List do Rodziców (32)

Tydzień 32. Tajemnice książek

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do czego służą, jakie informacje można w nich znaleźć. Dzieci uczestniczyły w wycieczce do biblioteki publicznej, gdzie poznały zasady korzystania ze zbiorów. Dzieci poznały literę f, F, uczyły się ją pisać samodzielnie i po śladzie oraz układać jej kształt z fragmentów tkaniny. Tworzyły modele słów zawierających literę f oraz doskonaliły umiejętność określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów. Dzieci uczyły się na pamięć wiersza Wielki skarb, rozwiązywały wiele zagadek językowych. Na podstawie opowiadania Jak powstaje książka? dzieci poznały krótką historię papieru i książek. Podczas zabaw tematycznych np. w księgarnię, dzieci utrwaliły wygląd banknotów i monet używanych w Polsce oraz uczyły się posługiwania ich modelami. Dzieci tworzyły polisensoryczną książeczkę obrazującą ich uczucia podczas pobytu w przedszkolu.  Ponadto dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych i rytmicznych.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Przede wszystkim, aby wszechstronnie rozwijać zdolności, wrażliwość, empatię i zainteresowanie literaturą – warto dziecku czytać książki, zgodnie z jego zainteresowaniami. Można prosić dziecko, aby opowiedziało treść znanej baśni lub wymyśliło własną. W codziennych sytuacjach warto pokazywać dziecku prawdziwe pieniądze, przeliczać, określać, co można za nie kupić. Jeśli w pobliżu przedszkola czy domu znajduje się biblioteka, warto tam pójść z dzieckiem, założyć kartę czytelnika i jak najczęściej z niej korzystać.

List do Rodziców (31)

Tydzień 31. Wielkanoc

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych. Dzieci zapoznały się z kulturą polską, przez odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi związanymi z wielkanocnymi tradycjami: robieniem palmy, malowaniem jajek, przygotowaniem wielkanocnego koszyczka. Korzystając z własnych doświadczeń, opowiadały, jak przygotowują się do świąt i jak je spędzają. Wysłuchały Legendy o białym baranku, a także nauczyły się piosenki Wielkanocna piosenka. Opowiadały o tym, co powinno znaleźć się na świątecznym stole i w wielkanocnym koszyku. Utrwalały zdobyte informacje dotyczące tradycyjnych potraw wielkanocnych, a także doskonaliły umiejętności zachowania się przy stole i właściwego podejmowania zaproszonych gości. Wspólnie dekorowały stół świąteczny, rozkładały naczynia i sztućce. Usprawniały aparat artykulacyjny przez ćwiczenia wykonywanie podczas słuchania opowiadania. Odczytywały proste wyrazy związane z tematem Wielkanocy: baranek, pisanka, pisanki. Tworzyły zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, również z towarzyszeniem piosenek.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
W czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych możecie Państwo utrwalać z dziećmi wszystkie informacje, które zdobyły. Wspólne malowanie pisanek, wykonanie palmy, przygotowanie koszyczka umożliwi dziecku zdobycie cennych doświadczeń. Warto również zachęcić dziecko do samodzielnego zdobywania informacji przez kontakt ze starszymi osobami w rodzinie, rozmowy, zadawanie pytań.

List do Rodziców (30)

Tydzień 30 . Dbamy o naszą planetę

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób należy dbać o planetę. Poznaliśmy znaczenie słów ekologia i ekologiczny. Utrwaliliśmy informacje o sposobach segregowania śmieci w domu oraz w sortowni. Rozmawialiśmy również o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii. Przeprowadzaliśmy doświadczenia badawcze pokazujące, ile wody może nam uciec przez cieknący kran oraz w jaki sposób działa prosty filtr oczyszczający wodę. Ponadto tworzyliśmy prosty, zamknięty obwód elektryczny i wyjaśnialiśmy sposób jego działania. Utrwalaliśmy zasady bezpieczeństwa, szczególnie te, które dotyczyły używania urządzeń elektrycznych i tworzyliśmy plakaty ilustrujące je. Nauczyliśmy się rozpoznawać i kreślić po śladzie literę z oraz pisać ją samodzielnie w powiększonej liniaturze. Poznaliśmy znak większości i mniejszości. Tworzyliśmy własne gry matematyczne np. sudoku. Śpiewaliśmy piosenkę M. Jeżowskiej „Moja planeta". Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, często podejmowanych również z ich inicjatywy. Wykonaliśmy wspólną pracę plastyczną „Podwodny świat", w której wykorzystaliśmy wyłącznie niepotrzebne opakowania i odpady.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
Poprzez codzienne aktywności i uczestnictwo w obowiązkach domowych warto utrwalać wiedzę dzieci dotyczącą segregacji śmieci. Wesprze to nie tylko rozwój poznawczy dzieci i świadomość ekologiczną, ale również umiejętności matematyczne. Podczas spacerów i wycieczek warto zadbać o świadomość ekologiczną dzieci rozmawiać o potrzebach roślin i zwierząt, o tym, w jaki sposób człowiek ingeruje w środowisko. Warto przeliczać elementy w najbliższym otoczeniu, określać, czego jest więcej, a czego mniej.

List do Rodziców (29)

Tydzień 30. Praca rolnika

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o gospodarstwie wiejskim. Dzieci poznały codzienną pracę rolnika oraz jej wpływ na życie ludzi wykonujących inne zawody. Dowiedziały się, w jakim celu hoduje się zwierzęta, jak powstaje mleko i jakie produkty powstają z mleka, a także co to jest zboże i co się z niego produkuje. Rozwijały zainteresowania przyrodnicze, przypominając sobie cykl rozwoju roślin, zakładały uprawę ziół. Rozbudzały zainteresowania techniczne, poznając maszyny wykorzystywane w gospodarstwie. Kształtowały umiejętności matematyczne przez liczne zabawy z przeliczaniem na konkretach, zapisywanie działań arytmetycznych, segregowaniem i porównywaniem liczebności zbiorów. Utrwalały wiedzę o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
W codziennych sytuacjach możecie Państwo zwracać uwagę na pochodzenie spożywanych produktów. Zachęcamy do zabaw w wysłuchiwanie głosek w słowach, zabaw w przeliczanie i dodawanie na przedmiotach codziennego użytku, a także klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną cechę. Warto wybrać się na wycieczkę do gospodarstwa wiejskiego, by poobserwować pracę rolnika. Może być to doskonała okazja do rozmowy na temat obowiązków i konsekwencji niewywiązywania się z nich.

List do Rodziców (28)

Tydzień 28. Zwierzęta na wiejskim podwórku

Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o wszystkim, co dzieje się na wiejskim podwórku. Dzieci dowiedziały się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie. Samodzielnie wyszukiwały w książkach i weryfikowały informacje dotyczące ich wyglądu i zwyczajów. Rozpoznawały dźwięki wydawane przez zwierzęta, dopasowywały nazwę zwierzęcia i ilustracje je przedstawiające do dźwięku, który wydaje. Wykonały wiele ćwiczeń w dodawaniu w zakresie 10. Poznały w literę ł na podstawie wyrazu łapa i uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem. Były na wycieczce w sklepie, poznawały produkty z mleka. Rozpoznawały zmysłem dotyku, smaku i zapachu różne rodzaje produktów mlecznych.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o zwierzętach gospodarczych, możecie Państwo wybrać się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego. Warto odwiedzić takie miejsce, w którym gospodarz oprowadzi po całym gospodarstwie, pokaże jak żyją zwierzęta i jak należy się nimi opiekować. W domu możecie Państwo przeglądać wspólnie z dziećmi albumy, książki i filmy związane z tematyką rolniczą. Dzieci powinny próbować czytać proste teksty z poznanych liter. Warto w codziennych sytuacjach ćwiczyć dodawanie elementów w zakresie 10.
W następnym tygodniu będą potrzebne: gałązki wierzby (bazie) i gałązki bukszpanu, suszone kolorowe trawy (do nabycia w kwiaciarni), kolorowa bibułka, drucik florystyczny, kolorowe tasiemki, białe jajka w skorupkach ugotowane na twardo.