Styczeń 2017

Drinks /drinks/ - napoje,

water /łoter/ woda,

milk /milk/ - mleko, j

uice /dżus/ - sok

Meals / mils/ - posiłki,

soup /sup/- zupa,

fish /fisz/ - ryba,

chips /czips/ - frytki,

spaghetti / spageti/ - spaghetti

Shapes / szejps/ kształty

Square /skłe/ kwadrat,

triangle /trajangl/ trójkąt,

elips /elips/ elipsa,

circle/sirkl/ koło,

heart /hart/ serce,

star /sta:/ gwiazda