Listopad

SŁOWNICTWO:

ANIMALAS (zwierzęta) MONKEY – małpka, MOUSE – mysz, CAT – kot, GIRAFFE – żyrafa, CROCODILE – krokodyl, INSECT – owad, FISH – ryba, SNAKE – wąż, BIRD – ptak, HORSE - koń

FAMILY (rodzina) MOTHER/MUMMY – mama, FATHER/DADDY – tata, BROTHER – brat, SISTER – siostra, BABY – małedziecko, GRANDMOTHER/GRANDMA -babcia, GRANDFATHER/GRANDPA – dziadek, UNCLE – wujek, AUNT – ciocia, BOY- chłopiec, GIRL – dziewczynka, KING – król, QUEEN – królowa, ROYAL FAMILY – rodzina królewska

KONSTRUKCJEZDANIOWE: STAND UP – wstań, SIT DOWN ON THE CHAIR – usiądźnakrześle, COME HERE – podejdź, REPAT – powtórz, SAY „HELLO” TO przywitajsię, WAIT – zaczekaj, OPEN THE DOOR – otwórz drzwi

DIALOG SYTUACYJNY: THIS IS MY… - to mój…, WHAT’S HER/HIS NAME? – jak się on/ona nazywa?, HIS/HER NAME IS – on/ona nazywa się...,HOW MANY…? – ile, WHERE’S…? – gdzie jest….? IN THE CLASSROOM – w Sali, ON THE DESK - na stoliku, IN THE PENCIL CASE – w piórniku

PIOSENKI: THIS IS MY MUM, IN THE CLASSROOM, IN OUR SCHOOL THERE’S A GLOBE, FAMILY TREE