Październik 2018

 

SŁOWNICTWO:

 

COLOURS (KOLORY) – WHITE – biały, BLACK – czarny, RED – czerwony, BLUE – niebieski, GREEN – zielony, ORANGE – pomarańczowy, YELLOW – żółty, PINK – różowy, PURPLE – fioletowy, BROWN- brązowy,  

 

ANIMALAS (zwierzęta) – LION – lew, MONKEY – małpka, PARROT – papuga, MOUSE – mysz, DOG – pies, CAT – kot, HEDGEHOG – jeż, GIRAFFE – żyrafa

 

FAMILY (rodzina) – MOTHER/MUMMY – mama, FATHER/DADDY – tata, BROTHER – brat, SISTER – siostra, BABY – małedziecko, GRANDMOTHER/GRANDMA -babcia, GRANDFATHER/GRANDPA – dziadek,

 

NUMBERS1-10 (ONE- jeden, TWO- dwa, THREE- trzy, FOUR- cztery, FIVE- pięć, SIX- sześć, SEVEN- siedem, EIGHT- osiem, NINE- dziewięć, TEN- dziesięć),

OBJECTS IN THE CLASSROOM (przedmioty w sali)- BOOK- książka, PENCIL- ołówek, CRAYONS- kredki, PEN- długopis, PENCILCASE- piórnik, SCISSORS- nożyczki, CHAIR- krzesło, TABLE- stół,

OTHERS (POZOSTAŁE): BIG – duży, SMALL – mały, HAPPY – wesoły, SAD – smutny, BOY – chłopiec, GIRL - dziewczynka

 

KONSTRUKCJE ZDANIOWE: STAND UP – wstań, SIT DOWN ON THE CHAIR – usiądźnakrześle, COME HERE – podejdź, REPAT – powtórz, SAY „HELLO” – przywitajsię, HANDS UP – ręce w górę, HANDS DOWN – ręce w dół, CLAP YOUR HANDS – klaszcz, TURN AROUND – obróćsię, LISTEN – posłuchaj, LOOK – popatrz, CLOSE YOUR EYES – zamknijoczy, OPEN YOUR EYES – otwórzoczy, HOLD YOUR HANDS – weźciesięzaręce, DANCE – tańcz, DON’T LOOK - niepatrz, LISTEN- słuchaj, JUMP- skaczmy, RUN- biegajmy,

 

DIALOG SYTUACYJNY: HELLO – witaj, GOODBYE – do zobaczenia, WHAT’S YOUR NAME? – jak masz na imię?, MY NAME IS/I’M…-mam na imię, HOW ARE YOU? – jak się masz? WHAT’S THIS? – co to jest?, IT’S – to jest…, WHO IS IT? – kto to jest?, THIS IS… - to jest, LOOK, IT’S MY… - popatrz, to mój…,

WHAT NUMBER IS IT? (Jaki to jest numer?) IT’S FIVE- To jest pięć,

 

PIOSENKI: HELLO, GOODBYE, TIDY UP, POINT TO SOMETHING BLUE, BABY BLABBER WHERE ARE YOU?