Wrzesień 2015

What’s your name?      /łats jor nejm/Jak masz na imię? .

My name is …. / I’m…     /maj nejm is/ Ajm…/  Mam na imię

Nice to meet you. /najs tum it ju/ Miło Cię poznać

How are you? /Hał ar ju/ jak się masz?

Present -obecny

Absent-nieobecny

 

Hello song

Hello! Hello! Hello, how are you?  / hello,hello,hello , hał ar ju/  cześć, jak się masz ?

I'm good! / ajm gud/  dobrze

I’m great! /ajm grejt/ świetnie
I'm wonderful! /ajm łanderful/ wspaniale
Hello!
Hello!
Hello, how are you?

I'm tired. /ajm tajed/  jestem zmęczony

I'm hungry. /ajm hangri/ jestem głodny
I'm not so good. /ajm not soł gud/  niezbyt dobrze się czuje

Hello!
Hello!
Hello, how are you?

Goodbye song

Now it’s time to say goodbye , say goodbye ,say goodbye  /nał its tajm to sej gud baj sej gud baj sej gud baj.   (Nadeszła pora by się pożegnać ….

Now it’s time to say goodbye. Goodbye everyone / nał its tajm to sej gud baj, gud baj ewriłan/ (Nadeszła pora by się pożegnać. Do widzenia wszystkim )

 

Colours/kolors/ kolory


Red- / red/czerwony

Green-/grin/zielony

Blue-/blu/niebieski

Yellow-/jeloł/żółty

Orange-/orendż/pomarańczowy

Black-/blak/czarny

An apple /en apul/ -jabłko

A tree-/e tri/ drzewo

A ball/e bol/piłka

A lemon /e lemon / cytryna

An orange/en orindż/ -pomarańcza

A hat /e hat/  -kapelusz

Song

 Red,red , the apple is red , the apple is red,red red

Green green the tree is green *3 the tree is green green green

Blue blue the ball is blue *3 the ball is blue ,blue, blue

Yellow , yellow , the lemon is yellow*3 the lemon is yellow yellow yellow,

Orange ,orange the juice is orange* 3 the juice is orange orange orange

Black ,black , the hat is black *3 the hat is black black black

 

The colour I see –rhyme –rymowanka

 

$1Ø  Red,red/blue/yellow…  is the colour I see , If you are wearing red then show it to me. Stand up , turn around , make a bow and then sit down  / red red is de kolor I si , if ju łering samfing red den szoł it tu mi , stend ap , tern eraund , mejk e boł end den sit dałn/  

 

Numbers/nambers/

 

1

One/łan/

11

Eleven/ilewen/

       

2

Two /tu/

12

Twelve/tłelw/

       

3

Three/fri/

13

Thirteen/fertin/

       

4

Four/for/

14

Fourteen/fortin/

       

5

Five/fajw/

15

Fifteen/fiftin/

       

6

Six/six/

16

Sixteen/sixtin/

       

7

Seven/sewen/

17

Seventeen/sewentin/

       

8

Eight/eit/

18

Eighteen/eitin/

       

9

Nine/najn/

19

Nineteen/najntin/

       

10

Ten/ten/

20

Twenty/twenty/

       

 

How old are you? /hał old ar ju/ ile masz lat

 

                                                   Toys /tojs/ -zabawki                                                        


A ball /e bol/ –piłka

 A teddy bear/e tedi ber/ – miś

 A doll /e dol/-lalka

 A train /e trejn/–pociąg

 A car/a kar/ -samochód

 A plane/e plejn/ –samolot

 Puzzles-/pazls/ puzzle

 Blocks-/bloks/klocki

 

  Czasownik ‘have got’ -mieć

 

 What toys have you got?/łot tojs hew ju got/ -jakie masz zabawki?

 I’ve got  a doll/a train/a teddy bear…. /ajw got e doll,e trejn…/ ( Ja)Mam ..

 Have you got  a doll?  /hew ju got  e dol/  czy masz lalkę?    No, I haven’t . /noł aj hewent/ nie, nie mam

 Who’s got a teddy bear ?  /hus got e tedi ber/  kto ma misia

 She’s got / We’ve got /they’ve got   -  /szis got, łiw got , dejw got / ona ma, my mamy , oni mają

 How many toys have you got ?  /hał meni tojs hew ju got/  Ile masz zabawek ?

 Let’s count together /lets kaunt tugeder/    Policzmy wspólnie