Czerwiec 2017

pen -długopis,
pencil - ołówek,
glue - klej,
rubber - gumka do ścierania,
book - książka,
school bag - plecak,
desk - biurko,
scissors - nożyczki,
ruler - linijka
notebook- zeszyt
sun- słońce
beach ball- piłka plażowa
shell- muszelka
sandcastle- zamek z piasku
flip- flops- japonki
barbecue- grill
watermelon- arbuz
swimming- pływanie
beach- plaża
lemonade- lemoniada
surfing- serfowanie na desce
boat- łódka
sunglasses- okulary przeciwsłoneczne
pool- basen
campfire- ognisko
in the mointains- w górach
at the seaside- nad morzem
at the lake- nad jeziorem
by the river- nad rzeką
camping- biwakowanie
in the country- na wsi
abroad- za granicą

Maj 2017

1. Alfabet

2. Adjectives

3. School subject

4. Revision

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
tall- /to:l/ – wysoki ,

short - /szort/ - niski,

fat - /fat/ - gruby,

thin –/fin/ -chudy,cienki,

old - /old/ - stary,

young - /jan/ - młody

pen /pen/- długopis,

pencil /ˈpens(ə)l/- ołówek,

glue /ɡluː/- klej,

rubber /ˈrʌbə(r)/- gumka do ścierania,

book /bʊk/- książka,

school bag /skuːl bæɡ/- plecak,

desk /desk/- biurko,

scissors /ˈsɪzə(r)z/- nożyczki,

ruler /ˈruːlə(r)/ - lin ijka

Kwiecień 2017

 1. Activities

2. Easter

3. Spring

Skateboard /ˈskeɪtˌbɔː(r)d/- jeździć na deskorolce
Ride a scooter /raɪd a ˈskuːtə(r)/ – jeździć hulajnogą
Ride a bike /raɪd a baɪk/ – jeździć rowerem
Play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔːl/– grać w piłkę
Play basketball /pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ – grać w koszykówkę
Fish /fɪʃ/ – łowić ryby

Happy Easter! /ˈhæpi ˈiːstə(r)/ – wesołych Świąt
Easter eggs /ˈiːstə(r) egz/ - pisanki
Easter basket /ˈiːstə(r) ˈbɑːskɪt/ – koszyk wielkanocny
Easter bunny ˈiːstə(r) – króliczek wielkanocny
Chick /tʃɪk/ - kurczaczek
Church tʃɜː(r)tʃ/ - kościół

What season is it? /wɒt ˈsiːz(ə)n ɪz ɪt/ - jaka jest pora roku?
It's spring /Its sprɪŋ/ - jest wiosna
It's warm / It swɔː(r)m/ - jest ciepło
Flowers bloom /ˈflaʊə(r) s blu:m/ – kwitną kwiaty
Trees bloom /triːs blu:m/ - kwitną drzewa
Days are longer / deɪs ɑː(r) lɒŋge/ – dni są dłuższe
butterfly/baterflaj/- motyl
ladybird/lejdibe(r)d/- biedronka
grass/gras/- trawa
leaves /livz/- kiście
flowers/flałers/- kwiaty
bear/ber/- niedźwiedź
frog/frog/- żaba

Wierszyk:

Rain on the Grass
Rain on the green grass,
Rain on the tree,
Rain on the house top.
But not on me.

Marzec 2017

1. Domestic animals

2. Farm animals

3. Wild animals

4. Insects

Domestic animals – zwierzęta domowe,

dog /dɒɡ/ - pies,

cat /kæt/ - kot,

fish /fɪʃ/ - ryba,

rabbit /ˈræbɪt/ - królik,

tortoise /ˈtɔː(r)təs/ - żółw,

mouse /maʊs/ - mysz,

hamster /ˈhæmstə(r)/-chomik,

parrot /ˈpærət/- papuga

Farm animals – zwierzęta na farmie,

horse /hɔː(r)s/- koń,

pig /pɪɡ/ - świnia,

cow /kaʊ/ -krowa,

duck /dʌk/ - kaczka,

goose /ɡuːs/ - gęś,

rooster /ˈruːstə(r)/- kogut ,

goat /ɡəʊt/- koza,

donkey /ˈdɒŋki/- osiołek

wild animals – dzikie zwierzęta,

lion /ˈlaɪən/ - lew,

tiger /ˈtaɪɡə(r)/ - tygrys,

giraffe /dʒəˈrɑːf/ - żyrafa ,

elephant /ˈelɪfənt/ - słoń,

monkey /ˈmʌŋki/ - małpa,

snake /sneɪk/ - wąż,

crocodile /ˈkrɒkədaɪl/- krokodyl,

gorilla /ɡəˈrɪlə/ - goryl
insects- owady,

bee /biː/- pszczoła,

butterfly /ˈbʌtə(r)ˌflaɪ/ - moltyl,

spider /ˈspaɪdə(r)/ - pająk,

worm /wɜː(r)m/- robak,

ant /ænt/- mrówka
Rymowanka:
I can walk like a dog – umiem chodzić jak pies
I can jump like a frog – umiem skakać jak żabka
I can swim like a fish – umiem pływać jak ryba
I can fly like a bird –umiem latać jak ptak

Luty 2017

 Ship/szɪp/-statek,

motorbike/məutəbaɪk/-motocykl,

helicopter/helɪkoptə/-helikopter,f

ire engine/faje endżin/-wóz strażacki,

ambulance/embjelens/-karetka,

lorry/lori/-ciężarówka

Jobs /dżobs/- zawody,

doctor/doktor/-lekarz,

teacher/ticze/-nauczyciel,

dentist/dentɪst/- dentysta,

farmer/fɑ:mə/-rolnik,

firefighter /ˈfaɪə(r)ˌfaɪtə(r)/- strażak,

policeman /pəˈliːsmən/- policjant

„Scidimarinka" song,

love/lov/- miłość,

heart/hart/ serce,

sweets/słits/- słodycze

„Skidamarink song"
Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

(Repeat)