O przedszkolu

Mottem naszego działania są słowa J. Korczaka:

"Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek"

        Miejskie Przedszkole nr 17 w Siedlcach funkcjonuje od 20 września 1982 roku. Zlokalizowane jest na osiedlu o typowej zabudowie blokowej przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6. Mieści się w wolnostojącym budynku, wokół którego znajduje się duży ogród. Jest w nim dużo drzew, trawniki i plac zabaw wyposażony w plastikowe i drewniane urządzenia do zabaw.
Do przedszkola może uczęszczać sto dzieci każdego roku. Atutem naszego przedszkola są bardzo dobre warunki lokalowe. W budynku znajduje się 5 przestronnych sal zabaw wraz z sanitariatami, dostosowane do każdej grupy wiekowej,, hol, szatnia dziecięca, pomieszczenia administracyjne i zaplecze kuchenne. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, różnorodne kąciki zainteresowań oraz sprzęt do zabaw ruchowych i ćwiczeń fizycznych.
Placówka świadczy kompleksowe usługi wychowawczo-edukacyjne wobec dzieci 2,5 do 6 lat. Panuje u nas atmosfera przyjazna dziecku i rodzinie. Dajemy dzieciom możliwość radosnego przeżycia każdego dnia w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, zaufania i akceptacji. W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra, która jest otwarta na innowacje. Chętnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, dostosowuje zajęcia do potrzeb i oczekiwań dzieci i ich rodziców. Wychowankowie przedszkola mają zapewnione warunki do wielokierunkowej edukacji na miarę ich indywidualnych możliwości.Rozwijamy zainteresowania dzieci poprzez uczestnictwo w ciekawych formach aktywności, w konkursach, spartakiadach, przeglądach, wycieczkach, koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu i poza nim.

Naszą tradycją są wspólnie organizowane uroczystości rodzinne: Andrzejki, Wieczór Wigilijny z Jasełkami, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Bal Karnawałowy, Piknik z okazji Dnia Rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie 6-latków oraz liczne imprezy, wycieczki i spotkania z ludźmi ciekawych zawodów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców prowadzimy ścisłą współpracę ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poprzez konsultacje z psychologiem, pedagogiem oraz udział w zebraniach z rodzicami.
Współpracujemy także z różnymi instytucjami m.in. Muzeum Regionalnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką, Biblioteką Pedagogiczną,Nadleśnictwem, Domem Seniora, Domem Małego Dziecka, Szkołą Podstawową nr 7, Policją, Strażą Pożarną.

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów:

- zajęcia rytmiczne

- zajęcia taneczne

- język angielski