Kwiecień 2017

 1. Activities

2. Easter

3. Spring

Skateboard /ˈskeɪtˌbɔː(r)d/- jeździć na deskorolce
Ride a scooter /raɪd a ˈskuːtə(r)/ – jeździć hulajnogą
Ride a bike /raɪd a baɪk/ – jeździć rowerem
Play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔːl/– grać w piłkę
Play basketball /pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ – grać w koszykówkę
Fish /fɪʃ/ – łowić ryby

Happy Easter! /ˈhæpi ˈiːstə(r)/ – wesołych Świąt
Easter eggs /ˈiːstə(r) egz/ - pisanki
Easter basket /ˈiːstə(r) ˈbɑːskɪt/ – koszyk wielkanocny
Easter bunny ˈiːstə(r) – króliczek wielkanocny
Chick /tʃɪk/ - kurczaczek
Church tʃɜː(r)tʃ/ - kościół

What season is it? /wɒt ˈsiːz(ə)n ɪz ɪt/ - jaka jest pora roku?
It's spring /Its sprɪŋ/ - jest wiosna
It's warm / It swɔː(r)m/ - jest ciepło
Flowers bloom /ˈflaʊə(r) s blu:m/ – kwitną kwiaty
Trees bloom /triːs blu:m/ - kwitną drzewa
Days are longer / deɪs ɑː(r) lɒŋge/ – dni są dłuższe
butterfly/baterflaj/- motyl
ladybird/lejdibe(r)d/- biedronka
grass/gras/- trawa
leaves /livz/- kiście
flowers/flałers/- kwiaty
bear/ber/- niedźwiedź
frog/frog/- żaba

Wierszyk:

Rain on the Grass
Rain on the green grass,
Rain on the tree,
Rain on the house top.
But not on me.