Aktywności czwartek 02.04

Temat: W rytmie deszczu.

Cele:

$1·        -  Rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi poprzez komunikaty werbalne i niewerbalne

$1·        -  Wyzwalanie swobodnej ekspresji ruchowej

$1·        -  Rozwijanie wyobraźni muzycznej przez niekonwencjonalne wykorzystywanie przedmiotów z otoczenia

$1·        -  Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

$1·        -  Doskonalenie małej motoryki

1. „Kwietniowa prognoza pogody”- zabawa ruchowo-naśladowcza; wyszukiwanie dźwięków i ruchów pasujących do zjawisk atmosferycznych. Dzieci eksperymentują z dźwiękami i ruchami. Mają za zadanie za pomocą gestów i dźwięków pokazać różne kwietniowe zjawiska atmosferyczne. Mogą same wymyślać te gesty i dźwięki albo skorzystać z podpowiedzi rodzica, np. deszcz-kląskanie, burza-tupanie, wiatr-wachlowanie ręką, śnieg-klaskanie, tęcza-rysowanie półkola rękami w powietrzu nad głową. Kiedy gesty i dźwięki zostaną ustalone między rodzicem a dzieckiem, rodzic zapowiada prognozę pogody, a dziecko stara się to zaprezentować.


2.  
„Obłoki”- zabawa ruchowa, bieżna. Rodzic rozkłada gdzieniegdzie białe kartki A4, to będą „obłoczki”. Następnie wybiera przy pomocy wyliczanki: Raz, dwa, trzy berkiem będziesz, ty! – „berka wicherka”, druga osoba jest „kropelką”.  Zadaniem „berka wicherka” jest złapanie „kropelki”. Jedynym ratunkiem przed „berkiem” jest ucieczka na kartkę „obłoczek” gdzie „kropelka” jest bezpieczna.


3.  
„Deszczowa muzyka”- zabawa muzyczno-językowa; słuchanie utworu muzycznego. Rodzic puszcza dziecku nagranie. Dziecko słucha odgłosu deszczu i burzy, próbuje nazwać usłyszane zjawiska. Następnie z pomocą gazet, folii, plastikowych butelek stara się wydobyć podobne dźwięki. Po eksperymentowaniu z dźwiękami  rodzic przedstawia krótkie opowiadanie , które dziecko ilustruje dźwiękiem. Rodzic opowiada: Wyobraź sobie, że zaczął padać deszcz: kap, kap, kap (dziecko stuka rytmicznie palcami o wybrany przez siebie przedmiot), deszczowych kropli jest coraz więcej(szybciej stukają kilkoma palcami w swój przedmiot). I zerwał się wiatr(pocierają jednym końcem gazety o drugi lub szeleszczą folią). Deszcz zmienił się w ulewę(w jednej dłoni trzymają gazetę, a drugą wyprostowaną uderzają w gazetę lub stukają przedmiotem o dłoń) i burzę. Zobaczyliśmy błyskawicę(energicznie rozrywa gazetę lub uderza przedmiotem o podłogę), a zaraz potem słychać grzmot(mocno miażdżą gazetę, folię, butelkę). Wiatr(pocierają rękę zgniecionym kawałkiem gazety) ucichł i wyjrzało słońce(podnoszą przedmiot, jakby wschodziło słońce).

Odgłosy deszczu i burzy w linku poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY


4. „Deszczowe kropelki”- zabawa ruchowa z elementami celowania. Dziecko ustawia się przy obręczy „chmurce” stworzonej przez rodzica z: materiałów, sznurka lub hula hop. Dziecko ma za zadanie wycelować woreczkami(można zastąpić małymi zabawkami, pluszakami itp.) do środka obręczy. Im więcej będzie „kropelek” w „chmurce”, tym większe prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz. Na  sygnał rodzica dziecko wykonuje rzut raz prawą raz lewą ręką.


5. „Deszczowe rytmy”- zabawa matematyczna, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Do zabawy mogą nam posłużyć kolorowe nakrętki z butelek lub klocki. Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanymi przez rodzica dwoma kółkami(nakrętki) w różnych kolorach, prostokątami,kwadratami(klocki) w dwóch różnych kolorach. Zadaniem dziecka jest ułożenie przedmiotów w odpowiednim kolorze wg podanego rytmu na kartce .


6. „Kap, kap”- zabawa ortofoniczno-rytmiczna typu „echo”, naśladowanie odgłosów burzy, deszczu: chlap, chlup, bum, bam, kapu-kap, bach itd.


7. „Z małej chmurki…”- budowa mobilu; sklejanie elementów według instrukcji. Dziecko otrzymuje gotowe elementy: dwie papierowe chmurki, wstążki lub paski krepiny o różnej grubości, małe koła z niebieskiego papieru. Zadaniem dziecka jest skonstruowanie chmurki, z której pada deszcz- niebieskie kropelki. Do jednej z chmurek przyklejają różnej długości wstążki lub paski krepiny, a następnie od spodu doklejają drugą chmurkę, by zabezpieczyć wstążki przed odrywaniem w czasie poruszania. Na końcach wstążek przyklejają niebieskie kółka- kropelki. Na górze chmurki rodzic robi dziurkę dziurkaczem , przez którą zostanie przeciągnięta wstążka do zawieszenia. Mobile można wykorzystać do zabawy logopedycznej lub ruchowej.                                                                                                                                 

Przykładowy szablon chmurki 

0001.jpg


Przypominamy o obejrzeniu dzisiaj, kolejnego odcinka bajki edukacyjnej „Kolory tęczy”- kolor na dziś – BRĄZOWY

https://www.youtube.com/watch?v=v4Ud6qymv9A&fbclid=IwAR3vKOSzCZxa4ZPm4cSW4zx31z6Wcs4Xx8K7TicCdNHYVpexGzbIJ9ycROk&app=desktop

Po obejrzeniu przez dziecko bajeczki, rodzic prosi o odnalezienie przedmiotów w domu w danym kolorze.


Życzymy dobrego dnia!


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.