Listopad

SŁOWNICTWO:

COLOURS (KOLORY) RED – czerwony, BLUE – niebieski, GREEN – zielony, ORANGE – pomarańczowy, YELLOW – żółty, WHITE – biały

FAMILY (rodzina) MOTHER/MUMMY – mama, FATHER/DADDY – tata, BROTHER – brat, SISTER – siostra, BABY – małedziecko, GRANDMOTHER/GRANDMA -babcia, GRANDFATHER/GRANDPA – dziadek

OTHERS (POZOSTAŁE): ROOSTER – kogut, HEN – kura, CHICKEN – kurczak, EGG – jajko, BUTTERFLY – motyl, CATEPILLAR - gąsienica

KONSTRUKCJEZDANIOWE: STAND UP – wstań, SIT DOWN ON THE CHAIR – usiądźnakrześle,

CLAP YOUR HANDS – klaszcz, LOOK – popatrz, SHOW ME – pokaż, SAY – powiedz, LET’S GO – chodźmy, GO TO SLEEP – idziemy spać, WAKE UP – obudź się, GIVE A HUG - przytul

DIALOG SYTUACYJNY:WHAT’S THIS? – co to jest?, IT’S – to jest…, WHO’S THIS? – kto to jest?, THIS IS… - to jest

PIOSENKI: HELLO, GOODBYE, BABY BLABBER, WHERE ARE YOU?