Piosenka ,,Płynie Wisła płynie"

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. (bis)

 

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała, (bis)
I w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)

 

Chociaż się schowała
W Niepołomskie lasy, (bis)
I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis)

 

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
a dopóki płynie Polska nie zaginie (bis) / x2