Październik 2016

Number 11-20

11 eleven /ilevn/ ,
12 twelve / tłelw/,
13 thirteen/fertin/,
14 fourteen /fo:tin/, 15 fifteen /fiftin/,
16 sixteen /sikstin/, 17 seventeen /sewentin/,
18 eighteen /eitin/, 19 nineteen /naintin/
20 twenty /tłenti/
Toys /tojs/- zabawki,
ball /bol/ - piłka,
doll /dol/ - lalka,
car /kaa/- samochód,
teddy bear /tedi ber/ - miś,
blocks /bloks/ - klocki,
doll house/ dol haus/ - domek dla lalek,
train /trein/ - pociąg
Seasons /sizns/ -pory roku
spring /sprin/ -wiosna,
summer /same/- lato,
autumn /otem/ -jesień,
winter /łinte/ -zima

Halloween /helołin/ święto duchów
party/ pa:ti/ przyjęcie,
trick or treat /trik o: trit/ cukierek albo psikus, mask/mesk/ maska,
witch /łicz/ wiedźma,
ghost /geust/ duch,
monster / potwór/,
put on /put on/ nakładać,
go away /gouaLej/odejdź

Piosenka: Go away scary monster, go away!