LIST DO RODZICÓW (18)

Temat tygodnia: WSZYSTKO ROŚNIE

Tematy dni: Wiosenne kwiaty; Kwiaty z cebuli; W kwiaciarni; Zakładamy wiosenną hodowlę; Z wiosną dzieci rosną.

Drodzy Rodzice,

W minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat tego, co rośnie wiosną. Poznaliśmy wiele wiosennych kwiatów. Dowiedzieliśmy się, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek. Omawialiśmy wygląd kwiaciarni oraz zajęcia pracujących tam osób. Zastawialiśmy się, co jest potrzebne do życia roślinom. Samodzielnie rozsadzaliśmy kwiaty. Wspólnie piekliśmy placek cytrynowy. Poznaliśmy literę c, C jak cebula lub Celina. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę c na początku i w środku podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G, C.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Wspólne prace przy roślinach – przesadzanie, podlewanie, obserwowanie zmian w wyglądzie roślin.
 • Wycieczka do kwiaciarni – rozmowa na temat wyglądu i zapachu poszczególnych kwiatów.
 • Wspólne pieczenie ciasta – przygotowywanie produktów, odmierzanie, mieszanie.
 • Zabawy w przeliczanie – dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 7; odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (17)

Temat tygodnia: OZNAKI WIOSNY

Tematy dni: W marcu jak w garncu; Kalendarz pogody; Ubranie odpowiednie do pogody; Wszystko się budzi; Szukamy oznak wiosny.

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu uważnie obserwowaliśmy przyrodę – staraliśmy się odszukać oznaki nadchodzącej wiosny. Nasze obserwacje zapisywaliśmy w kalendarzu pogody. Rozmawialiśmy o wiosennych zmianach przyrody – powracających ptakach, pierwszych wiosennych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach. Utrwalaliśmy znajomość nazw dni tygodnia. Przypomnieliśmy sobie, jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Wyjaśniliśmy sobie znaczenie powiedzenia „w marcu jak w garncu”. Poznaliśmy literę g, G, jak garnek lub Gutek. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę g na początku i w środku podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Spacer, obserwacja budzącej się przyrody.
 • Obserwacja pogody, prowadzenie kalendarza pogody.
 • Przeglądanie ubrań, wybieranie tych, które mogą być przydatne wiosną.
 • Zabawy w przeliczanie, dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 7; odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (16)

Temat tygodnia: KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Tematy dni: Dzień i noc; Kosmiczna wyprawa; Nocne obrazki; Planety w kosmosie; Na nieznanej planecie.

Drodzy Rodzice,

W minionym tygodniu poznawaliśmy tajemnice kosmosu – nazwy obiektów, które znajdują się w kosmosie, nazwy i położenie planet, układ wybranych gwiazd. Wspólnie zastanawialiśmy się, dlaczego istnieje dzień i noc. W wyobraźni odbywaliśmy loty kosmiczne i spotykaliśmy przedstawicieli innych Galaktyk. Poznaliśmy liczbę 7. Przeliczaliśmy elementy, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru, tak aby została ich podana liczba. Uczyliśmy się pisać cyfrę 7. Poznaliśmy literę r, R, jak rakieta lub Renata. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę r na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Obserwacja zmian wysokości słońca nad horyzontem, obserwacja wschodów i zachodów słońca.
 • Zabawy w dokładanie elementów tak, by było ich 7, i odkładanie elementów tak, by zostało ich 7.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, w szczególności na temat kosmosu, planet, podróży kosmicznych

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować czegoś zielonego

LIST DO RODZICÓW (15)

Temat tygodnia: W DAWNYCH CZASACH

Tematy dni: W prehistorycznym lesie; W kopalni; Spotkanie z dinozaurami; U jaskiniowców; Mali archeolodzy

Drodzy Rodzice

W minionym tygodniu odbyliśmy podróż do prehistorycznych czasów: rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała wtedy Ziemia, rośliny i zwierzęta, w tym dinozaury. Dowiedzieliśmy się, że węgiel i sól to pozostałości po pradawnych czasach. Poznaliśmy wygląd i zwyczaje jaskiniowców. Odkrywaliśmy tajemnice zawodu archeologa. Poznaliśmy liczbę 6. Przeliczaliśmy elementy, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby została ich podana liczba. Uczyliśmy się pisać cyfrę 6. Poznaliśmy literę s, S, jak smok lub Seweryn. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę s na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie dinozaurów.
 • Zabawy w wykopaliska – rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dotyku.
 • Zabawy w dokładanie elementów tak, by było ich 6, i odkładanie elementów tak, by zostało ich 6.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • albumów, książek, ilustracji na temat kosmosu.

LIST DO RODZICÓW (14)

Temat tygodnia: NASZE ULUBIONE BAŚNIE

Tematy dni: Każdy lubi bajki; W teatrze; W teatrze cieni; Scenki z naszych ulubionych baśni; Układamy baśń.

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o naszych ulubionych bajkach, baśniach, oraz występujących w nich postaciach. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda teatr i kto w nim pracuje, a także w jaki sposób należy się zachowywać w teatrze i podczas przedstawienia. Poznaliśmy różne rodzaje teatralnych lalek – kukiełki, marionetki, pacynki. Eksperymentowaliśmy ze światłem i cieniem – sprawdzaliśmy, przez które przedmioty przenika światło latarki, a przez które nie. Poznaliśmy znak =. Układaliśmy elementy w taki sposób, by było ich tyle samo, co innych. Bawiliśmy się w kupowanie biletów na przedstawienie, dzięki czemu ćwiczyliśmy obliczenia pieniężne.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wizyta w teatrze, wspólne oglądanie przedstawienia.
 • Zabawy w sklep, ćwiczenie obliczeń pieniężnych.
 • Zabawy w klasyfikowanie według podanej cechy, np. dobre i złe postaci z bajki.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, bajek, baśni, rozmowa na temat przeczytanych utworów, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • książek, albumów, obrazków związanych z wykopaliskami, dinozaurami, prehistorią oraz zawodem archeologa.