Wycieczka

     Dnia 03.10.2016 r ( poniedziałek) dzieci z grupy II, III, IV , V   wyjeżdżają na wycieczkę do ,,Doliny Bobrów" w Siennicy. Prosimy o przygotowanie dzieci do wyjazdu. Dzieci, które nie jadą na wycieczkę będą miały zapewnioną opiekę w przedszkolu.

                                                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                                      Filomena Czarkowska

Zaproszenie na uroczystość

         Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy V na uroczystość nadania grupie imienia                                ,, Pszczółki'', która odbędzie się dnia 05.10.2016 r ( środa ) w naszym przedszkolu.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                           nauczycielki

                                                                                                                                                         Lucyna Koprowska

                                                                                                                                                           Sylwia Gawel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                           

Zebranie rodziców 2016/2017

Dnia 19 września o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie ogólne Rodziców , a następnie zebrania grupowe.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej naszego przedszkola zostały umieszczone ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, z którymi proszę zapoznać się i zdecydować o ubezpieczeniu własnego dziecka przez przedszkole na rok szkolny 2016/2017.

O decyzji poinformować na zebraniu grupowym. Wpłaty będzie przyjmowała pani intendentka od 20 do 27 września.

 

Dyrektor Przedszkola

Filomena Czarkowska

Zebranie Rodziców

      Uprzejmie informujemy, że dnia 20 czerwca br.( poniedziałek) o godz. 16.30 w przedszkolu odbędzie się zebranie rodziców dzieci 3- letnich, które będą od 1 września uczęszczały do naszego przedszkola.

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor przedszkola

                                                                                                                                                                    Filomena Czarkowska