Zebranie rodziców 2016/2017

Dnia 19 września o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie ogólne Rodziców , a następnie zebrania grupowe.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej naszego przedszkola zostały umieszczone ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, z którymi proszę zapoznać się i zdecydować o ubezpieczeniu własnego dziecka przez przedszkole na rok szkolny 2016/2017.

O decyzji poinformować na zebraniu grupowym. Wpłaty będzie przyjmowała pani intendentka od 20 do 27 września.

 

Dyrektor Przedszkola

Filomena Czarkowska