Konkurs fotograficzny dla Dzieci i Rodziców

 

Konkurs fotograficzny dla Dzieci i Rodziców

 

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców z naszego przedszkola do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem

"Mazowsze - to piękna kraina"

Życzymy przyjemnej zabawy w uwiecznianiu piękna naszego regionu.

Czekamy na ciekawe zdjęcia!!!

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 17

w Siedlcach

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach.

 

 

Cel konkursu:

 • Budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej,
 • Poszerzanie zainteresowania regionem
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych
 • Zaprezentowanie zdjęć wykonanych przez dzieci i ich rodziców

Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maximum 2 kolorowe fotografie wykonane w formacie 21x15 przyniesione w foliowej koszulce

w terminie do 31.05.2020r

 • Zgłoszone do konkursu fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza(przyklejone z tyłu zdjęcia)

 • Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, pięknych zakątków, podziwiania krajobrazów, które warto uwiecznić na fotografii.
 • Prace składamy do pani Moniki gr I i pani Asi gr III
 • Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie opisanych imiennie zdjęć na wystawie pokonkursowej, jak również jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu.
 • Wszystkie dostarczone fotografie będą eksponowane na stronie internetowej naszego przedszkola, oraz na wystawie pokonkursowej w hollu przedszkola.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy "Kącik dla Rodziców"

 

Kryterium oceny:

 • Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora
 • Komisja przyzna I, II i III miejsce za które przewidziano nagrody
 • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane

 

Koordynatorki konkursu:

Monika Teodorczuk-Izdebska, Joanna Lewczuk