List do Rodziców (14)

Tydzień 14. Grudniowe życzenia

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o tym, w jaki sposób obdarowywać innych pre¬zentami i jak zachować się podczas ich przyjmowania. Utrwaliliśmy zwroty grzecznościowe stoso¬wane w tych sytuacjach. Dzieci dzieliły się z grupą swoimi pragnieniami i marzeniami, próbowały wymyślić prezent dla Świętego Mikołaja. Na mapie Europy wskazywały miejsce zamieszkania Miko¬łaja. Wprowadziliśmy cyfrę i liczbę 6, dzieci uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Dzieci, poprzez czynne uczestnictwo w opowieści ruchowej, utrwalały umiejętność dodawania i odejmo¬wania w codziennych sytuacjach. Dzieci poznały literę K, k i uczyły się kreślić jej kształt oraz wyszu¬kiwać słowa, które rozpoczynają się głoską k. Dzieci za pomocą różnych symboli i poznanych liter pisały kartkę pocztową, utrwalały znajomość adresu zamieszkania oraz poznawały drogę listu.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić sposób zachowania się podczas przyjmowania i wręczania prezentów, warto z dzieckiem ćwiczyć takie umiejętności w codziennych sytuacjach. Przypominać o powiedzeniu słów dziękuję i proszę. Aby utrwalić wiedzę o tym, że instrukcja obsługi służy przede wszystkich zachowaniu bezpieczeństwa, warto rozmawiać z dziećmi o sposobach posługiwania się domowymi urządzeniami. Jeśli dysponują Państwo instrukcją obsługi prostych sprzętów domowych, warto ją z dzieckiem przejrzeć, np. podczas wspólnego prania. Korzystne jest też słowne podkreślanie skutków lekceważenia instrukcji np. ubranie skurczyło się, bo nie przeczytaliśmy kodów na metce i upraliśmy w zbyt ciepłej wodzie. Pozwala to dzieciom na rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Aby wspomóc dziecko w rozwoju społeczno-emocjonalnym warto, na miarę swoich chęci i możliwości, włączyć się wspólnie w przedświąteczną, charytatywną inicjatywę na rzecz innych – ludzi lub zwierząt.

 

List do Rodziców (13)

Tydzień 13. Zimno, coraz zimniej

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy oraz o skutkach tych zmian w świecie zwierząt. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń, opowiadań, wierszy i zagadek oraz samodzielnie wyszukanych informacji, poszerzyły informacje na temat przygotowań zwierząt do zimy. Dzieci podczas spaceru w okolicy przedszkola miały okazję zaobserwować gromadzenie zapasów na zimę przez zwierzęta oraz tworzenie przez nie ciepłych schronień. Dzieci poznały też zasady odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt zimą. Utrwaliły nazwy ptaków odlatujących na zimę z Polski i tych, które do nas przylatują na zimę.  Na podstawie wiersza ,,Zagadka" dzieci poznały literę y oraz sposób jej zapisu. Tworzyły liczbę mnogą słów, dodając y do niektórych z nich. Dzieci poznały sposób zapisu cyfry 5 oraz podczas zabaw i gier ruchowych utrwaliły przeliczanie w zakresie 5, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
W codziennych sytuacjach warto przeliczać z dzieckiem różne obiekty, bez ograniczania zakresu liczenia, również posługując się liczebnikami porządkowymi. Bardzo korzystne będzie też podkreślanie, że jedna dłoń czy jedna stopa ma pięć palców, a dwie – dziesięć. W rozmowach z dzieckiem warto z jednej strony podkreślać wagę pomocy zwierzętom zimą, a z drugiej – odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże. Dokarmianie ptaków podczas ciepłych zim może sprawić, że nie będą potrafiły samodzielnie zdobywać pożywienia. Na podstawie obserwacji pogody warto rozmawiać z dzieckiem o tym, że zmiany w przyrodzie nie zawsze przebiegają typowo. Coraz częstsze ciepłe, bezśnieżne zimy wymuszają zmianę również naszych działań wobec zwierząt. Dobrymi zabawami, a jednocześnie bardzo rozwijającymi, będą wszelkie rytmiczne zabawy, np. wchodzenie po schodach i sylabizowanie wiersza, głośne liczenie podskoków itp.

List do Rodziców (12)

Tydzień 11. Zwierzęta domowe

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach domowych. Odnosząc się do doświadczeń dzieci oraz informacji wyszukanych przez nie samodzielnie w książkach i albumach, utrwalaliśmy informacje dotyczące opieki nad domowymi zwierzętami, sposobach żywienia i odpowiedzialności za nie. Poszerzyliśmy te informacje o szczegóły związane z pracą weterynarza. Dzięki temu dzieci miały okazję nie tylko powiększyć zasób swojej wiedzy na temat zwierząt, ale też kształtować poczucie empatii i odpowiedzialności w stosunku do nich. Przy okazji Dnia Pluszowego Misia, dzieci miały okazję poszerzyć wiedzę o drapieżnikach jakimi są niedźwiedzie brunatne występujące w polskich lasach. Dzieci poznały literę D, d na przykładzie wyrazu deska, uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Układały i odczytywały sylaby z poznanych liter (o, a, i, t, m, d). Podczas wspólnych gier i zabaw dzieci poznały cyfrę i liczbę 4. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, w tym takich, których celem było zobrazowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt domowych. Rozwiązywały zagadki słuchowe, oparte na odgłosach zwierząt. Tworzyły też przestrzenne koty z rolek po papierze toaletowym oraz wyklejały sylwetkę weterynarza plasteliną.

Jak mogą Państwo wesprzeć swoje dziecko w codziennych aktywnościach?

Poprzez rozmowy na temat opieki nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, mogą Państwo wesprzeć rozwój emocjonalny i społeczny swoich dzieci. Jeśli mają Państwo w domu zwierzęta, warto włączyć dzieci w systematyczną opiekę nad nimi, np. poprzez przydzielenie jednego dyżuru tygodniowo dla dziecka. Warto podkreślać zasady bezpieczeństwa w kontakcie z nieznanymi zwierzętami – dzikimi i tymi spotkanymi na ulicy i w parku. Aby wesprzeć naukę czytania i pisania Państwa dzieci, warto wskazywać i nazywać poznane w przedszkolu litery w codziennym otoczeniu dziecka: na reklamach, bilbordach, w gazetach itp.

List do Rodziców (11)

Tydzień 11. Jesienna pogoda

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie przemienności rytmu dnia i nocy. Zastanawiały się kiedy na niebie widać księżyc i gwiazdy, co się dzieje, gdy kończy się noc, kiedy słonce jest najwyżej na niebie, czy dzień lub noc mogą się zatrzymać. Rozmawiały o tym czym różni się dzień od nocy, co robimy w ciągu dnia (rano, w południe, wieczorem), a co robimy w nocy. Wysłuchały opowiadania Jedna srebrna kropla i zapoznały się z cyklem obiegu wody w przyrodzie. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z wodą i deszczem. Eksperymentowały z wodą – poznały trzy stany skupienia wody, dowiedziały się, co pływa, a co tonie. Dzieci utrwalały pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Uczyły się odczytywać i zapisywać w formie graficznej swoje obserwacje dotyczących zmian temperatury i zjawisk atmosferycznych.
Poznały literę T na podstawie słowa termometr i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Doskonaliły umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przeliczały sylab i głoski w słowach, przeliczały słowa w zdaniach.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto w codziennych sytuacjach zwracać uwagę dziecka na prognozę pogody np. w telewizji, radiu lub internecie i wspólnie dopasować strój do warunków atmosferycznych. Warto porozmawiać na temat sposobów spędzania czasu w różnych porach dnia: co robimy rano, w południe, po południu, wieczorem, w nocy.
W następnym tygodniu będą potrzebne: książki i albumy o zwierzętach domowych, pluszowy miś.

List do Rodziców (10)

Tydzień 10. Polska to mój dom

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy. Poznaliśmy znaczenie słów: ojczyzna, kraj, stolica, wspólnota. Utrwaliliśmy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych. Śpiewaliśmy hymn Polski, rozmawialiśmy o tym, w jakich okolicznościach go śpiewamy. Dzieci rozwiązywały zagadki i tworzyły rymy do słów związanych z miastami leżącymi nad Wisłą. Braliśmy udział w Festiwalu Patriotycznym prezentując przygotowane z rodzicami wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Śpiewaliśmy piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem" . Korzystając z doświadczeń dzieci, albumów i fotografii, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce. Dzieci odczytywały proste wyrazy z poznanych liter. Wykonały kotyliony, flagę Polski, ozdabiały ciasteczka w kształcie Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Cały tydzień patriotyczny obfitował w różnorodne aktywności dzieci nauczycieli i rodziców.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić informacje, warto rozmawiać z dzieckiem o tym, w jakim kraju mieszkamy, jakie kraje są sąsiadami Polski, co to znaczy, że Polska jest niepodległa. Warto kontynuować rozpoczęte w przedszkolu rozmowy o tym, w jakich miejscach kraju mieszkają krewni dziecka, wskazywać te miejsca na mapie Polski. Podczas spacerów i wycieczek warto podkreślać różnorodność fauny i flory naszego kraju, nazywać mijane rośliny. Pozwoli to uwrażliwiać dzieci na piękno otaczającego świata.