KONKURS

                                                     

 

Konkurs

 

na najpiękniejszą bombkę choinkową

 

z motywem Siedlec

 

 

                                                              Organizator:

                                                Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach

   Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
 • Kształtowanie tożsamości, szacunku i lokalnego patriotyzmu do naszej

     ,,małej ojczyzny” jako przestrzeni kulturowo – społecznej w której żyjemy

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

 

    W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zapraszamy Dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą bombkę choinkową z wizerunkiem siedleckich zabytków, atrakcji turystycznych oraz symboli miasta ( herb, logo)

 

 • Technika wykonania pracy : dowolna
 • Forma: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia ( może być umieszczona na podstawce)
 • Każda rodzina wykonuje jedną bombkę

Podpisane prace należy złożyć w terminie do 20 grudnia 2017 u koordynatorek konkursu

pani Moniki z grupy III i pani Asi z grupy V .

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora

Bombki będą oceniane według nastepujacych kryteriów:

 • Ogólne wrażenie artystyczne, orginalność pomysłu.
 • Dobór i wykorzystanie materiałów
 • Symboliczne nawiązanie do Siedlec
 • Wkład pracy
 • Estetyka
 • Walory plastyczne( kompozycja , kolorystyka,dodatki)

Spośród wszystkich prac przyznane zostaną 3 główne

nagrody oraz 2 wyróżnienia.

W związku z powyższym poszukujemy sponsorów na sfinansowanie nagród

i wyróżnień prac biorącym udział w konkursie.

 

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci , biorących udział w konkursie, publikacje zdjęć na profilu przedszkola oraz prezentacje prac na stacjonarnej wystawie.

Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28. 12. 2017r.

Wyniki zostaną ogłoszone na wystawie pokonkursowej i na stronie internetowej przedszkola.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie

 

     Mamy nadzieję, że projektowanie bombek sprawi dzieciom i ich rodzicom wiele radości i zachęci do działań plastycznych oraz przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień.