Rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczycielkę, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

6.30 - 8.00  Schodzenie się dzieci. Zabawy samorzutne w kącikach zabaw oraz inne formy aktywności podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy. Pobudzanie aktywności dzieci przez podpowiadanie treści zabaw i dostarczanie nowych zabawek – wypowiadanie się na temat realizowanej zabawy.
8.00 - 8.30 Rozmowy kierowane dotyczące życia grupy oraz na tematy interesujące dzieci. Utrwalanie treści zdobytych podczas zajęć. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Codzienne opowiadanie o własnym samopoczuciu dziecka w danym dniu. Ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę.
8.30 - 8.45 Mycie rąk przed śniadaniem.
8.45 - 9.10  Śniadanie