Zabawy edukacyjne 18.05- 22.05.2020r

 

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie przez dziecko wykonanych zadań.  Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.

 

Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ByhOAzkEHW7yb0nQSRDbq-rz3Lt43YTS?usp=sharing

 

 

 

Krąg tematyczny: Mama jest najważniejsza ( 18.05 – 22.05.2020r )

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

 • doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
 • kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych
 • zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami

Obszar społeczny

 • kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań
 • motywowanie do aktywnego udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez organizowanych w budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego
 • wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji problemowych, które występują w czasie ich realizacji
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

 

ĆWICZENIA PORANNE

Zestaw „Na majowej łące”

Dziecko kładzie krążki na podłodze w pewnych odległościach od siebie.

Witamy kwiaty – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Słuchając odgłosów przyrody z płyty, swobodnie porusza się na paluszkach między krążkami. Gdy odgłosy ucichną, staje na najbliższym krążku i przybiera pozy, naśladując kwiaty.

Witamy biedronki – zabawy z elementami podskoku obunóż.

Krążek to skrzydełko biedronki . Dziecko rzuca kostką i wykonuje na krążku tyle podskoków ile wskaże kostka –tzn. maluje kropki na skrzydełku biedronki. Na wszystkich ,,skrzydełkach” trzeba pomalować kropki.

Witamy motyle – zabawa z elementami siadu klęcznego i wymachu ramion.

Słuchając odgłosów przyrody z płyty, dziecko porusza się między krążkami, naśladując rękami fruwanie motyla. Gdy odgłosy ucichną, staje na najbliższym krążku, wykonuje siad klęczny, opuszcza dłonie na uda – motylek przysiada na kwiatku, składa skrzydełka i odpoczywa.

Witamy ślimaki – zabawa z elementem marszu.

Dziecko chwyta krążek prawą ręką. Lewą chwyta krążek rodzica i rodzeństwa– w ten sposób powstaje wężyk.

Mówiąc rymowankę: Ślimak, ślimak, pokaż rogi dam ci sera na pierogi, dzieci zawijają wężyk do środka.

Mówiąc drugą część rymowanki: Jak nie sera, to kapusty, od kapusty będziesz tłusty odwijają ślimaka.

Witamy zapachy ćwiczenia oddechowe.

Dziecko w leżeniu na brzuchu podpiera dłońmi głowę. Krążki leżą przed nim. Wykonuje głęboki wdech nosem i wydech ustami – wącha kwiaty na łące.

Witamy ptaki – zabawa relaksacyjna.

Dziecko przechodzi do leżenia na plecach, swobodnie układa ciało, zamyka oczy, słucha odgłosów ptaków.

Środki dydaktyczne: krążki , kostka do gry, odgłosy przyrody https://youtu.be/BzpheDcdgzg

ƒƒ

ZABAWY RUCHOWE

Księżyc – zabawa ilustracyjna.

Dziecko siada w siadzie klęcznym, głowa pochylona jak najniżej – księżyc zaszedł, nadszedł dzień. Gdy rodzic bardzo wolno, nastrojowo recytuje rymowankę z towarzyszeniem „Sonaty księżycowej” Ludwiga van Beethovena, dziecko naśladuje księżyc:

Księżyc jak rogalik po niebie się snuje – układa ze swojego ciała księżyc na dywanie,

Albo jak bułeczka nad domami wędruje – łączy się z rodzicem i poruszają się w kółeczku.

Gdy muzyka cichnie, księżyc ponownie zachodzi.

Środki dydaktyczne: „Sonata księżycowa” Ludwiga van Beethovena https://youtu.be/GOZJBVavAQA

 

Bańki mydlane zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dziecko kładzie krążki na podłodze w pewnych odległościach od siebie – to bańki mydlane. Dziecko zajmuje miejsce w wybranej bańce. Rodzic wypowiada różne sylaby, np.: bum-bum, stuk-stuk, dzyń-dzyń, pac-pac, dyń-dyń, puk-puk, zeń-zeń, goń-goń. Gdy dziecko usłyszy sylabę, w której słychać głoskę „ń”, przeskakuje do innej bańki. Może nastąpić zmiana ról.

Środki dydaktyczne: krążki

 

Wyprawa poduszkowcem – zabawa z elementem czworakowania.

Dziecko z rodzicem i ( lub) rodzeństwem siedzą na poduszkach i podają sobie poduszkę w rytm rymowanki:

Poduszeczka mała wkoło wędrowała, a gdy się zmęczyła, to odpoczywała.

Osoba, która na zakończenie rymowanki będzie miała poduszkę w dłoniach musi odbyć,, wyprawę poduszkowcem”. Na czworakach z poduszką na grzbiecie obiega wszystkich dookoła i wraca na swoje miejsce. Zabawa toczy się dalej, tym razem zaczyna wyliczankę inna osoba.

Środki dydaktyczne: rymowanka „Poduszeczka” Ewy Matejczyk, poduszki – jaśki

ƒƒ

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

 

Zestaw: Mieszkańcy łąki

Środki dydaktyczne: 2krzesełka, dowolny instrument perkusyjny, obręcz ,,hula-hop”, kartoniki ,,ule” w kilku kolorach, piórko.

Dziecko stoi prosto, stopy złączone, palce stóp podkurczone, ręce ułożone w „skrzydełka”. Rodzic wprowadza dziecko do tematu, proponuje spacer na majową łąkę, zachęca do wykorzystania wyobraźni w przeistaczaniu się w zwierzęta zamieszkujące łąkę.

„Idziemy na łąkę” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe.

Dziecko idzie na „łąkę”. Rodzic, uderzając w instrument, określa tempo i rodzaj kroku– od powolnego marszu, przez podskoki, do biegu.

W momencie gdy rodzic przestaje grać, dziecko się zatrzymuje.

„Zbieramy kwiatki” ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie oddechowe.

Dziecko chodzi po „łące”, co kilka kroków kuca, naśladując zrywanie kwiatków. Kiedy zrobi duży bukiet, wącha kwiatki.

„Pszczoły” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe.

Rodzic rozkłada ,,ule” w różnych miejscach .Na hasło: Pszczoły fruwają po łące – dziecko biega naśladując bzyczenie pszczół. Na hasło: Pszczoły zbierają nektar – kuca. Na hasło: Pszczoły wracają do np. zielonego ula – dziecko biegnie do ula w danym kolorze i przykuca przy nim . Ćwiczenie powtarzamy tyle razy ile jest kolorów uli.

„Pszczoła, a sio!” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Dziecko we wspięciu na palcach maszeruje – „spaceruje po łące”. Na hasło: Uwaga –pszczoła! – rodzic naśladuje dźwięk wydawany przez pszczoły, a dziecko wykonuje wymachy rąk w różne strony, jakby chciało odgonić pszczołę, mówiąc przy tym: A sio…!, a sio…! Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

„Uwaga, pokrzywy!” ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Rodzic rozstawia krzesła zwrócone do siebie oparciami, o które zaczepia duże obręcze. Na hasło: Uwaga, pokrzywy!– dziecko, wysoko podnosząc kolana, przechodzi przez obręcz, tak aby nie dotknąć jej i nie „sparzyć się pokrzywą”.

„Pracowita dżdżownica” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Na hasło: Dżdżownica spulchnia ziemię – dziecko przeczołguje się przez obręcz trzymaną przez rodzica. Następnie rodzic ustawia obręcz w innym miejscu a dziecko pokonuje całą trasę czołgając się.

„Przemiana gąsienicy” – ćwiczenie stóp.

Dziecko, stojąc, na przemian podkurcza palce raz prawej, raz lewej stopy i porusza się w sposób zbliżony do gąsienicy. Kiedy dojdzie do wyznaczonego przez rodzica miejsca, gąsienica przeobraża się w motyla i, stojąc, macha rękoma niczym skrzydłami.

ƒƒ„Dmuchawce” – ćwiczenie oddechowe.

Dziecko chwyta dłonią piórko i dmucha na nie.

 

 

 

 

Polecamy bajkę pt.,,Wojtek i maseczki”, która pomoże dzieciom poradzić sobie z najróżniejszymi emocjami, które w obecnej sytuacji mogą przeżywać https://www.mamaprzyjaciel.pl

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

1.Powitanie z rodziną rymowanką:

Raz, dwa, trzy, jestem ja, jesteś ty,

cztery, pięć, sześć, podaj rękę powiedz: ,, cześć".

2. Zorganizowanie wystawki ,,Kartki z rodzinnego albumu".

Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii, wypowiadanie się na temat swojej rodziny oraz okoliczności wykonania zdjęć, używanie nazw określających stopień pokrewieństwa ( siostra, brat, ciocia, wujek, dziadek....).Dziecko opisuje wygląd członków rodziny. Przeglądając się w lustrze, próbuje odpowiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny?

Środki dydaktyczne: rodzinne fotografie lub wycinki z gazet przedstawiające rodziny, lustro.

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące"  

4. Słuchanie opowiadania ,,Jak mama uratowała księżyc" ze zbioru J. Papuzińskiej ,, Nasza mama czarodziejka".

Rodzic czyta opowiadanie:

Jak nasza mama zreperowała księżyc

Mama opowiadała potem, że obudziła się w nocy, bo księżyc świecił jej prosto w twarz. Wstała z łóżka, aby zasłonić okno. I wtedy usłyszała, że ktoś pochlipuje na dworze. Więc wyjrzała oknem, ciekawa, co tam się dzieje. I zobaczyła, że księżyc świeci na niebie z bardzo smutną miną, a po brodzie

osłoniętej małą, białą chmurką, płyną mu łzy. – Co ci się stało? – spytała nasza mama. – Dlaczego płaczesz? – Buuuuu!... – rozpłakał się wtedy księżyc na cały głos – chciałem zobaczyć, jak wygląda z bliska wielkie miasto, spuściłem się na dół, zaczepiłem o wysoką wieżę i obtłukłem sobie rożek!

Księżyc odsłonił białą chmurkę i mama zobaczyła, że ma odtrącony dolny róg. Wyglądał zupełnie jak nadłamany rogalik. – Co to będzie! – lamentował księżyc. – Kiedy zrobię się znów okrągły, będę wyglądał jak plasterek sera nadgryziony przez myszy! Wszyscy mnie wyśmieją! – Cicho – powiedziała mu mama. – Cicho, bo pobudzisz dzieci. Chodź tu na balkon, połóż się na leżaku i poświeć mi, a ja spróbuję wymyślić jakąś radę na twoje zmartwienie.

Księżyc podpłynął do balkonu i ułożył się ostrożnie na leżaku. A mama założyła szlafrok, pantofle i poszła do kuchni. Cichutko wyciągnęła stolnicę, mąkę,

jaja, śmietanę i zagniotła wielki kawał żółciutkiego ciasta. Z tego ciasta ulepiła rożek, taki jakiego brakowało księżycowi.

– Siedź teraz spokojnie – powiedziała – to ci przyprawię ten twój nieszczęsny rożek. Okleiła mama księżycowi brodę ciastem, równiutko i wylepiła taki sam rożek, jak ten, co się obtłukł. Potem wzięła jeszcze parę skórek pomarańczowych i skórkami, jak plastrem, przylepiła ciasto do księżyca.

– Gotowe! – powiedziała. – Za kilka dni rożek ci przyrośnie i będziesz mógł te plasterki wyrzucić. Ale pamiętaj, na drugi raz nie bądź gapą, omijaj sterczące dachy i wysokie wieże. Przecież mogłeś się rozbić na kawałki!

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko opowiada, co się wydarzyło, jak mama uratowała księżyc, jak mu pomogła. Następnie próbuje odpowiedzieć na pytanie: Co by było, gdyby mama nie pomogła księżycowi?. Zachęcamy dzieci do podawania wielu pomysłów, również żartobliwych. Potem dziecko opowiada o swojej mamie: Czy są naszymi ratowniczkami, w jakich sytuacjach nas ratują, kiedy nam pomagają? Czy dzieci też mogą być ratownikami dla mam, czy mogą im pomagać?

5. Zabawa ruchowa ,,Księżyc"

6. Układanie historyjki obrazkowej .,,Pomagamy mamie" (karty pracy cz.4 s.34-35)

Dziecko ogląda historyjkę obrazkową i opowiada, co przedstawiają obrazki. Zastanawia się, jaka była kolejność przedstawionych zdarzeń i numeruje obrazki. Potem dziecko opowiada, co się wydarzyło. Następnie uważnie ogląda kwiaty będące wzorem do kolorowania i zgodnie z nim koloruje kwiaty w bukietach. Dopasowuje bukiety do mam przedstawionych na ilustracjach zgodnie z treścią zdań opisujących, jaki bukiet dostała każda z mam.

Dla chętnych:

 • Zabawa pantomimiczna ,, Co robi mama?. Dziecko naśladuje wybraną czynność, jaką mama wykonuje w domu, a mama odgaduje, o jaką czynność chodzi ( pranie, prasowanie robienie zakupów......).

              

WTOREK

1.Zabawa paluszkowa ,,Rodzina"

Dzieci wskazują kolejne palce wymieniane w rymowance, na koniec wymachują całą dłonią.

Ten paluszek to babunia, przy niej jest dziadunio.( kciuk i palec wskazujący)

Ten największy to tatunio, przy nim jest mamunia.( palec środkowy i serdeczny)

A to jest dziecina mała, tralalala, la, la, la, ( mały palec)

a to rączka moja cała, tralalala, la, la, la.( cała ręka)

2. Ćwiczenia oddechowe ,, Wyścig serduszek"- wydłużanie fazy wydechowej.

Dziecko wycina czerwone serduszka różnej wielkości: małe, większe i największe. Rodzic nakleja na stole ( w pewnej odległości od siebie) dwa paski papieru z napisem: start i meta. Na linii startu układa serduszka. Dziecko dmuchając na serduszka, przesuwa je z linii startu na metę. Potem liczy serduszka, które dotarły do mety.

Środki dydaktyczne - czerwona kartka papieru, ołówek, nożyczki,

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące"

4. Nauka piosenki ,,Mama w kuchni"   https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920

           

MAMA W KUCHNI

Mama krząta się w kuchni od rana
Myśli wciąż o niebieskich migdałach
Gdy spytamy, co ugotowała
„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!”

Ref.
Nasza mama, mama zadumana
Mama zadumana cały dzień
błądzi myślami daleko
codziennie przypala mleko
na łące zrywa kwiaty
i sól sypie do herbaty

Nasza mama wspaniała kucharka
Krokodyla wrzuciła do garnka
krasnoludek wpadł jej do sałaty
a w piecu piecze się zegarek Taty

Ref. Nasza mama…

Dziecko maszeruje po pokoju podczas zwrotek piosenki. Podczas refrenu zatrzymuje się i klaszcze rytmicznie w dłonie. Po zabawie dziecko wspólnie z rodzicem powtarza tekst piosenki. Dziecko proponuje gesty, które pomogą wypowiadać tekst rytmicznie np. tupanie, klaskanie, podskakiwanie, przeskakiwanie z nogi na nogę itp.

5. Zabawa ruchowa ,,Księżyc”.

6.,, Dla mamy" - rysowanie pod dyktando.

Dziecko rysuje zgodnie z poleceniami rodzica. Najpierw na środku kartki rysuje stół. Słucha o czym opowiada rodzic.

Ada i Emil chcieli dla mamy przygotować niespodziankę. Na środku stołu postawili wazon. Do wazonu włożyli trzy kwiatki. Po prawej strony od wazonu postawili tort. Pod stołem ułożyli dwie paczki z prezentami, jedną od Ady i drugą większą od Emila. Na ścianie nad stołem powiesili obrazek, który Ada zrobiła w przedszkolu. Z lewej strony dzieci postawiły krzesło, aby mama mogła na nim odpocząć.

Środki dydaktyczne : kartka z bloku , kredki

Dla chętnych:

 • Wykonanie ,,Serduszkowej girlandy" z serc przygotowanych do porannych ćwiczeń oddechowych.

Dziecko dobiera po trzy serduszka różnej wielkości ( małe, większe i największe) i z pomocą rodziców przykleja je do sznurka ( nawleka na nitkę) , kontynuując podany rytm tyle razy, aż wykorzysta wszystkie serduszka. Wykonaną girlandą dziecko dekoruje pokój dla swojej mamy.

Środki dydaktyczne: sznurek, tasiemka lub nici i igła, klej

 

 

ŚRODA

1.Zabawa twórcza ,,Obrazek nitką malowany".

Dzieci odcinają dowolnie kawałki nici lub wełny i układają z nich obrazki.

Wariant I. Dzieci układają obrazki na tle kolorowej kartki, opowiadają, co przedstawiają ich obrazki,

Wariant II. Dzieci smarują klejem ślad pod nitkę na kolorowej kartce (np. cienkim pędzelkiem) i przyklejają nitkę za pomocą patyczka od lodów, ewentualnie drugim końcem pędzelka.

Środki dydaktyczne: kłębki wełny i szpulki nici oraz , kolorowe kartki, klej, pędzelek, patyczek od lodów.

2. Zabawa słowna ,, Podaj wyraz".

Dziecko podaje cechy charakteru swojej mamy, a następnie próbuje dobrać słowo o przeciwnym znaczeniu np.:

pracowita - leniwa

wesoła - smutna

silna - słaba

zmęczona - wypoczęta

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące".

4.,,Dla mamy, na szczęście" - lepienie z masy solnej.

Dzieci z pomocą rodzica zagniatają masę solną( kubeczek mąki, pół kubeczka soli, 1/4 kubeczka wody - wszystko dokładnie zagnieść), można dodać odrobinę farby plakatowej, wtedy masa będzie kolorowa.

Dzieci podają przykłady upominku -,, symbolu szczęścia"( koniczynka, serduszko, słoń), próbują wykonać z masy solnej wisiorek dla mamy w kształcie np. słonia.

Instrukcja:

Po wyrobieniu masy należy rozwałkować ją zabawkowym wałkiem lub okrągłym klockiem na kawałku tekturki, ewentualnie rozgnieść palcami na niezbyt cienki placek – około 1 cm grubości. Korzystając z patyczka, należy narysować kształt słonia głęboko wciskając patyczek, tak, aby dotykał podkładki. Po narysowaniu/ wycięciu słonia trzeba oddzielić zbędną masę solną. Z kawałków pozostałej masy dzieci formują uszy słonia i je przyklejają. Patyczkiem należy delikatnie narysować oko, a w górnej części tułowia słonia wykonać otwór – na sznureczek.

Po wykonaniu wisiorek pozostaje na tekturce do wyschnięcia. Można także zapiec go w piekarniku. Po wyschnięciu lub upieczeniu rodzic może spryskać wisiorek lakierem do włosów lub lakierem bezbarwnym w sprayu – wtedy efekt będzie jeszcze ładniejszy i trwalszy.

Środki dydaktyczne: mąka, sól, woda, mały kubeczek, patyczek do szaszłyków, farby płynne lub rozrobione plakatówki, miska, kawałek tekturki na podkładkę, zabawkowy wałek do ciasta lub okrągły klocek.

5. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw ,, Mieszkańcy łąki”.

6.,,Święta w kalendarzu"- poznanie znaczenia słowa,, święto", oglądanie różnych kalendarzy ( kieszonkowe, ścienne, biurkowe..).

Dzieci wypowiadają się, z czym kojarzy się im słowo ,,święto", przeglądają kalendarze, odnajdują daty oznaczone kolorem czerwonym - rodzic lub dziecko odczytują nazwy świąt. Wspólnie odszukują występujące w ciągu roku święta członków rodziny, które nie są oznaczone kolorem czerwonym, np.: daty urodzin, imienin.

Środki dydaktyczne: kalendarze różnego rodzaju

Dla chętnych:

 • ,,Kwiatki, bratki i stokrotki" - lepienie dowolnych form kwiatowych, płaskich i przestrzennych z pozostałej masy solnej.

 

 

CZWARTEK

1.,,Poduszeczka mała do uszka szeptała" – zabawy językowe, ćwiczenie orientacji przestrzennej.

Rodzic zaprasza dzieci do słuchania poduszki. Opowiada, że poduszka, którą trzyma w ręce, umie szeptać tylko słowa z głoską „sz”. Trzeba przyłożyć do niej ucho, aby usłyszeć takie słowo. Zabawę rozpoczyna rodzic. Kładzie ucho na poduszce i wymyśla pierwszy wyraz z „sz”, np.„koszyk”. Podaje poduszkę dziecku, które wymyśla kolejne słowo, jakie „wyszeptała” poduszka. Jeżeli dziecko ma problem z podaniem takiego wyrazu, rodzic pomaga mu za pomocą pytań naprowadzających, np.: służy do ścierania stolików – szmatka, czeszemynią włosy – szczotka. Należy podać jak najwięcej wyrazów zawierających głoskę ,,sz". Następnie rodzic podaje dziecku polecenia: stań za poduszką, połóż poduszkę po swojej lewej stronie , połóż poduszkę za sobą....

Środki dydaktyczne- mała poduszka.

2. Utrwalenie piosenki ,,Mama w kuchni"   https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920

3. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące"

4.Zabawa dydaktyczna ,,Porównujemy masę przedmiotów" w oparciu o wiersz H. Bechlerowej ,,Miś na huśtawce".

 • dziecko gromadzi na dywanie różne przedmioty: listek, chusteczkę higieniczną, klocek drewniany, grubą książkę, płatek kosmetyczny lub watę,....,
 • segreguje przedmioty na te, które były ciężkie, kiedy je dziecko przynosiło i te, które były lekkie ( na dwie gromadki). Rodzic czyta wiersz:

 H. Bechlerowa „Miś na huśtawce”

Usiadł gruby miś na trawie:
- Kto się ze mną będzie bawił?
Ani pieska, ani kotka.
Może w parku kogoś spotkam?

W parku kwiaty, ptaszek, ławka,
A tam dalej: - O, huśtawka.
Biegnie prędko bury miś,
- I pysznie się zabawię dziś.

Usiadł miś na desce sam,
Czeka, patrzy tu i tam.
I ogromnie jest zmartwiony,
- Kto usiądzie z drugiej strony?

Z drugiej strony już za chwilę,
Na huśtawce siadł motylek.
A miś pyta: - Powiedz, proszę,
Czemu w górę się nie wznoszę?

Teraz myszka przyszła mała,
Na ogonku wstążkę miała.
Miś aż klasnął w łapki bure,
- Może teraz pójdę w górę?

Przyfrunęła sroczka z krzaczka,
A misiowi chce się płakać.
- Jestem jeden, was jest troje,
A huśtawka w miejscu stoi.

O, przydreptał jeżyk z boru,
Już przyjaciół siedzi czworo.
Czworo w górze z jednej strony,
A na dole – miś zmartwiony.

- Może teraz nam się uda?-
Wiewióreczka mówi ruda.
Czeka, czeka smutny miś,
I do domu już chce iść.

Aż tam….tupie ktoś po trawie.
Kto to? – patrzy miś ciekawie.
To prosiaczek! Chrząka, sapie,
I na deskę już się drapie.

Siadł prosiaczek, no i proszę,
- miś jak piłka w górę poszedł!
W górę! Na dół! Krzyków wiele!
Śmiał się miś i przyjaciele.

Tak się głośno śmiali wszyscy,
Aż kokardka spadła myszce.
A zielona żabka w trawie,
Przyglądała się zabawie.

Rozmowa na temat wiersza:

- Kto w wierszu był ciężki, a kto lekki?

-Ile zwierząt próbowało przeważyć misia?

- Kto wreszcie to zrobił?

- Rysowanie sylwet zwierząt według kolejności pojawiania się w wierszu, liczenie ich, podpisywanie odpowiednią cyfrą

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi podczas określania kolejności zwierzątek siadających na huśtawce.

- Zapoznanie z wyglądem wagi szalkowej ( pokazanie dziecku wagi na zdjęciach, obrazkach), odwołanie się do doświadczeń dziecka podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym na huśtawce - równoważni.

5. Zabawa ruchowa ,,Wyprawa poduszkowcem".

6.,,Kwiaty dla mamy" - kalkowanie, kolorowanie i wycinanie kwiatów.

Dziecko ogląda ilustracje, albumy przyrodnicze z kwiatami, poznaje nazwy niektórych kwiatów, rysuje lub kalkuje a następnie wycina po kilka kwiatów np.: 2 czerwone tulipany,3 białe róże,1 żółty żonkil 4 fioletowe irysy. Komponuje laurkę z kwiatów - nakleja kwiaty na kartkę z bloku, próbuje ułożyć życzenia dla mamy z okazji jej święta.

Środki dydaktyczne - ilustracje, albumy przyrodnicze, kredki, kartki kolorowe lub białe, ołówek, nożyczki.

Dla chętnych:

 • Zapoznanie z literą ,,ń"- karty pracy cz.4 s.36-37.

 

PIĄTEK

1.,,Jaka to melodia?’’ – zabawa muzyczna.

Rodzic odtwarza z płyty lub nuci fragmenty melodii znanych dziecku piosenek. Zadaniem dziecka jest włączanie się do śpiewu lub odgadnięcie jaka to piosenka.

2. Zestaw ćwiczeń porannych ,, Na majowej łące".

3.,,Pokoloruj bukiety zgodnie ze wzorem”– ćwiczenia graficzne.

Dziecko z pomocą rodzica czyta podpisy pod zdjęciami mam i koloruje kwiaty .

Środki dydaktyczne: karta pracy cz.4 s. 35, kredki

4.Zabawa ruchowa ,,Bańki mydlane”.

5.,,Mama córkę myła, żeby czysta była’’- masażyk.

Dziecko siedzi tyłem do rodzica, który mówiąc wierszyk wykonuje ruchy na plecach dziecka.
Mama córkę myła, żeby czysta była. (głaszczemy plecy)
Myła długie włosy, (palcami kreślimy linie wzdłuż pleców)
plecy szorowała. (przesuwamy palcami od lewej do prawej wzdłuż całych pleców,
zaczynając od góry i opuszczając coraz bardziej w dół)
Gdy wszystko umyła, (przesuwamy otwartymi dłońmi po plecach)
brzuszek masowała. (od tyłu obejmujemy dziecko i masujemy brzuch)
Chociaż piana szczypie (lekko szczypiemy całe plecy)
trochę w małe oczy, (na plecach rysujemy małe kółeczka)
dziewczynka nie płacze, (delikatnie opukujemy plecy opuszkami palców)
tylko rączki moczy (opukujemy plecy otwartymi dłońmi)
żeby były czyste prania się nie bały, (przesuwamy otwartymi dłońmi po plecach)
mamusi w sprzątaniu zawsze pomagały. (bierzemy za ręce i klaszczemy dłońmi dziecka)

6.,,Majowe rabatki”– spacer w poszukiwaniu kwitnących kwiatów.

Dzieci szukają kwiatów na trawnikach, polankach, ogródkach przydomowych. Nazywają kwiaty, określają ich walory kolorystyczne, zapach, a przede wszystkim mówią o wrażeniach estetycznych. Wypowiadają się na temat potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

Dla chętnych:

  Link do wspólnej zabawy z kodowania:

Religia 6-latki 11.05.2020r

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Witajcie Pszczółki.

 

Dziś mam dla was katechezę o wyjątkowym człowieku, który gdyby żył obchodziłby 18 maja 100 urodziny. Obejrzyjcie z rodzicami poniższe ciekawostki i spróbujcie wykonać zadanie, które tam jest zamieszczone.

 

https://view.genial.ly/5eb3efb9d4d59a0d61ff878a?fbclid=IwAR3WRpLW-mlE4TY5gt_A0q9upzEi-juvQfvPpyYgqCZie6moAPHtWxvdOxM

 

Mam nadzieję, że Wam się podobało… zapamiętajcie tego świętego. Będzie o nim głośno w telewizji 18 maja:) a Wy powiecie wtedy: ooo to o Janie Pawle II, którego znam z religii:)

 

 

Pozdrawiam Was i Waszych Rodziców:)

P. Małgosia

 

 

Zajęcia edukacyjne (11.05-15.05.2020r)

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie przez dziecko wykonanych zadań.  Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.

Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.

https://drive.google.com/drive/folders/1ByhOAzkEHW7yb0nQSRDbq-rz3Lt43YTS?usp=sharing

 

 

Krąg tematyczny: Zawody naszych rodziców (11.05.-15.05.2020r.)

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

• doskonalenie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się

• utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny

• budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób

Obszar społeczny

• kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym

• rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi

• rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczonego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami

• zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów

• wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role

Obszar poznawczy

• wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą

• kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce

• rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych

• rozwijanie zainteresowania czytaniem

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych ze znanych liter

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

• rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów

 

ĆWICZENIA PORANNE

Zestaw „Kim będę?”

Rodzic na melodię „Krakowiaczek jeden…” śpiewa tekst „Kim będę?” Ewy Matejczyk. Dziecko włącza się do śpiewu powtarzalnego refrenu.

Dziecko w czasie zwrotki pokazuje ruchy i gesty ilustrujące ruchy charakterystyczne dla danego zawodu.

Przy pierwszym wprowadzeniu zabawy zwrotki śpiewa rodzic .Przy kolejnych powtórzeniach zabawy dziecko próbuje śpiewać zwrotki razem z rodzicem.

Gesty i ruchy można zmieniać zgodnie z inwencją dzieci. Można też pokazywać gesty charakterystyczne dla zawodów na zmianę: I zwrotka - dziecko, II zwrotka rodzic itd..

„Malarz” – zabawa z elementami ćwiczeń rozmachowych.

Ja jestem malarzem, obrazy maluję,

Gdy będą gotowe tobie podaruję.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(ruchy rozmachowe całą ręką w powietrzu – malowania pędzlem)

„Fryzjer” – zabawa z elementami ćwiczeń manualnych.

Ja jestem fryzjerem, włosy myję, czeszę.

Jak fryzura piękna to się bardzo cieszę.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(naśladowanie czesania grzebieniem, obcinania nożyczkami)

„Lotnik” zabawa z elementami biegu.

Ja jestem lotnikiem, latam nad chmurami.

Blisko i daleko pomiędzy miastami.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(poruszanie się w różnych kierunkach z rozłożonymi rękami)

„Kucharz” zabawa z elementami wymachu rąk.

Ja jestem kucharzem i smacznie gotuję.

Ulubiony obiad chętnie przygotuję.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(naśladowanie mieszania chochlą w garnku raz lewą, raz prawą ręką)

„Kierowca” zabawa bieżna z elementami skrętu tułowia.

Ja jestem kierowcą i ludzi przewożę.

Do pracy, do domu szybko ich dowożę.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(poruszanie się w różnych kierunkach, naśladowanie rękami kręcenia kierownicą)

„Murarz” zabawa z elementami wymachów rąk.

Ja jestem murarzem i domy buduję.

Wysokie i niskie pięknie wykonuję.

Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!

Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.

(przeplatanie rąk jedna nad drugą naśladująca układnie cegieł)

 

ZABAWY RUCHOWE

 

1.,,Kelner" - zabawa równoważna.

Rodzic siada przy stole i czeka na kelnera. Dziecko ( kelner) podchodzi do stolika, przyjmuje zamówienie - liczy potrawy, które ma podać. Kelner udaje się na drugi koniec pomieszczenia, układa na otwartej dłoni jednorazowy talerzyk( krążek, książkę...), kładzie na nim małą piłeczkę i stawiając stopę przed stopą, stara się dość szybkim krokiem donieść potrawę do gościa. Jeśli gość siedzący przy stoliku zamówił 3 potrawy, to kelner wraca po kolejne danie i czynność powtarza.

Środki dydaktyczne: książka lub krążek, mała piłeczka

2. ,,Polecenia" - zabawa orientacyjno – porządkowa.

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica (wystukiwanym klockami....).Podczas przerwy w grze wykonuje polecenia rodzica, np.: dotknij czegoś drewnianego, stań na jednej nodze, zrób 6 pajacyków, przejdź do kuchni tyłem,...

3.,,Szyjemy" - zabawa z elementem podskoku.

Rodzic rozkłada na dywanie skakanki ( sznurki, paski bibuły...), dziecko naśladuje najpierw szycie ściegiem fastrygowym - skacząc obunóż wzdłuż skakanki z jednej i drugiej strony. Następnie ściegiem zygzakowym - skacząc obunóż z jednej strony skakanki na drugą.

Środki dydaktyczne: skakanka lub sznurek

 

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Zestaw ,, Lubię się gimnastykować’’

I. Część wstępna:

1. Dziecko dowolnie maszeruje i biega (w zależności od tempa dowolnej muzyki) z wysoko podniesionymi kolanami.

2. W siadzie skulnym: dziecko kręci się dookoła własnej osi w jedną i w drugą stronę.

3. Podobne ćwiczenia wykonuje leżąc na brzuchu – obraca się za pomocą rąk dookoła własnej osi w obie strony: w przód i w tył.

4. Dziecko siedząc na podłodze, pokazuje swoje części ciała: głowę, tułów, biodra, barki, brzuch, plecy, szyję, a następnie części twarzy po jednej i po drugiej stronie; oko, ucho, policzek, pośrodku twarzy – nos, usta, broda.

5. W siadzie skulnym: dziecko kołysze się najpierw wolno, później coraz śmielej.

6. Dziecko klęczy podpierając się rękoma – robi „koci grzbiet. Powtórzyć 3x.

II. Część główna:

1. Ćwiczenia wyprostne: dziecko siada skrzyżnie – jest teraz trawą. Zwiesza luźno w przód głowę krople rosy ściekają z listków, prostuje się, rozkłada w bok ramiona – wiatr strząsa rosę z trawy, trawa prostuje się i rośnie.

2. Ćwiczenia równowagi i skoku: dziecko ustawia się w pozycji stojącej, przechodzi noga za nogą po wyznaczonej linii, wracając przeskakuje obunóż przez rozłożoną szarfę . Ćwiczenie powtórzyć 2x.

3. Ćwiczenia mięsni grzbietu; dziecko zmęczone – kładzie się przodem na podłodze – odpoczywa– opiera głowę na przedramieniu. Co pewien czas unosi głowę do góry – robiąc daszek nad oczyma z własnych dłoni i patrzy w niebo. Powtórzyć kilka razy.

4. Ćwiczenia mięsni stóp; siad prosty, nogi przed siebie w rozkroku. Na podłodze leży woreczek (chustka), na sygnał dziecko podnosi go do góry palcami stóp. Powtórzyć kilka razy.

III. Część końcowa:

1. Marsz po pokoju w rytm znanej dziecku piosenki.

Środki dydaktyczne: dowolna muzyka,woreczek lub chustka, szarfa

 

PONIEDZIAŁEK

1.Zabawa twórcza ,,Bajkowa fryzura"

Dzieci wypowiadają się na temat własnych doświadczeń związanych z wizytą u fryzjera; mówią kim jest fryzjer i na czym polega jego praca. Rodzic gromadzi różne przedmioty i akcesoria ( np.: grzebień, szampon, kredki, nożyczki, chochlę, igłę, nici, szczotkę do czesania, garnek......), zadaniem dzieci jest wybranie tych przedmiotów, których fryzjer używa w swojej pracy. Na koniec dziecko próbuje wyczarować mamie lub lalce ,,bajkową fryzurę" wykorzystując dostępne w domu akcesoria.

Środki dydaktyczne: np.: grzebień, szampon, kredki, nożyczki, chochlę, igłę, nici, szczotkę do czesania, garnek...

2. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?"

3.Ćwiczenia ortofoniczne ,,W salonie fryzjerskim" - ćwiczenia narządów mowy na zgłoskach: ciach, szsz, szu,wrr,

Fryzjer:

- obcina włosy nożyczkami - ciach, ciach, ciach.......

- strzyże włosy maszynką - wrr, wrr, wrr.......

- spłukuje włosy prysznicem - szszsz, szszsz, szszsz.....

- suszy włosy suszarką - szuuu, szuuu, szuuu......

4. Rozmowa na temat różnych zawodów w oparciu o wiersz Juliana Tuwima ,, Wszyscy dla wszystkich".

Julian Tuwim - Wszyscy dla wszystkich

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Rodzi czyta dziecku wiersz „Wszyscy dla wszystkich” Juliana Tuwima. Po jego wysłuchaniu prowadzi rozmowę na temat jego treści. Dziecko odpowiada na pytania, o kim, o czym był wiersz, formułuje wnioski wynikające z puenty wiersza o równej ważności wszystkich zawodów. Prowadzi dyskusję wyjaśniającą pojęcie „zawód” rozumiane jako praca, jaką wykonują dorośli i za którą otrzymują wynagrodzenie.

Następnie rodzice rozmawiają z dzieckiem o swojej pracy - na czym polega ich praca? czym się zajmują? jak nazywa się zawód, który wykonują? (karty pracy cz.4 s.26-27 i s.96).

5.Zabawa ruchowa ,,Kelner".

6. Zabawa słowna ,,Podaj wyraz" - tworzenie żeńskich odpowiedników do nazw zawodów męskich, np.: kucharz - kucharka, lekarz - lekarka, ogrodnik - ogrodniczka.....,przeliczanie sylab w wyrazach.

Dla chętnych:

 • ,, Kim będę kiedy dorosnę?" - zabawa plastyczna. Dziecko na kartce z bloku rysuje, kim chciałoby zostać w przyszłości. Potem wypowiada się, dlaczego taki zawód wybrało.

 

WTOREK

1.,, Mierzę w szerz, mierzę wzdłuż i ubranie szyję już"- zabawy z centymetrem krawieckim.

Rodzic pokazuje dziecku centymetr krawiecki. Dziecko wypowiada się, do czego służy, jak wygląda, jak odczytać na nim długość. Rodzic

mierzy dziecko tak jak krawcowa i mówi np. masz w pasie 40 cm, masz w biodrach 50 cm, długość twoich spodni wynosi 60 cm. Potem dziecko bawi się, i

mierzy za pomocą centymetra długość wybranego elementu w pokoju i zapisuje pomiar. Następnie przedstawia wyniki np. Stolik ma długość 90 cm, książka ma długość 20 cm, (rodzic pomaga w odczytaniu większych liczb).

Środki dydaktyczne: centymetr krawiecki, dowolne przedmioty do pomiaru

2. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

3. Zabawa ,,Przyszyj guzik"- nauka przyszywania guzika do kawałka materiału pod opieką rodzica.

Oglądanie różnych guzików, porównywanie ich kształtów, wielkości, liczby dziurek, wybranie najciekawszego guzika zdaniem dziecka. Próba przyszycia guzika do materiału - ucięcie nitki, nawleczenie nitki na igłę, przyszycie guzika pod nadzorem mamy lub taty. Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się igłą.

Środki dydaktyczne: guzik, kawałek materiału, igła, nici

4.,,Jak projektant projektuje, tak modelka pokazuje" – projektowanie strojów.

Rodzic rozkłada na stole strony z gazet z ilustracjami ubrań, katalogi mody, wydruki ze sklepów wysyłkowych itp. oraz nożyczki i kartkę z bloku rysunkowego. Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat zawodu projektanta mody, wyjaśnia ,na czym polega jego praca. Zaprasza dziecko do zabawy w projektanta. Zadaniem dziecka będzie wybrać i wyciąć z przygotowanych na stolikach ilustracji elementy strojów i zaprojektować własną kreację damską lub męską, a następnie przykleić swój projekt na kartce z bloku. Brakujące elementy, np. dłonie postaci czy głowę, można dorysować lub również wyciąć z gotowych ilustracji.

Środki dydaktyczne: gazety z ilustracjami ubrań, nożyczki, kartka z bloku, kredki, ołówek

5.,, Szyjemy" - zabawa ruchowa z elementem podskoku.

6. Zabawa słowna ,,Jaki to zawód?"

Rodzic rzuca do dziecka piłkę, wypowiadając pierwszą sylabę dowolnego zawodu. Dziecko łapie piłkę i odrzuca ją kończąc słowo, np.: lot - nik, le - karz, pił - karz...... Następnie dziecko układa zdania, w których określa, na czym polega praca w danych zawodach ( np.: Lekarz leczy ludzi.) i przelicza wyrazy w zdaniu ( może pomagać sobie patyczkami, klockami....- układa tyle klocków, ile jest wyrazów w zdaniu).

Środki dydaktyczne: piłka, patyczki, klocki

Dla chętnych:

 • ,,Szyjemy, fastrygujemy"– zapoznanie z wielką i małą literą „ć, Ć ”(karty pracy cz.4 str.28-29)
 • ,,Szycie literek" - układanie wzorów znanych dzieciom liter ze sznurka, tasiemki, pasków bibuły....

 

ŚRODA

1.,,Jakie to dźwięki? – zagadki słuchowe
Rozwiązanie zagadki:
„Uwielbia jeść i dań próbować,

a ponad wszystko dla innych gotować.

Królestwo jego kuchnią jest nazwane,

berłem jest łyżka, co smaki rozdaje!

Rodzic demonstruje dzieciom jakie dźwięki mogą wydobywać się z kuchni (uderzanie widelcem o nóż, szklanką o szklankę, drewnianymi sztućcami o siebie, pokrywkami od garnka, tłuczkiem o deskę) po czym dziecko odwraca się tyłem, a rodzic wydaje określone odgłosy. Zadaniem dziecka jest odgdnąć jakie przedmioty ,,grają" w danej chwili.

Środki dydaktyczne: przybory kuchenne ( sztućce, garnek, pokrywka, szklanka itp.)

2. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

3..,,Jestem kucharzem" - wspólne z rodzicami przygotowanie śniadania dla wszystkich domowników.

4.,,Kuchenna orkiestra ?" - zabawy muzyczno – rytmiczne.

Nauka rymowanki:

Wesoły kucharz w kuchni pracuje,

smacznie i zdrowo dla nas gotuje.

Dzieci recytują rymowankę wystukując jednocześnie rytm uderzając drewnianymi łyżkami o siebie ( cicho, głośno, wolno, szybko).

Następnie rodzic wystukuje na łyżkach proste, krótkie rytmy, które dziecko powtarza na zasadzie echa.

,,Kolorowa zupa jarzynowa" - dzieci wybierają akcesoria kuchenne, a rodzic pokazuje, jak można na nich grać: łyżki drewniane i łyżki metalowe – uderzanie o siebie, pokrywki – uderzanie jak talerzami perkusyjnymi, sitko i widelec – pocieranie trzonkiem widelca o dno sitka, garnek i łyżka – uderzanie trzonkiem łyżki o dno garnka, jak w bębenek, lub inne według wyboru. Rodzic recytuje wiersz „Kolorowa zupa jarzynowa” Ewy Matejczyk, a dziecko ilustruje go odgłosami perkusyjnymi zgodnie z rytmem wyrazowym.

W kuchni dzisiaj zamieszanie,

smacznej zupy gotowanie(grają pokrywki)

Brokuł, cebula, burak, papryka,

w dużym garnku szybko znika.( grają garnki)

I między ziarenka fasoli,

ogórek zielony też się gramoli.( grają sitka)

Jak się warzywa tam spotkają,

swoje smaki wmieszają.( grają łyżki)

Tak powstaje bardzo zdrowa,

pyszna zupa jarzynowa.

Środki dydaktyczne: : łyżki drewniane i łyżki metalowe, pokrywki, sitko i widelec, garnek

5. ,,Zmysły kucharza"- zabawa badawcza.

Rodzic prezentuje dzieciom tacę z różnymi produktami ( pomidor, cebula, ogórek, cytryna, jabłko...... ). Zadaje dziecku pytanie – co trzeba koniecznie mieć, aby być kucharzem? Oczywiście – świetny smak, ale także węch. Proponujemy dziecku, aby z zamkniętymi oczami poznało po smaku lub węchu, jaki to produkt.   Dziecko powinno mieć okazję do spróbowania i powąchania kilku produktów. Każdy z nich musi być nazwany. Dziecko na koniec zadania może określić, co mu smakowało, a co nie.

Środki dydaktyczne: produkty ( pomidor, cebula, ogórek, cytryna, jabłko.....).

6.,,Sałatka owocowa" - ćwiczenia oddechowe.

Dzieci zbierają emblematy papierowych owoców za pomocą słomek i umieszczają na talerzyku.

Środki dydaktyczne: talerzyk papierowy, emblematy papierowych owoców, słomka

Dla chętnych:

 • Inscenizacja wiersza T. Śliwiaka ,, Łyżka i widelec"
  Dzieci przedstawiają teatrzyk z wykorzystaniem kukiełek wykonanych ze sztućców. Rozmowa na temat treści wiersza, określanie co jemy łyżką a co widelcem.

 

CZWARTEK

 

1.„Witamy swoje palce” – Rodzic mówi rymowankę, a dzieci realizują jej treść.

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk 
Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec
Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec
Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec 
Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec 
Wszystkie palce gotowe? Tak!
Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę 

Następnie dzieci przeliczają swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach.

2.,,Kwiaty ogrodnika" - ćwiczenia graficzne. Dziecko rysuje 10 dowolnych szablonów kwiatów, koloruje je i wycina. Każdy kwiat podpisuje cyfrą od 1-10

Środki dydaktyczne: kredki, kartka

3. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

4.,,Matematyczne zagadki” – dziecko siedzi na dywanie, rodzic rozkłada sylwety kwiatów oznaczone cyframi od 1 do 10. Dziecko wyrzuca kostkę, przelicza liczbę oczek i podaje rodzicowi kwiatek z odpowiednią cyfrą. Rodzic  odczytuje zagadkę z numerem zgodnym z liczbą wyrzuconych oczek - dziecko podaje odpowiedź. Następnie dziecko rzuca dwiema kostkami, dodaje oczka i przelicza, podają kwiatek z odpowiednią cyfrą.
1) Jak nazywa się duży palec u dłoni?
2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
3) Którą dłoń podajemy na powitanie?
4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6?
6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe?
7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3?
8) Ile to jest razem 3 i 3?
9) Ile boków ma trójkąt?

10) Ile łap mają dwa koty?

Środki dydaktyczne: kostki do gry ,sylwety kwiatów oznaczone cyframi od 1 do 10

5.Ćwiczenia gimnastyczne- Zestaw ,, Lubię się gimnastykować’’

6. Oglądanie filmu edukacyjnego, poznajemy miejsca pracy i różne zawody"  https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

     Dla chętnych:

 • ,,Liczymy pingwiny"- zwiększenie zakresu liczbowego o 3 - poznanie sposobu zapisywania cyfry 13 ( karta pracy cz.3.,str.91)
 • ,,Zabawki dla dzieci" –przeliczanie i zapisywanie działań ( karta pracy cz.3, str.49)

 

PIĄTEK

 

1.Wspólne oglądanie książek, czasopism, gazet- wyszukiwanie ilustracji przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody, nazywanie ich.

2.,,Mniejsze i większe" - ćwiczenia grafomotoryczne.

Dziecko rysuje coraz większe i coraz mniejsze elementy zgodnie z rozpoczętym wzorem (karta pracy cz.4,str.83)

3. Ćwiczenia poranne Zestaw ,,Kim będę?".

4.,,Jaki to zawód?" - turniej wiedzy o zawodach.

Rozwiązywanie zagadek; za każdą dobrą odpowiedź , dziecko otrzymuje jeden punkt, np.: klocek, guzik

Pisarz

Jest ktoś, kto potrafi

pisać piękne zdania

i tworzyć z nich książki

lub opowiadania.

Dziennikarz

Jeździ w różne miejsca,

często podróżuje.

Ważne informacje

ludziom przekazuje.

Weterynarz

W białym fartuchu

ze słuchawkami.

Zajmuje się fachowo

chorymi zwierzętami.

Ratownik

Na plaży lub basenie

wszystkich obserwuje.

Bezpieczeństwa w wodzie

uważnie pilnuje.

Aktor

Spotkasz go w niezwykłym miejscu,

gdzie jest scena i kurtyna.

Gdy podniosą ją do góry,

on swój występ już zaczyna.

Sprzątaczka

Jej praca potrzebna

zawsze jest i wszędzie.

Gdzie będzie pracować,

tam i czysto będzie.

Kelner

Gościom w restauracji

karty dań rozdaje.

Potem zamówione

potrawy podaje.

Fryzjer

Z pomocą nożyczek,

szczotki i grzebienia,

wygląd naszych włosów

czaruje i zmienia.

Piłkarz

Zawód bardzo popularny,

marzy o nim każdy chłopak.

Lecz, niektórzy tylko mogą

całe życie piłkę kopać.

Kierowca

Gdy miejski autobus

przejeżdża ulicą,

możesz go zobaczyć

– jest za kierownicą

Krawcowa

Chcąc pięknie wyglądać,

panowie i panie,

szyją sobie u niej,

na miarę ubranie.

Strażacy

Przyjeżdżają szybko,

stawiają drabinę.

Zawsze dzielnie walczą

z pożarem i dymem.

Górnik

Przez cały rok ciężko

pod ziemią pracuje.

Na początku grudnia

Barbórkę świętuje.

Piekarz

Świeżutkie pieczywo

w sklepie jest od rana.

Jak myślisz, kto w nocy

piecze je dla nas?

Aptekarz

Miły pan lub pani

za ladą w aptece,

sprzedaje ludziom

leki na receptę.

Konkurencja II.   Rodzic wypowiada zdania na temat zawodów. Zadaniem dziecka jest określić, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje punkt.

Przykładowe zdania:

– Szewc kieruje autobusem.

– Dziennikarz pisze artykuły.

– Listonosz sieje listy.

– Kierowca szyje ubrania.

– Pilot prowadzi samolot itp.

Środki dydaktyczne: tekst zagadek, klocki

5. Zabawa ruchowa ,, Polecenia".

6. Masażyk „Co robią różni ludzie?” – zabawa ilustracyjna w parach.

Dziecko siedzi odwrócone plecami do rodzica; rodzic wykonuje na plecach dziecka ruchy odpowiednio do treści wierszyka.

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść)

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół)

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie)

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera)

Potem następuje zamiana ról.

Dla chętnych:

 • Ćwiczenia w czytaniu- uzupełnienie brakujących nazw zawodów i dopasowanie do właściwej osoby ( karty pracy cz.4.,str.30-31)
 • Misiowe Opowieści, teatrzyk dla dzieci  https://youtu.be/PfG7rfKXKrk

Środki dydaktyczne: karta pracy , kredki, ołówek

Pracowite Pszczółki

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg

Religia 5.05.2020r

Witajcie Kochane Pszczółki

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chystus.

Mamy miesiąc Maj. Jest to jeden z najpiekniejszych miesięcy w ciągu roku. Wszystko, rozkwita, zielenieje, śpiewają ptaki, słonko mocniej grzeje... Miesiąc maj jest miesiącem Matki Bożej. Pozłuchajcie opowiadania o Maryi Królowej Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk&feature=youtu.be

A może pomodlicie sie z rodzicami śpiewaną litania do Matki Bożej, link poniżej, zapraszam serdecznie:

https://youtu.be/bgQmgiQGDsU

Zaśpiewjcie razem z Arką Noego piosenkę Mama Królowa. Bo Maryja jest naszą drugą mamą, jedna jest na ziemi, a jedna opiekuje się z nieba.

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I

W Waszych książeczkach wykonajcie zadania na stronie 108 – kolorowanka a na str. 109 tylko pracę z obrazkiem Maryi.

Pozdrawiam Was cieplutko i tęsknię za Wami:) P. Małgosia