktywności dzieci nauczycieli i rodziców.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje, warto rozmawiać z dzieckiem o tym, w jakim kraju mieszkamy, jakie kraje są sąsiadami Polski, co to znaczy, że Polska jest niepodległa. Warto kontynuować rozpoczęte w przedszkolu rozmowy o tym, w jakich miejscach kraju mieszkają krewni dziecka, wskazywać te miejsca na mapie Polski. Podczas spacerów i wycieczek warto podkreślać różnorodność fauny i flory naszego kraju, nazywać mijane rośliny. Pozwoli to uwrażliwiać dzieci na piękno otaczającego świata.

List do Rodziców (9)

Tydzień 9. Listopadowe wspomnienia

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci kształtowały poczucie przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina. Rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie informacji o relacjach rodzinnych. Utrwalały umiejętność stosowania określeń: najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od, wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu. Dzieci uczestniczyły w zabawach dramowych, w małych grupach odgrywały scenki z życia rodzin.
Poznały literę M na podstawie słowa mapa i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Doskonaliły umiejętność wysłuchiwania głosek i sylab w słowach oraz wyrazów w zdaniach. Poznały liczbę 3, uczyły się kreślić cyfrę 3 w powiększonej kratownicy.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto wspólnie pooglądać fotografie w rodzinnych albumach, porozmawiać na temat bliższych i dalszych członków rodziny, także tych, którzy zmarli. Można wspólnie z dzieckiem zrobić drzewo genealogiczne uwzględniające dalszych członków rodziny.

List do Rodziców (8)

Tydzień 8. Zabawy na jesienne wieczory

 

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci uczyły się odróżniania elementów świata fikcji i mediów od rzeczywistości. Utrwalały wiedzę o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze, doskonaliły umiejętności społeczne poprzez zabawy teatralne i dramowe. Zastanawiały się wspólnie nad tym, co to jest film, jak przebiega proces powstawania filmu, gdzie można obejrzeć film, jakie są rodzaje filmów. Poszerzały słownik o pojęcia związane z filmem i teatrem, np.: reżyser, operator kamery, dźwiękowiec, rekwizyt, charakteryzator, aktor, dekoracja, widownia, scena, kurtyna. Za pomocą muzyki i tańca wyrażały swoje emocje i doskonaliły umiejętności intrapersonalne.
Rozwijały umiejętności matematyczne poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów. Odtwarzały rytmy słuchowo-ruchowe, rozwiązywały i układały zagadki słowne i żarty językowe. Poznały literę E na podstawie słowa ekran i uczestniczyły w wielu zabawach językowych. Podczas zabaw ruchowych utrwalały znajomość kształtu dotychczas poznanych liter.

 

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto pójść z dzieckiem do kina lub teatru – wspólnie wybrać film lub przedstawienie, kupić bilety, pozwolić dziecku aktywnie uczestniczyć w wyborze sposobu spędzenia czasu. Przed wyjściem do kina lub teatru warto przypomnieć dziecku zasady zachowania podczas projekcji filmu lub trwania przedstawienia.