Angielski 5 i 6 latki

 

 

Zadanie

Narysuj swoją rodzinę (babcia, dziadek, mama, tata i Ty) następnie nazwij członków rodziny po angielsku (grandma, grandpa, mum, dad) i zaśpiewaj piosenkę o rodzinie:
 
Pozdrawiam
Izabela Żochowska

Angielski 6- latki

listopad

Holly imię dziewczynki-elfa

Bud imię chłopca-elfa

Mouse Myszka

Hedgehog Jeż

Squirrel Wiewiórka

Lista nowych struktur:

     Hello! Cześć!

     I’m Bud (Holly, Squirrel, Mouse). Jestem Bud

(Holly, Wiewiórka, Myszka).

     Look! Patrz!

     Help! Pomocy!

     It’s a boat! To jest łódka!

     Goodbye, Bud. Do widzenia, Bud.

     It’s … (Holly, Squirrel, Bud, Mouse). To jest ...

(Holly, Wiewiórka, Bud, Myszka).

     What’s your name? I’m … Jak się nazywasz?

Jestem/Mam na imię…

Lista nowych słów i zwrotów:

     leaves liście

     tree drzewo

     mushroom grzyb

     green zielony

     red czerwony

     yellow żółty

     brown brązowy

     orange pomarańczowy

     one jeden

     two dwa

     three trzy

     goodbye do widzenia

Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją

lub na które reagują:

     It’s autumn … Jest jesień...

     See the … Zobacz...

     In the wood today. Dziś w lesie.

     girls dziewczynki

     boys chłopcy

     everyone wszyscy

What colour is it? Jakiego to jest koloru?

     Look around the room and point to something… Rozejrzyj się po pokoju i wskaż coś ....

     What number is it? Jaka to liczba?

     How many? Ile?

     in a boat w łódce

     See you soon in the wood. Do zobaczenia

wkrótce w lesie.

     We can have some fun! Możemy się świetnie

bawić!

     Wave goodbye with me. Pomachaj ze mną na

do widzenia.

grudzień-luty

Lista nowych struktur:

     This is my (mum). To jest moja (mama).

     Who is it? Let’s see. Kto to jest? Zobaczmy.

     It’s a (leaf). To jest (liść).

     It’s (brown). To jest (brązowe).

     It’s a … green flower / orange bird / black leaf /

purple tree. To jest zielony kwiatek / pomarańczowy ptak / czarny liść / fioletowe drzewo.

Lista nowych słów i zwrotów:

     snowflakes płatki śniegu

     snowman bałwan

     bird ptak

     mum mama

     dad tata

     grandma babcia

     grandpa dziadek

     sister siostra

     brother brat

     white biały

     black czarny

     pink różowy

     purple fioletowy

     blue niebieski

     brown brązowy

     green zielony

     yellow żółty

     red czerwony

     orange pomarańczowy

     leaf liść

     tree drzewo

     flower kwiatek

     bird ptak

Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją

lub na które reagują:

     What season is it? Jaka jest pora roku?

     falling snow padający śnieg

     sleeping trees śpiące drzewa

     in the woods today dziś w lesie

     Who’s this? Kto to jest?

     Hello, children. Cześć dzieci.

     What is it? Co to jest?

     What colour is it ?Jakiego koloru jest…?

     Look around the room and point to something

… Rozejrzyj się po pokoju i wskaż coś ....

     pattern wzór

wrzesień 2019

Hello song:

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

I’m good.
I’m great!
I’m wonderful!
I’m good.
I’m great!
I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.
I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

 

Bye-bye song:

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!

 

Walking, walking song:

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let’s stop. Now let’s stop.

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let’s stop. Now let’s stop.

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe.
Jump jump jump. Jump jump jump.
Swimming swimming swimming.
Swimming swimming swimming.
Now let’s sleep. Now let’s sleep.

Wake up!
It’s time to go!
Are you ready to go fast?
Okay!

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let’s stop. Now let’s stop.

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let’s stop. Now let’s stop.
Whew!

 

Zwroty:

Hello

Goodbye

Stand up

Sit down

Jump

Swim

Walk

Run

 

I see something blue song:

Blue!
I see something blue.
Blue!
I see something blue.
Blue, blue, blue, blue…
I see something blue.
Find something blue!

Yellow!
I see something yellow.
Yellow!
I see something yellow.
Yellow, yellow…
I see something yellow.
Find something yellow!

Red!
I see something red.
Red!
I see something red.
Red, red, red, red…
I see something red.
Find something red!

Purple!
I see something purple.
Purple!
I see something purple.
Purple, purple…
I see something purple.
Find something purple!

Blue.
Yellow.
Red.
Purple.
I see colours everywhere.

 

I see something pink:

Pink!
I see something pink.
Pink!
I see something pink.
Pink, pink, pink, pink…
I see something pink.
Find something pink!

Orange!
I see something orange.
Orange!
I see something orange.
Orange, orange…
I see something orange.
Find something orange!

Brown!
I see something brown.
Brown!
I see something brown.
Brown, brown, brown, brown…
I see something brown.
Find something brown!

Green!
I see something green.
Green!
I see something green.
Green, green, green, green…
I see something green.
Find something green!

Pink.
Orange.
Brown.
Green.
I see colours everywhere.

 

Słówka:

blue,

red,

white,

black,

brown,

yellow,

purple,

orange

 

Zwroty:

What is…..

What is yellow?

This is…..

This is yellow.

This… is …..

This car is yellow.