Październik 2016

 

Numbers 1-10

One /łan/ jeden,

two /tu/ dwa,

three / fri/ trzy,

four/ fo:/ cztery,

five /fajw/ pięć,

six /siks/ sześć,

seven /sewn/ siedem,

eight /ejt/ osiem,

nine /najn/ dziwięć,

ten /ten/ dziesięć
Toys /tojs/- zabawki

Ball /bol/ - piłka,

doll /dol/ - lalka,

car /kaa/- samochód,

teddy bear /tedi ber/ - miś,

blocks /bloks/ - klocki

Parts of body- części ciała
head / hed/- głowa,

shoulders /szolders/ - ramiona,

knees /ni:s/ - kolana,

toes /teus/ - palce u stóp,

eyes/ais/ - oczy,

ears /i:rs/ - uszy,

mouth / mauf/ - usta,

nose / nołs/ - nos
Halloween /helołin/ święto duchów

Party/ pa:ti/ przyjęcie,

trick or treat /trik o: trit/
cukierek albo psikus,

mask/mesk/ maska,

witch /łicz/ wiedźma,

ghost /geust/ duch,

monster / potwór/

Piosenka: Go away scary monster, go away!