Aktywności wtorek 02.06

Temat: Co jest ważne w sporcie?


Cele:


* dziecko odwołuje się do własnych doświadczeń
* dziecko uczestniczy w zabawie ruchowej
* dziecko doskonali motorykę małą
* dziecko ćwiczy umiejętność odwzorowywania


Przebieg:


1. „ Będę sportowcem ”- burza mózgów; wypowiedzi na temat tego, co jest potrzebne , aby uprawiać sport; zapisywanie wszystkich odpowiedzi dziecka na kartce.


2. „ Do mety ” - zabawa bieżna. Rodzic rzuca kostką do gry, liczba oczek na kostce oznacza liczbę okrążeń do wykonania.


3. „ Olimpiada ” - praca plastyczna; rozmowa na temat sybolu igrzysk olimpijskich; wypełnianie konturów kół olimpijskich naryswanych przez rodzica plasteliną; doskonalenie sprawności dłoni.


4. „ Skoki” - zabawa z elementami skoku. Dziecko ćwiczy wykonanie skoku obunóż /jak lekkoatleci/ oraz naprzemiennie /jak podczas biegu przez płotki/. Rodzic wyjaśnia, że skoki obunóż będą sygnalizowane przez ciche dźwięki np. klaskania, a skoki naprzemienne będą zapowiadane przez głośne klaskanie. Rodzic może wykorzystać różne instrumenty, które znajdują się w domu.