LIST DO RODZICÓW (4)

Temat tygodnia: NA STAREJ FOTOGRAFII

Tematy dni: W starym albumie; Kiedy babcia była mała; Przedmioty dawniej i dziś; Mały fotograf; Historia mojej rodziny

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu zajmowaliśmy się przeszłością – poznawaliśmy zdjęcia naszych bliskich, wykonane w przeszłości. Uczyliśmy się nazywać członków naszej bliskiej i dalszej rodziny z wykorzystaniem pojęć: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn. Omawialiśmy przedmioty codziennego użytku używanie dawniej i dzisiaj, poznawaliśmy dawne zabawy i zabawki.

Ćwiczyliśmy przeliczanie w zakresie 10 za pomocą liczmanów . Klasyfikowaliśmy przedmioty według jednej cechy – koloru lub kształtu. Poznaliśmy literę e, E, jak ekran lub Ela. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę e na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10 dowolnych elementów – guzików, klocków, owoców itp.
 • Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy – segregowanie guzików na małe i duże; z czterema dziurkami i z dwiema dziurkami; segregowanie warzyw i owoców ze względu na kolor itp.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski e.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności liter e, E.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (3)

Temat tygodnia: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Tematy dni: Domowa spiżarnia; Robimy jesienne przetwory – warzywa; Robimy jesienne przetwory – owoce; Zabawy na jesienne wieczory; Moje skarby.

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o jesiennych przetworach. Omawialiśmy warzywa i owoce, z których można zrobić soki, kompoty, dżemy, powidła, marmoladę. Dużo czasu poświęciliśmy zabawom z wykorzystaniem liczmanów owoców i warzyw. Klasyfikowaliśmy je, przeliczaliśmy, dokładaliśmy lub odkładaliśmy tak, by otrzymać podaną liczbę elementów. Poznaliśmy liczbę 1, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 1. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element. Poznaliśmy literę m, M, jak mama lub Marta. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę m na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wspólne przygotowywanie przetworów na zimę – soków, kompotów, dżemów, marmolad, powideł, kiszonych lub konserwowanych ogórków, kiszonej kapusty itp.
 • Zabawy w przeliczanie dowolnych owoców lub warzyw; określanie, ile ich jest, który z kolei jest wskazany element.
 • Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy – rodzaju (warzywa i owoce), wielkości (duże i małe), koloru.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • zdjęć członków naszej bliższej i dalszej rodziny;
 • ilustracji sprzętów wykorzystywanych dawniej, np. w gospodarstwie domowym;
 • ilustracji przedstawiających różne domy.

LIST DO RODZICÓW (2)

Temat tygodnia: JESIENIĄ W LESIE
Tematy dni: W lesie; Od żołędzia do dębu; Leśne zwierzęta; Jak zwierzęta szykują się do zimy?
Drodzy Rodzice,
w minionym tygodniu poznawaliśmy jesienny las, jego roślinność i mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że niektóre zwierzęta zapadają w zimowy sen. Poznaliśmy zasady zachowania w lesie. Dużo czasu poświęciliśmy zabawom z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: kasztanów, żołędzi, liści, gałęzi, szyszek itp. Klasyfikowaliśmy je, przeliczaliśmy, dokładaliśmy lub odkładaliśmy tak, by otrzymać podana liczbę elementów. Poznaliśmy literę l, L, jak las lub Leon. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę l na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.
• Spacer do lasu – wspólne obserwowanie leśnych roślin i zwierząt. Zbieranie kasztanów, żołędzi, gałązek drzew iglastych, szyszek, liści.
• Zabawy w przeliczanie dowolnych darów lasu: szyszek, liści, gałązek, żołędzi itp.
• Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy – segregowanie liści kasztanowca i dębu, segregowanie małych i dużych szyszek, segregowanie obrazków zwierząt ze względu na to, czy zwierzęta te zapadają w sen zimowy, czy nie.
• Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek.
• Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
• Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:
• warzyw i owoców, z których można przygotować przetwory,
• przedmiotów, które dzieci kolekcjonują (jeśli coś kolekcjonują).

LIST DO RODZICÓW (1)

Temat tygodnia: JESIENIĄ W PARKU
Tematy dni: Kolory jesieni; Jesienny deszcz; W parku; Jesienne skarby; Jesienne kompozycje.

Drodzy Rodzice

      W minionym tygodniu poznawaliśmy jesienny park. Zastanawialiśmy się, po czym poznajemy, że jesteśmy w parku. Nazywaliśmy jesienne kolory oraz rośliny i zwierzęta, które można spotkać jesienią w parku. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, ich liście oraz owoce i nasiona. Układaliśmy rytmy z liści, kasztanów i żołędzi. Poznaliśmy literę a jak aparat lub Ala. Odszukiwaliśmy litery a, A w tekstach, uczyliśmy się je kreślić.
Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:
• Spacer do parku, rozmowa na temat wyglądu parku, roślinności i zwierząt mieszkających w parku.
• Zbieranie i nazywanie materiału przyrodniczego: kasztanów, żołędzi, jarzębiny, liści różnych drzew.
• Układanie rytmów z materiału przyrodniczego (kasztanów, żołędzi, liści).
• Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:
• gałęzi drzew iglastych (sosna, świerk, jodła),
• szyszek różnej wielkości,
• liści klonu, dębu,
• kasztanów, żołędzi.