Aktywności poniedziałek 11.05

Krąg tematyczny: Kiedy będę duży...
11.05. - 15.05.2020r

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie razem z dzieckiem wykonanych zadań.Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci. 


link do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1Jag1TA9VcWdK_mNITDWBlctj1MZ_m_8h/view?usp=sharing


Temat:
 „A ja rosnę i rosnę"

Cele:

$1·         Dziecko potrafi działać wg instrukcji

$1·         Dziecko skupia uwagę podczas słuchania opowiadania

$1·         Dziecko wzbogaca słownictwo

1. Kto potrafi tak jak ja?– zabawa naśladowcza.


Rodzic zaprasza dziecko na dywan, a następnie prezentuje wybrany ruch lub ćwiczenie, które należy powtórzyć.

Rodzic każdy ruch poprzedza zdaniem:

Kto potrafi tak jak ja: tupnąć jedną nogą, tupnąć drugą

nogą, podskakiwać jak piłeczka, skakać jak pajacyk, stanąć w dużym rozkroku, stać na jednej nodze, uderzać dłońmi o kolana, dotknąć palców u stóp, wspiąć się na palcach?.


2. I ja też urosnę
 – uważne wysłuchanie opowiadania, rozmowa kierowana na temat jego treści.


Rodzic czyta opowiadanie:


I ja też urosnę!

W nocy padał deszcz.

– Spójrz, Uszatku – powiedziała Zosia – jak wszystko wyrosło po deszczu. Rzodkiewka na grządce, trawy i chwasty…

Uszatek przyglądał się trawkom, dziwił się i kręcił głową.

A potem fikał na trawie koziołki. Nie zauważył, jak nadpłynęła chmura i zakryła słońce. Dopiero gdy lunął

rzęsisty deszcz, Uszatek zerwał się na równe nogi i chciał biec do domu.

Ale pomyślał: „Pada deszcz, znów wszystko będzie rosnąć. To i ja urosnę po deszczu. Postoję na dworze. Chciałbym

być taki jak Duży Niedźwiedź z lasu…”

Stanął niedźwiadek na środku trawnika.

– Rech, rech, rech – usłyszał koło siebie.

„To zielona żabka – pomyślał. – Ona chce też urosnąć…”.

Majowy deszcz trwał krótko. Błysnęło słońce, zaświergotały ptaki, zalśniły na liściach srebrne kropelki.

Miś stanął na czubkach łapek i zawołał:

– Zosiu, Zosiu, ja urosłem!

– Rech, rech, rech! – zaśmiała się żabka. – Jaki ty jesteś śmieszny, Misiu ! Wcale nie urosłeś, za to strasznie zmokłeś…

Czesław Janczarski


Źródło: Cz. Janczarski, „I ja też urosnę!”[w:] Cz. Janczarski, „Miś Uszatek”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2006, s. 23


Po przeczytaniu tekstu Rodzic prowadzi rozmowę o treści utworu, zadając pytania :

– Dlaczego rzodkiewka, trawa i chwasty urosły na grządce?

– Co zrobił Uszatek, kiedy zaczął padać deszcz?

– Czy Uszatek urósł na deszczu?

– Co rośnie dzięki deszczowi?


3. A ja rosnę i rosnę – zabawa naśladowcza.


Rodzic ustala z dziećmi, że na każde hasło będą poruszały się w inny sposób:

Niemowlę! – dzieci raczkują,

Przedszkolak! – dzieci maszerują z podskokami,

Uczeń! – dzieci maszerują, naśladując dźwiganie plecaka.

Zabawę powtarzamy, zmieniając kolejność haseł.

4. Duża Anna, mała Ania – zabawa językowa.


Rodzic podaje przykład zdrobnienia swojego imienia – np.: mała Madzia, duża Magdalena. Następnie podaje zdrobnienia imion, a dzieci – formy podstawowe, potem na odwrót.

Rodzic wybiera imiona znajomych dzieci.