LIST DO RODZICÓW (14)

Temat tygodnia: NASZE ULUBIONE BAŚNIE

Tematy dni: Każdy lubi bajki; W teatrze; W teatrze cieni; Scenki z naszych ulubionych baśni; Układamy baśń.

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o naszych ulubionych bajkach, baśniach, oraz występujących w nich postaciach. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda teatr i kto w nim pracuje, a także w jaki sposób należy się zachowywać w teatrze i podczas przedstawienia. Poznaliśmy różne rodzaje teatralnych lalek – kukiełki, marionetki, pacynki. Eksperymentowaliśmy ze światłem i cieniem – sprawdzaliśmy, przez które przedmioty przenika światło latarki, a przez które nie. Poznaliśmy znak =. Układaliśmy elementy w taki sposób, by było ich tyle samo, co innych. Bawiliśmy się w kupowanie biletów na przedstawienie, dzięki czemu ćwiczyliśmy obliczenia pieniężne.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wizyta w teatrze, wspólne oglądanie przedstawienia.
 • Zabawy w sklep, ćwiczenie obliczeń pieniężnych.
 • Zabawy w klasyfikowanie według podanej cechy, np. dobre i złe postaci z bajki.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, bajek, baśni, rozmowa na temat przeczytanych utworów, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • książek, albumów, obrazków związanych z wykopaliskami, dinozaurami, prehistorią oraz zawodem archeologa.

LIST DO RODZICÓW (13)

Temat tygodnia: ZIMOWE ZABAWY

Tematy dni: Zimowe ubrania; Bezpieczne zabawy; Moje ulubione zabawy na śniegu; Sporty zimowe; Zimowa olimpiada

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabaw na śniegu. Zastanawialiśmy się, dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrana i co to znaczy hartować organizm. Wspólnie stworzyliśmy kodeks bezpiecznej zabawy. Poznaliśmy różne dyscypliny sportów zimowych i nauczyliśmy się je nazywać. Stworzyliśmy wspólnie grę o sportach zimowych i zorganizowaliśmy olimpiadę zimową. Poznaliśmy liczbę 5. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostało 5 elementów. Uczyliśmy się pisać cyfrę 5. W zabawach dydaktycznych rozwijaliśmy umiejętność klasyfikowania według dwóch i trzech cech. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wspólne zabawy na śniegu – zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór, dopasowany do pogody.
 • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 5: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 5, pisanie cyfry 5 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 5.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

LIST DO RODZICÓW (12)

Temat tygodnia: WSZĘDZIE BIAŁO

Tematy dni: Co to jest śnieg?; Eksperymenty z wodą; Śniegowe gwiazdki; Kto lubi zimę?; Kraina, gdzie zawsze jest biało

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o śniegu, badaliśmy jego właściwości i określaliśmy cechy. Zastanawialiśmy się, skąd się bierze śnieg i dlaczego topi się pod wpływem ciepła. Bawiliśmy się w laboratorium naukowe i przeprowadzaliśmy eksperymenty z wodą. Obserwowaliśmy, jak woda się rozpuszcza, paruje i zamarza. Rozmawialiśmy też na temat życia w okolicach okołobiegunowych, poznaliśmy wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy. Poznaliśmy liczbę 4. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostały cztery elementy. Uczyliśmy się pisać cyfrę 4. Poznaliśmy literę y, występującą w wyrazie lody. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę y w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wycieczka do zoo – obserwacja m.in. zwierząt polarnych.
 • Wspólne zabawy na śniegu.
 • Eksperymenty z wodą – obserwowanie, jak woda zamarza, paruje, topnieje.
 • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 4: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 4, pisanie cyfry 4 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 4.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski y.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery y.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (11)

Temat tygodnia: SKOK W NOWY ROK

Tematy dni: Jak się wita Nowy Rok na świecie?; Stary i Nowy Rok; Karuzela pór roku; Karuzela miesięcy; Karuzela dni tygodnia

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o upływie i następstwie czasu. Dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach kalendarzy i zegarów. Poznaliśmy znaczenie słowa kalendarz i nauczyliśmy się odnajdywać w nim ważne daty. Rozmawialiśmy o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach. Oglądając zdjęcia z różnych okresów życia innych ludzi, nauczyliśmy się, że z każdym dniem stajemy się starsi. W tym tygodniu nauczyliśmy się ponadto nazw wszystkich dni tygodnia i miesięcy. Omówiliśmy też cechy charakterystyczne każdego miesiąca. Poznaliśmy literę p, P, jak parasol lub Pola. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę p na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Zabawy z kalendarzem – wspólne zaznaczenie w kalendarzu ważnych dat: urodzin i imienin najbliższych, świąt.
 • Rozmowa na temat tego, jakie warto mieć postanowienia noworoczne.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski p.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery p, P.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

LIST DO RODZICÓW (10)

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA ZIMĄ

Tematy dni: Zimowe śpiochy; Goście za oknem; Zimą w ulu; Pomagamy zwierzętom; Spacer z leśniczym

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach zimą oraz o tym, jak pomóc im przetrwać tę trudną porę roku. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta zasypiają na zimę. Rozmawialiśmy o dokarmianiu ptaków. Samodzielnie z ziaren zbóż i suszonych owoców zrobiliśmy „ptasie smakołyki”, które zawiesiliśmy w przedszkolnym ogrodzie. Rozmawialiśmy na temat pszczół i uli zimą, poznaliśmy zawód leśniczego. Stworzyliśmy plakat zachęcający do zbiórki żywności i koców dla psów w schronisku. Szukaliśmy oznak zimy w ogrodzie, obserwowaliśmy zachowanie zwierząt. Malowaliśmy zwierzęta zimą, lepiliśmy je z plasteliny i masy solnej, naśladowaliśmy je podczas zabaw ruchowych, orientacyjno-porządkowych i przy muzyce klasycznej. Uczyliśmy się rozpoznawać odgłosy ptaków i czytać globalnie ich nazwy. Klasyfikowaliśmy zwierzęta według rodzaju, określaliśmy ich liczbę, rozkładaliśmy liczbę określonych elementów tak, by w każdym zbiorze było ich tyle samo. Poznaliśmy literę u, U, jak ul lub Ula. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę u na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Wycieczka do lasu lub parku – szukanie oznak zimy i obserwowanie ptaków, nasłuchiwanie odgłosów, jakie wydają.
 • Wspólne dokarmianie ptaków – zbudowanie karmnika dla ptaków; systematyczne uzupełnianie pokarmu dla ptaków w karmnikach.
 • Włączenie się w akcję charytatywną na rzecz psów w schroniskach.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski u.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności liter u, U.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.